Bonggu Beer - Thảo Điền
Bonggu Beer - Thảo Điền

Địa chỉ : 97 Xa Lộ Hà Nội - Phường Thảo Điền - Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/102612201613282/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226