home-logo.png

trung tâm tiếng anh

Đăng ký các khóa học bất cứ lúc nào

TÌM KIẾM KHÓA HỌC MONG MUỐN NGAY BÂY GIỜ

Trung Tâm Anh Ngữ UK
Trung Tâm Anh Ngữ UK  Hà Nội
Tiếng Anh Mẫu Giáo (3-6 tuổi) KB
 Thể loại  Thời gian học  
Trẻ em 30 buổi đ 7,000,000
Tiếng Anh Mẫu Giáo (3-6 tuổi) KA
 Thể loại  Thời gian học  
Trẻ em 30 buổi đ 7,000,000
Trung Tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại (Atlanta Language Educator)
Trung Tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại (Atlanta Language Educator)  Hồ Chí Minh
Pre-IELTS 2
 Thể loại  Thời gian học  
IELTS 5 tuần đ 2,612,500
Pre-IELTS 1
 Thể loại  Thời gian học  
IELTS 5 tuần đ 2,612,500
Anh Ngữ Quốc Tế ASEMVIETNAM
Anh Ngữ Quốc Tế ASEMVIETNAM  Nghệ An
ITP – Plus
 Thể loại  Thời gian học  
TOEFL 30 buổi đ 2,100,000
ITP – Tactics
 Thể loại  Thời gian học  
TOEFL 5 buổi đ 1,500,000
Trung tâm Học tiếng Anh nhanh (Cô Sương)
Trung tâm Học tiếng Anh nhanh (Cô Sương)  Hồ Chí Minh
GIAO TIẾP – PHÁT ÂM KÈM ỨNG DỤNG ELSA
 Thể loại  Thời gian học  
Giao Tiếp 36 buổi đ 12,000,000
KHÓA TOEIC 500 – 700
 Thể loại  Thời gian học  
TOEIC 36 buổi đ 12,000,000
Hệ Thống Trường Anh Ngữ Quốc Tế Clever Academy
Hệ Thống Trường Anh Ngữ Quốc Tế Clever Academy  Hà Nội
TOEFL Intermediate
 Thể loại  Thời gian học  
TOEFL 2 tháng đ 8,640,000
TOEFL Foundation
 Thể loại  Thời gian học  
TOEFL 2 tháng đ 8,640,000
Ngoại ngữ Dương Minh
Ngoại ngữ Dương Minh  Hồ Chí Minh
ANH NGỮ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG Early Stars 2
 Thể loại  Thời gian học  
Trẻ em đ 2,035,000
ANH NGỮ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG Early Stars 1
 Thể loại  Thời gian học  
Trẻ em 12 tháng đ 1,960,000