Bonbonhai Online - Truyền thông về bóng đá
Bonbonhai Online - Truyền thông về bóng đá

Địa chỉ : Phú Bình - Thái Nguyên

Tỉnh thành phố : Thái Nguyên

Thời gian làm việc :

Website công ty : Bonbonhai.vn

Skype :

Quy mô công ty : Ít hơn 10 nhân viên

Khu vực làm việc : Thái Nguyên

Ngành nghề tuyển dụng : Truyền thông

Tuyển dụng

TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN BÓNG ĐÁ

Biên tập, biên dịch nội dung bóng đá quốc tế và Việt Nam Chế ảnh hài ước trên MXH
10 - 15 triệu
Thái Nguyên
31/12/2021