An An Coffee
An An Coffee

Địa chỉ : Đường Phạm Tứ, Đà Nẵng, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/105969334134539/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

An An coffee, đến và giải trí!

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226