Biển Bảng Quảng Cáo KASA
Biển Bảng Quảng Cáo KASA

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://kasavietnam.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Giải pháp toàn diện về Biển bảng quảng cáo

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226