Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

Quản lý dự án IT

Quản lý dự án IT

NGÀNH NGHỀ : Công nghệ thông tin - IT

Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ : 22/02/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 89

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Full time

Giới tính

Không yêu cầu

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

Trên 30 triệu

Mô tả công việc

1. Analyze business requirements and develop Business Requirement Document (BRD) / Phân tích yêu cầu doanh nghiệp và phát triển tài liệu BRD

2. Develop System Requirement Specifications (SRS) & Functional Specifications Document (FSD) / Phát triển tài liệu SRS & FSD

3. Develop project plan / Xây dựng kế hoạch dự án

4. Prepare requests for proposals and conduct all necessary meetings / communications to facilitate selection of outsourcing agency / Chuẩn bị yêu cầu báo giá và thực hiện các bước trao đổi cần thiết để lựa chọn đơn vị outsource thực hiện dự án

5. Manage the outsourcing agency and ensure the received work is in line with the project requirements and agreed timeline / Quản lý đơn vị outsource, đảm bảo hệ thống nhận được đúng với yêu cầu doanh nghiệp cũng như thời gian đã đề ra

6. Mange the current system during the project / Tiếp nhận và quản lý hệ thống hiện tại trong thời gian dự án.

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật