Channy House - Mom & Kid Accessories
Channy House - Mom & Kid Accessories

Địa chỉ : Ngõ Giếng, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/2557847930902148/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

All gifts and accessories for mom and kids.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226