Cảnh bupbi
Cảnh bupbi

Địa chỉ : Bắc Ninh

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/102200828137460/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

TD lao động kcn QV

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226