Cavalry Coffee Roastery
Cavalry Coffee Roastery

Địa chỉ : Thuận An - Duy Nghĩa - Duy Xuyên, Quang Nam, Quảng Nam Province

Tỉnh thành phố : Quảng Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://cavalry.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

coffee cavalry

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226