Bụi Coffee Bình Đông
Bụi Coffee Bình Đông

Địa chỉ : Tân Hy, Son Tra (1), Nghia Binh, Viet Nam Quảng Ngãi 53318

Tỉnh thành phố : Quảng Ngãi

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/1174149182624778/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226