Cardi Pizzeria
Cardi Pizzeria

Địa chỉ : 32 Thái Phiên, Hội An, Hoi An, Quảng Nam Province

Tỉnh thành phố : Quảng Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://pizzacardi.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226