cách
cách cách cách cách cách
Trang chủ
nút điều hướng nút điều hướng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam
lượt xem

257

Hạn nộp hồ sơ :

27/10/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành kiểm tra hệ thống điện phòng server
Vận hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác
Vận hành bảo dưỡng máy phát điện, hệ thống UPS, STS, PCCC và các tủ động lực, tủ điều khiển
Kiểm tra xử lý các sự cố điện của các phòng ban trong công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

xem thêm

Xem Thêm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Tự động hóa
Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và tự động hóa
Am hiểu nguyên lý cung cấp Điện, cơ khí, ...
Biết cơ bản về thiết bị phòng máy chủ như: Bộ lưu điện, ắc quy, điều hoà chính xác, pccc,... (không bắt buộc)
Có kinh nghiệm bảo trì hệ thống điện.
Có tư duy cải tiến thiết bị.
Tiếp cận và phân tích nhanh, cô lập các sự cố về hệ thống điện, quản lý công việc tốt
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Lập kế hoạch,triển khai công việc, giải quyết các vấn đề
Chịu được áp lực cao trong công việc. Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi

xem thêm

Xem Thêm

QUYỀN LỢI

-‌ ‌Phát‌ ‌triển‌ ‌nghề‌ ‌nghiệp:‌ ‌
●Lộ‌ ‌trình‌ ‌thăng‌ ‌tiến‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌nhiều‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌nhằm‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌ chuyên‌ ‌môn‌ ‌và‌ ‌kỹ‌ ‌năng;‌ ‌
●Cơ‌ ‌hội‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌mới,‌ ‌những‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌lớn,‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌ liên‌ ‌kết‌ ‌trong‌ ‌và‌ ‌ngoài‌ ‌nước;‌ ‌
●Làm‌ ‌việc‌ ‌cùng‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌sự‌ ‌tài‌ ‌năng,‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌giỏi,‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌dày‌ ‌dạn,‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chia‌ ‌sẻ;‌ ‌
●Làm‌ ‌việc‌ ‌với‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌chuẩn‌ ‌hóa‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp.‌ ‌
-‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌phúc‌ ‌lợi:‌ ‌
●Chế‌ ‌độ‌ ‌lương‌ ‌hấp‌ ‌dẫn,‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌và‌ ‌cạnh‌ ‌tranh;‌ ‌
●Chế‌ ‌độ‌ ‌thưởng‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌và‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌vào‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌lễ‌ ‌Tết,‌ ‌lương‌ ‌tháng‌ ‌13,‌ ‌thưởng‌ ‌dự‌ ‌án,‌ ‌thưởng‌ ‌ hiệu‌ ‌quả‌ ‌cá‌ ‌nhân,‌ ‌tập‌ ‌thể…‌ ‌
●Chế‌ ‌độ‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌phong‌ ‌phú:‌ ‌Phụ‌ ‌cấp‌ ‌ăn‌ ‌trưa,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌điện‌ ‌thoại,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌trang‌ ‌điểm‌ ‌cho‌ ‌CBNV‌ ‌ nữ…‌ ‌
●Hưởng‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌về‌ ‌BHXH,‌ ‌BHYT,‌ ‌BHTN‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌theo‌ ‌Luật‌ ‌Lao‌ ‌Động‌ ‌quy‌ ‌định;‌ ‌
●Chăm‌ ‌sóc‌ ‌sức‌ ‌khỏe:‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌Bảo‌ ‌hiểm‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌cán‌ ‌bộ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌với‌ ‌mức‌ ‌ thanh‌ ‌toán‌ ‌khám‌ ‌chữa‌ ‌bệnh‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌42‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌105‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌quản‌ ‌lý;‌ ‌
●Công‌ ‌ty‌ ‌có‌ ‌nhà‌ ‌hàng‌ ‌riêng,‌ ‌pantry‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌ăn‌ ‌uống‌ ‌cho‌ ‌CBNV,‌ ‌ăn‌ ‌sáng,‌ ‌ăn‌ ‌ca,‌ ‌trà,‌ ‌café,‌ ‌hoa‌ ‌quả‌ ‌ miễn‌ ‌phí,‌ ‌ăn‌ ‌nhẹ‌ ‌giữa‌ ‌giờ…‌ ‌
-‌ ‌Cân‌ ‌bằng‌ ‌cuộc‌ ‌sống:‌ ‌
●Môi‌ ‌trường‌ ‌năng‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌thử‌ ‌thách;‌ ‌đồng‌ ‌nghiệp‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌thân‌ ‌thiện;‌ ‌Ban‌ ‌Lãnh‌ ‌ đạo‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌&‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌CBNV;‌ ‌
●Văn‌ ‌hóa‌ ‌công‌ ‌ty‌ ‌đặc‌ ‌sắc‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌đoàn‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đầu‌ ‌tư:‌ ‌Du‌ ‌xuân,‌ ‌8/3,‌ ‌Team‌ ‌ building,‌ ‌Nghỉ‌ ‌mát‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nước‌ ‌ngoài,‌ ‌VNPAY‌ ‌Family,‌ ‌20/10,‌ ‌Year‌ ‌End‌ ‌Party,‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ thiện‌ ‌nguyện…‌ ‌
●Tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌văn‌ ‌hóa‌ ‌thể‌ ‌thao:‌ ‌Bóng‌ ‌đá,‌ ‌Cầu‌ ‌lông,‌ ‌Bơi,‌ ‌Điền‌ ‌kinh,‌ ‌Tennis,‌ ‌Yoga,‌ ‌ Zoomba,‌ ‌PES,‌ ‌AOE…‌ ‌
●Văn‌ ‌phòng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌đẹp,‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌nhiều‌ ‌tiện‌ ‌ích,‌ ‌trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌làm‌ ‌việc,‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌Hi-‌ ‌tech‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌ 100%‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌của‌ ‌CBNV;‌ ‌

xem thêm

Xem Thêm

Video/Ảnh mô tả

image
icon
icon
image
image
image
257 lượt xem

CHIA SẺ CÔNG VIỆC NÀY

THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Mức lương

10 - 15 triệu

Cấp bậc

Nhân viên

Yêu cầu kinh nghiệm

1 - 2 năm kinh nghiệm

Ngành nghề

Cơ khí / Kỹ thuật

Giới tính

Không yêu cầu

Bằng cấp

Bằng Tiến sĩ

Loại hình làm việc

Toàn thời gian

Số lượng tuyển

1

Nơi làm việc

Hà Nội

Địa chỉ chi tiết

Chưa cập nhật

Ngày đăng tin

23/09/2020

close
popup_login