Công Ty TNHH 3T Design - Construction
Công Ty TNHH 3T Design - Construction

Địa chỉ : Đà Nẵng

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://3tdesign.edubit.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Đào tạo & Dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226