Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

KẾ TOÁN TỔNG HỢP & KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

KẾ TOÁN TỔNG HỢP & KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

NGÀNH NGHỀ : Kế toán / Kiểm toán

Hà Nội

  Hạn nộp hồ sơ : 25/02/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 185

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Khác

Giới tính

Cấp bậc

Không chọn

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

10 - 15 triệu

Mô tả công việc

????̂̉? ?? ??̂́ ???́? ??̂̉?? ??̛̣? & ?? ??̂́ ???́? ???̉? ???̣

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Cập nhật, theo dõi danh sách các công ty thành viên của Tập đoàn.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ tham gia kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên của tập đoàn.

- Phân tích, soát xét BCTC của các đơn vị thành viên theo quy định.

- Tổng hợp kiến nghị về các vấn đề phát sinh gửi Kế toán trưởng.

- Lập BCTC hợp nhất định kỳ hàng tháng/quý/năm

- Giải trình các biến động lớn/ các biến động bất thường của các số dư tài khoản giữa các kỳ BCTC.

- Làm đầu mối cung cấp và cập nhật các thông tin về chính sách thuế cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo định kỳ và theo yêu cầu.

- Thanh gia làm việc với các cơ quan ban ngành thuế và trong các buổi họp, trình bày liên quan đến thuế.

- HƯớng dẫn đơn vị thành viên áp dụng thống nhất các chế độ, chuẩn mực quy định

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

- Cung cấp thông tin, tổ chức phân tích thông tin, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị

- Phân tích biến động chi phí giá thành, chi phí quản lý đưa ra hướng giải quyết loại bỏ hoặc hạn chế các chi phí phát sinh

- Kiểm soát chi phí mua NVL, vật tư tiêu hao hàng tháng của sản xuất, các phòng khám để phân tích so sánh giữa các các kỳ phát sinh

- Kiểm tra định mức, kiểm soát, bóc tách, phản ánh đúng chi phí (biến phí, định phí, chi phí hổn hợp) phát hiện chính phí, thừa phí phát sinh trong kỳ quá trình sản xuất sản phẩm, thăm khám điều trị.

- Tập hợp, kiểm tra, bóc tách chi phí kế toán phân biệt biến phí, định phí, cuối kỳ lập và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty trong tập đoàn theo từng ngành nghề kinh doanh cụ thể.

- Kiểm tra hạch toán và lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ, hợp đồng của các kế toán viên và hoạch toán kế toán.

- Lập báo cáo quản trị

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật