CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC KIẾN HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC KIẾN HƯNG

Địa chỉ : Tầng 2, Quang Minh Tower, Đoàn Ngoại Giao, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Tầng 2, Quang Minh Tower, Đoàn Ngoại Giao, Từ Liêm, Hà Nội, Tay Ho, Hanoi

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://diaockienhung.vn/category/tuyen-dung/tin-tuyen-dung/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226