Ba Chỉ Bò Mỹ
Ba Chỉ Bò Mỹ

Địa chỉ : Đường tố hữu, Hà Nội

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/1826316474292253/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226