CÔNG TY CỔ PHẦN INNO
CÔNG TY CỔ PHẦN INNO

Địa chỉ : 6th Floor, Hong Kong Tower, 243A Đê La Thành, Hanoi, Vietnam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://innojsc.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226