24H.com
24H.com

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/104037621548764/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Liên hệ trực tiếp: 0981.921.591

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226