cách
cách cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • Trang chủ
  nút điều hướng nút điều hướng

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

  Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

  Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam
  lượt xem

  145

  Hạn nộp hồ sơ :

  27/10/2020

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Vận hành kiểm tra hệ thống điện phòng server
  Vận hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác
  Vận hành bảo dưỡng máy phát điện, hệ thống UPS, STS, PCCC và các tủ động lực, tủ điều khiển
  Kiểm tra xử lý các sự cố điện của các phòng ban trong công ty
  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

  xem thêm

  Xem Thêm

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Tự động hóa
  Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và tự động hóa
  Am hiểu nguyên lý cung cấp Điện, cơ khí, ...
  Biết cơ bản về thiết bị phòng máy chủ như: Bộ lưu điện, ắc quy, điều hoà chính xác, pccc,... (không bắt buộc)
  Có kinh nghiệm bảo trì hệ thống điện.
  Có tư duy cải tiến thiết bị.
  Tiếp cận và phân tích nhanh, cô lập các sự cố về hệ thống điện, quản lý công việc tốt
  Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
  Lập kế hoạch,triển khai công việc, giải quyết các vấn đề
  Chịu được áp lực cao trong công việc. Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi

  xem thêm

  Xem Thêm

  QUYỀN LỢI

  -‌ ‌Phát‌ ‌triển‌ ‌nghề‌ ‌nghiệp:‌ ‌
  ●Lộ‌ ‌trình‌ ‌thăng‌ ‌tiến‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌nhiều‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌nhằm‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌ chuyên‌ ‌môn‌ ‌và‌ ‌kỹ‌ ‌năng;‌ ‌
  ●Cơ‌ ‌hội‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌mới,‌ ‌những‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌lớn,‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌ liên‌ ‌kết‌ ‌trong‌ ‌và‌ ‌ngoài‌ ‌nước;‌ ‌
  ●Làm‌ ‌việc‌ ‌cùng‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌sự‌ ‌tài‌ ‌năng,‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌giỏi,‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌dày‌ ‌dạn,‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chia‌ ‌sẻ;‌ ‌
  ●Làm‌ ‌việc‌ ‌với‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌chuẩn‌ ‌hóa‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp.‌ ‌
  -‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌phúc‌ ‌lợi:‌ ‌
  ●Chế‌ ‌độ‌ ‌lương‌ ‌hấp‌ ‌dẫn,‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌và‌ ‌cạnh‌ ‌tranh;‌ ‌
  ●Chế‌ ‌độ‌ ‌thưởng‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌và‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌vào‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌lễ‌ ‌Tết,‌ ‌lương‌ ‌tháng‌ ‌13,‌ ‌thưởng‌ ‌dự‌ ‌án,‌ ‌thưởng‌ ‌ hiệu‌ ‌quả‌ ‌cá‌ ‌nhân,‌ ‌tập‌ ‌thể…‌ ‌
  ●Chế‌ ‌độ‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌phong‌ ‌phú:‌ ‌Phụ‌ ‌cấp‌ ‌ăn‌ ‌trưa,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌điện‌ ‌thoại,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌trang‌ ‌điểm‌ ‌cho‌ ‌CBNV‌ ‌ nữ…‌ ‌
  ●Hưởng‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌về‌ ‌BHXH,‌ ‌BHYT,‌ ‌BHTN‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌theo‌ ‌Luật‌ ‌Lao‌ ‌Động‌ ‌quy‌ ‌định;‌ ‌
  ●Chăm‌ ‌sóc‌ ‌sức‌ ‌khỏe:‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌Bảo‌ ‌hiểm‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌cán‌ ‌bộ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌với‌ ‌mức‌ ‌ thanh‌ ‌toán‌ ‌khám‌ ‌chữa‌ ‌bệnh‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌42‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌105‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌quản‌ ‌lý;‌ ‌
  ●Công‌ ‌ty‌ ‌có‌ ‌nhà‌ ‌hàng‌ ‌riêng,‌ ‌pantry‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌ăn‌ ‌uống‌ ‌cho‌ ‌CBNV,‌ ‌ăn‌ ‌sáng,‌ ‌ăn‌ ‌ca,‌ ‌trà,‌ ‌café,‌ ‌hoa‌ ‌quả‌ ‌ miễn‌ ‌phí,‌ ‌ăn‌ ‌nhẹ‌ ‌giữa‌ ‌giờ…‌ ‌
  -‌ ‌Cân‌ ‌bằng‌ ‌cuộc‌ ‌sống:‌ ‌
  ●Môi‌ ‌trường‌ ‌năng‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌thử‌ ‌thách;‌ ‌đồng‌ ‌nghiệp‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌thân‌ ‌thiện;‌ ‌Ban‌ ‌Lãnh‌ ‌ đạo‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌&‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌CBNV;‌ ‌
  ●Văn‌ ‌hóa‌ ‌công‌ ‌ty‌ ‌đặc‌ ‌sắc‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌đoàn‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đầu‌ ‌tư:‌ ‌Du‌ ‌xuân,‌ ‌8/3,‌ ‌Team‌ ‌ building,‌ ‌Nghỉ‌ ‌mát‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nước‌ ‌ngoài,‌ ‌VNPAY‌ ‌Family,‌ ‌20/10,‌ ‌Year‌ ‌End‌ ‌Party,‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ thiện‌ ‌nguyện…‌ ‌
  ●Tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌văn‌ ‌hóa‌ ‌thể‌ ‌thao:‌ ‌Bóng‌ ‌đá,‌ ‌Cầu‌ ‌lông,‌ ‌Bơi,‌ ‌Điền‌ ‌kinh,‌ ‌Tennis,‌ ‌Yoga,‌ ‌ Zoomba,‌ ‌PES,‌ ‌AOE…‌ ‌
  ●Văn‌ ‌phòng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌đẹp,‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌nhiều‌ ‌tiện‌ ‌ích,‌ ‌trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌làm‌ ‌việc,‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌Hi-‌ ‌tech‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌ 100%‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌của‌ ‌CBNV;‌ ‌

  xem thêm

  Xem Thêm

  CHIA SẺ CÔNG VIỆC NÀY

  THÔNG TIN CÔNG VIỆC

  Mức lương

  10 - 15 triệu

  Cấp bậc

  Nhân viên

  Yêu cầu kinh nghiệm

  1 - 2 năm kinh nghiệm

  Ngành nghề

  Cơ khí / Kỹ thuật

  Giới tính

  Không yêu cầu

  Bằng cấp

  Bằng Tiến sĩ

  Loại hình làm việc

  Toàn thời gian

  Số lượng tuyển

  1

  Nơi làm việc

  Hà Nội

  Địa chỉ chi tiết

  Chưa cập nhật

  Ngày đăng tin

  23/09/2020

  close
  popup_login