CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ : Thái Bình, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Thái Bình

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://damsanjsc.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226