Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bánh Mì Má Hải
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bánh Mì Má Hải

Địa chỉ : Số 7A/54, Thành Thái, Phường 14, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh 70000

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://banhmimahai.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Bánh Mì Má Hải Tuyển Dụng - Chia sẻ tin tuyển dụng của Bánh mì Má hải

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226