Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam
Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam

Địa chỉ : Hải Phòng

Tỉnh thành phố : Hải Phòng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.hitrontech.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

h.com/

helendo.hl1992@gmail.com

Thường phản hồi trong vòng một ngày

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226