BPO TECH Joint Stock Company
BPO TECH Joint Stock Company

Địa chỉ : Huế, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Thừa Thiên Huế

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.bpotech.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Website: https://bpotech.com.vn

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226