Bệnh Viện Quốc Tế Gia Khang
Bệnh Viện Quốc Tế Gia Khang

Địa chỉ : Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.gih.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

w.gih.com.vn/

091 169 33 99

info@gih.com.vn

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Bệnh viện Quốc Tế Gia Khang

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226