Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

QUẢN LÝ KINH DOANH

QUẢN LÝ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ : Kinh doanh / Bán hàng / Telesale

Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 40

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Khác

Giới tính

Cấp bậc

Không chọn

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

– Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và tổ chức thực hiện cho sản phẩm của công ty

trên phạm vi địa bàn được phân công phụ trách.

– Phân công địa bàn làm việc và hỗ trợ nhân viên trong công tác kinh doanh.

– Đôn đốc, giám sát nhân viên thực hiện tốt công việc và các quy định của công ty.

– Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong khu vực nhằm đảm bảo chỉ tiêu

nhân sự và chỉ tiêu doanh số. Xây dựng và phân bổ các chỉ tiêu cho TDV trong bộ phận

– Phối kết hợp với các bộ phận Nhân sự – Đào tạo trong việc đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

cho nhân sư mới.

– Trực tiếp phối hợp với Giám sát TDV triển khai và phát triển hệ thống khách hàng tại khu

vực phụ trách.

– Quản lý mối quan hệ của TDV với khách hàng.

– Triển khai, đánh giá các chương trình, chính sách bán hàng và giám sát công việc của các

TDV.

– Đề xuất các chiến lược Marketing, chính sách bán hàng, CSKH tại từng khu vực.

– Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện mục tiêu phát triển chung của công ty

– Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp, Ban Giám đốc

công tyChi tiết: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật