Bánh Cuốn Chả Phủ Lý
Bánh Cuốn Chả Phủ Lý

Địa chỉ : Ngõ 36 Phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://banhcuonphuly.net/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Bánh Cuốn Chả Phủ Lý tại Hà nội

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226