close
cách
cách cách cách cách cách
Đăng tin Đăng ký

Hướng dẫn trình bày mẫu Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ có những nội dung gì? Mục đích như thế nào? Vai trò của mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ ra sao?... Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ hơn về thông tin cũng như các trình bày mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ thật sự chuyên nghiệp.

1. Khái quát về mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ là bản kê khai những thông tin chi tiết của thí sinh có nhu cầu thi tuyển làm cán bộ công chức Nhà nước tại Bộ Nội vụ.

Khái quát về mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ
Khái quát về mẫu sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Mẫu Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ được ban hành vào năm 2007 bởi Bộ Nội vụ, được ban hành kèm theo đó là bản Quyết định mang số 06/2007 của Bộ Nội vụ vào ngày 18 tháng 06 năm 2007.

Người khai thông tin sẽ viết nội dung thông tin theo mẫu, gồm những thông tin cơ bản của chính bản thân người khai và của những thành viên có mối quan hệ tuột thịt, vợ chồng trong gia đình.

2. Kinh nghiệm viết Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Để viết hoàn chỉnh nội dung trong Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ, người viết sẽ điền đủ các thông tin trong mẫu, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các thông tin đó thật chính xác.

2.1. Viết thông tin bìa ngoài Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Viết thông tin bìa ngoài Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ
Viết thông tin bìa ngoài Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Mẫu bìa ngoài sơ yếu lý lịch hay là trang 1 của Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ sẽ gồm các chi tiết như sau:

- Quốc hiệu + Tiêu ngữ: viết trên đầu tiên, đúng chuẩn yêu cầu của văn bản hành chính hiện nay.

- Tên sơ yếu lý lịch: Bạn in bằng chữ in hoa, cỡ chữ to để làm nổi bật về mặt tính chất của văn bản. Dòng tên sẽ ghi LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, được viết mẫu sẵn.

- Thông tin người khai:

+ Họ tên: viết đúng trong giấy khai sinh.

+ Tên khác: nếu có thì ghi đúng chính xác tên.

+ Ngày, tháng, năm sinh và giới tính: viết như trong giấy khai sinh.

+ Quê quán: viết rõ về quê quán nơi được sinh ra và có hộ khẩu thường trú.

+ Chức vụ hiện tại đang nắm giữ: ghi tên chức vụ chính xác.

+ Ghi rõ tên cơ quan làm việc và cơ quan sử dụng cán bộ.

+ Ghi chính xác “Số hiệu cán bộ công chức”.

2.2. Viết nội dung Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Trong nội dung Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ có các phần cần đưa nội dung thông tin chi tiết như sau:

2.2.1. Viết sơ lược về lý lịch bản thân

Viết sơ lược về lý lịch bản thân của SYLL 1a BNV
Viết sơ lược về lý lịch bản thân của SYLL 1a BNV

Trong phần này, các thông tin cần kê khai cũng tương tự như  sẽ có các thông tin cần có như sau:

- Ảnh màu kích thước ảnh là (4x6) cm, được dán ở bên trái của lý lịch.

- Thông tin ứng viên: khai giống với thông tin ở ngoài bìa lý lịch. Lưu ý là phần thông tin bên trong lý lịch có phần khai rõ ràng hơn về thông tin “dân tộc, tôn giáo”.

- Tên nghề nghiệp mà người khai lý lịch được tuyển dụng.

- Thời gian và tên cơ quan tuyển dụng.

- Chức danh đang nắm giữ hiện nay. Chú ý là bạn cần liệt kê rõ chức danh ở Chính quyền hoặc là Đảng, hoặc là các Đoàn thể, ngay cả đối với các chức vụ mà bạn đang kiêm nhiệm.

- Công việc, nhiệm vụ chính thức mà bạn đảm nhận.

- Ghi chính xác ngạch công chức/viên chức của bạn, kèm theo là mã ngạch.

- Bậc lương, hệ số và ngày hưởng bậc lương chính thức, số tiền phụ cấp về chức vụ và các phụ cấp khác nếu có.

- Trình độ về GDPT: bạn nêu rõ bản thân đã tốt nghiệp ở cấp bậc giáo dục nào? Lớp bao nhiêu?

- Nêu rõ trình độ về chuyên môn cao nhất là trình độ nào? – Từ bậc sơ cấp cho tới Tiến sĩ khoa học... bạn thuộc cấp nào thì ghi rõ cấp đó.

- Lý luận về mặt chính trị (ghi rõ cấp nào? - Cao cấp, trung cấp, sơ cấp hay là tương đương), Quản lý nhà nước (ghi rõ các cấp bậc của Chuyên viên – cao cấp, chính, cán sự...).

- Trình độ ngoại ngữ trong sơ yếu lý lịch và tin học: A, B, C...

- Thời gian và Đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

- Danh hiệu phong tặng cao nhất, sở trường.

- Tình trạng sức khỏe, các thông số về cơ thể (chiều cao, cân nặng, nhóm máu) cần phải được đo và kiểm tra trước khi khai sơ yếu cho chính xác nhất.

- Các thông tin khác (chi tiết trong Mẫu sơ yếu lý lịch 1a).

2.2.2. Thông tin về đặc điểm lịch sử của bản thân

Thông tin về đặc điểm lịch sử của bản thân
Thông tin về đặc điểm lịch sử của bản thân

Đối với phần này thì người khai lý lịch sẽ làm rõ hai khía cạnh đó là trước và sau khi được tuyển dụng. Các thông tin được khai chi tiết gồm:

- Thời gian: ghi rõ khoảng thời gian từ tháng và năm bắt đầu đến tháng và năm kết thúc.

