Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

Nhân sự tổng hợp

Nhân sự tổng hợp

NGÀNH NGHỀ : Nhân sự / Hành chính / Văn phòng

Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ : 01/03/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 51

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Full time

Giới tính

Không yêu cầu

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

A. YÊU CẦU PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC

Quản lý Công tác Hành chính như: Du lịch, chuyển phát nhanh, điện, nước, internet, văn phòng phẩm, máy móc thiết bị, tài sản , thu chi …

Quản lý, theo dõi, điều động công tác,hội nhập nhân viên mới gia nhập công ty.

Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên.

Chấm công, tính lương, tổng hợp đánh giá nhân viên tại các phòng ban gửi về ban quản lý.

Theo dõi việc thực hiện các quy định, quy chế của công ty.

Theo dõi và các hoạt động của các phòng ban phù hợp với định hướng, chiến lược của Công ty.

Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc.

theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì 06 tháng / lần gửi về cho quản lý.

Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPI chính sách lương thưởng, chế độ cho Người lao động phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty.

-Thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống đào tạo. Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại công tác đào tạo cho nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc.

Phát triển kiến thức/kỹ năng/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên

thực hiện các thủ tục quản trị nhân sự theo đúng quy định của Công ty và Pháp Luật.

-Quản lý cơ sở vật chất: Tiếp nhận và xác định nhu cầu, mua sắm, cấp phát, quản lý cơ sở vật chất của công ty.

-Quản lý công tác hành chính Văn phòng: văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết kế, bố trí nơi làm việc cho người lao động trong công ty, kiểm soát thanh toán liên quan đến Hành chính văn phòng.

 Điều phối công tác phục vụ (vệ sinh, lễ tân, tiếp khách,), các hoạt động, sự kiện của công ty.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

hotline : 0918599611

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật