Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

Head Barista

Head Barista

NGÀNH NGHỀ : Thực phẩm / Đồ uống

Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ : 22/01/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 4

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Khác

Giới tính

Cấp bậc

Không chọn

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

Café Name: Ccomaya Kids Cafe

Address: 105 Khu Phố Mỹ Hào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Requirements:

1. Minimum one year experience as a head barista

2. Passionate about delivering the very best product quality and customer experience

3. Can multitask and work calmly and effectively under pressure

4. A good natural communicator who can train, develop and support junior barista staff.

5. Organized, adaptable, and detail-oriented.

6. Perpetuates company philosophy and culture

7. Can speak English.

8. Computer literate.

Job Description:

1. Responsible for overseeing the day-to-day operations leading a professional and friendly work environment and take on the authority of training, and disciplining junior barista.

2. Train all new team members using appropriate training materials

3. Develops quality standards and service manual for barista staff.

4. Maintain the stock levels of all bar related raw materials and inventories in line with forecast demand.

5. They manage everything from the back of house operations such as scheduling, payroll to also assisting with preparing beverages and handling customer complaints.

6. Be prepared at quieter times to cover all aspects of the front counter role, including serving

counter food, operating the till, waiting, and clearing tables.

7. Answer customer questions regarding coffee blends, preparation, etc., in a courteous and friendly manner.

8. Schedule: Six days a week. Off day during the weakest day of the weak.

Salary Range Offer: VND 9,000,000 to VND 10,000,000

Please send resume [Đã ẩn email. Hãy nhấp vào Ứng tuyển để bắt đầu tạo hồ sơ ứng tuyển.] at and contact Anh Tuan at 0938849263.

________________________________________________________________________________

Tên quán: Ccomaya Kids Cafe

Địa chỉ: 105 Khu Phố Mỹ Hào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Yêu cầu:

1. Kinh nghiệm tối thiểu một năm làm nhân viên pha chế chính

2. Đam mê cung cấp chất lượng sản phẩm tốt nhất và trải nghiệm khách hàng

3. Có thể đa nhiệm và làm việc bình tĩnh và hiệu quả dưới áp lực

4. Một người giao tiếp tự nhiên tốt, người có thể đào tạo, phát triển và hỗ trợ nhân viên pha chế cấp dưới.

5. Có tổ chức, thích nghi và hướng tới chi tiết.

6. Tuân thủ triết lý và văn hóa công ty

7. Có thể nói tiếng Anh.

8. Tin học văn phòng.

Mô tả công việc:

1. Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hàng ngày mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và chịu trách nhiệm đào tạo, kỷ luật nhân viên pha chế cấp dưới.

2. Đào tạo tất cả các thành viên mới trong nhóm bằng cách sử dụng các tài liệu đào tạo thích hợp

3. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho nhân viên pha chế.

4. Duy trì mức tồn kho của tất cả các nguyên liệu thô và hàng tồn kho liên quan đến thanh phù hợp với nhu cầu dự báo.

5. Họ quản lý mọi thứ từ phía sau hoạt động của công ty như lên lịch, tính lương cho đến hỗ trợ chuẩn bị đồ uống và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

6. Hãy chuẩn bị vào những thời điểm yên tĩnh hơn để bao gồm tất cả các khía cạnh của vai trò quầy lễ tân, bao gồm cả phục vụ

quầy thức ăn, điều hành các bàn cho đến, chờ đợi và dọn dẹp.

7. Trả lời các câu hỏi của khách hàng về cách pha, pha chế cà phê,… một cách lịch sự và thân thiện.

8. Lịch trình: Sáu ngày một tuần. Tắt ngày trong ngày yếu đuối nhất của kẻ yếu.

Mức lương ưu đãi: 9.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ

Vui lòng gửi hồ sơ [Đã ẩn email. Hãy nhấp vào Ứng tuyển để bắt đầu tạo hồ sơ ứng tuyển.] theo địa chỉ và liên hệ Anh Tuấn theo số điện thoại 0938849263.

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật
© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226