BUILD-IT VIETNAM
BUILD-IT VIETNAM

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://builditvietnam.org/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Through the support of USAID and Arizona State University, BUILD-IT promotes the enablement of U.S. technologies and training into Vietnamese universities.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226