Bún Bò Huế O Hà
Bún Bò Huế O Hà

Địa chỉ : ĐƯỜNG Võ Chí Công, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://m.me/bunbohueoha?fbclid=IwAR3hbvP0BuzOoCToVlaq2nA1CpwAiyUnNxTODG-XzoitHzAS5rpx1u7HxA4

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

BÚN BÒ HUẾ O HÀ

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226