- Trường đào tạo.

- Công việc đã làm.

- Tên cơ quan/tổ chức/đơn vị đã làm việc.

- Một số thành tích nổi bật.

- ...

Riêng ở phần thông tin khi được tuyển dụng thì người khai cần ghi thêm thông tin công việc đảm nhận và ngạch lương cùng với phụ cấp.

Ngoài ra, bạn cần khai thêm về các giai đoạn mà bạn tham gia vào đối với các tổ chức CTXH cùng với các hội nghề nghiệp khác, quá trình về đào tạo nghiệp vụ và chuyên môn của bản thân.

Lưu ý rằng, khi khai báo thông tin này thì người khai cần nêu rõ các mục: Hình thức đào tạo và bồi dưỡng chính là nêu hệ Chính quy hay Tại chức, chuyên tu hay là từ xa?... Về văn bằng thì nêu rõ văn bằng đó thuộc cấp độ nào? (tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, thạc sĩ, cử nhân...).

Phần khen thưởng & kỷ luật: bạn ghi rõ thông tin về thời gian và lý do được khen thưởng, lý do bị kỷ luật.

2.2.3. Thông tin về mối quan hệ trong gia đình

Thông tin về mối quan hệ trong gia đình
Thông tin về mối quan hệ trong gia đình

Bạn sẽ khai báo thông tin về người thân có mối quan hệ ruột thịt với bạn và mối quan hệ vợ chồng với bạn như sau:

- Thông tin của vợ hoặc chồng cùng với các con.

- Thông tin về thân tộc trong gia đình ruột thịt (ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh/chị/em ruột thịt.

- Thông tin về thân tộc trong gia đình bên vợ hoặc chồng.

Tất cả các mối quan hệ này đều cần phải ghi rõ thông tin từng người gồm tên tuổi, nơi ở, mối quan hệ, nơi làm việc, chức vụ,... để làm rõ ràng nhân thân của người khai, chứng minh về lý lịch của người thi tuyển cán bộ công chức.

Xem thêm: Hướng dẫn bạn ghi loại hình đào tạo trong Sơ yếu lý lịch đúng chuẩn

2.3. Viết phần kết luận Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Phần kết luận sẽ có các phần chính gồm:

- Người khai tự nhận xét về bản thân gồm: phẩm chất về mặt chính trị, nhận xét về đạo đức và lối sống, nhận xét về ý thức kỷ luật và mặt năng lực cùng với các sở trường.

- Lời cam đoan của người khai về tính chính xác trong từng nội dung thông tin được viết trong SYLL 1a của BNV. (phần lời cam đoan này cũng tương tự với lời cam đoan trong sơ yếu lý lịch thường dùng)

- Xác nhận của phía cơ quan, ngày tháng xác nhận, chữ ký của người có thẩm quyền.

Viết phần kết luận Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ
Viết phần kết luận Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ

Như thế, mẫu Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ đã được nêu và hướng dẫn chi tiết thông qua nội dung bài viết này. Mong rằng với những chia sẻ từ vieclam123.vn tất cả các bạn sẽ đều có thể khám phá được cơ hội cho chính bản thân mình, đảm bảo viết vừa ngắn gọn lại vừa chuẩn để làm toát lên cả về trình độ lẫn phẩm chất, kỹ năng của người cán bộ công chức.

Mẫu đơn xin nghỉ phép của Bộ Nội vụ

Ngoài mẫu mẫu Sơ yếu lý lịch 1a của Bộ Nội vụ, nhiều người cũng muốn khai thác mẫu đơn xin nghỉ phép của Bộ Nội vụ để làm phục vụ nghỉ phép đúng quy định với mẫu đơn chuẩn.

Mẫu đơn xin nghỉ phép của Bộ Nội vụ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
giấy khám sức khỏe bệnh viện bạch mai
Làm giấy khám sức khỏe bệnh viện Bạch Mai cần lưu ý những gì?
Bạn đang có ý định đến khám tổng quát và làm giấy khám sức khỏe bệnh viện Bạch Mai. Bạn cần tìm hiểu kỹ quy trình làm giấy khám sức khỏe tại đây.

giấy khám sức khỏe giá rẻ
Cập nhật hiện tượng làm giấy khám sức khỏe giá rẻ hiện nay
Giấy khám sức khỏe giá rẻ hay giấy khám sức khỏe kém chất lượng? Thực trạng sử dụng giấy khám sức khỏe giá rẻ trên thị trường hiện nay như thế nào?

Giấy khám sức khỏe đơn giản
Tìm hiểu cách sử dụng mẫu giấy khám sức khỏe đơn giản
Giấy khám sức khỏe đơn giản là giấy tờ hết sức đơn giản. Vậy đặc điểm này được thể hiện thế nào? Cùng vieclam123.vn khám phá thông tin này thật chi tiết.

làm giấy khám sức khỏe ở gò vấp
Bật mí bạn cách làm giấy khám sức khỏe ở Gò Vấp chuẩn và đúng cách
Làm giấy khám sức khỏe ở Gò Vấp như thế nào? Làm giấy khám sức khỏe ở Gò Vấp tại đâu và những địa chỉ uy tín nhất dành cho bạn. Xem ngay!