Tìm việc làm CV xin việc

Đơn xin việc

Thư xin việc

Sơ yếu lý lịch

Bí quyết tạo CV

Xóa tất cả

Hướng dẫn điền đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị chi tiết

  By   Administrator   14/09/2021

Người dân Việt Nam đặc biệt là các cán bộ, đảng viên cần nắm được đầy đủ kiến thức về chính trị quốc gia, vậy nên hiện nay có các lớp trung cấp lý luận chính trị để giúp mọi người bổ sung nền tảng về lịch sử. Để tham gia lớp này thì người học cần đăng ký đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị theo đúng mẫu theo yêu cầu. Cùng tìm hiểu chi tiết trong mẫu đơn này trong bài viết dưới đây!

Xem thêm

1. Mục đích và đối tượng của lớp trung cấp chính trị

1.1. Mục đích lớp trung cấp chính trị

Hiện nay các kiến thức về chính trị chỉ được dạy chủ yếu ở bậc Đại học nhưng cũng không hoàn toàn chuyên sâu, đa số đều là những kiến thức xã hội. Vậy nên các lớp trung cấp chính trị đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp người học nắm được các thông tin một cách toàn diện và hiểu biết sâu sắc hơn về các giai đoạn cách mạnh thậm chí sau khi cách mạng đã khẳng định.

Mục đích của lớp trung cấp chính trị nhằm trang bị các tri thức lý luận chính trị để giữ vững bản lĩnh chính trị đồng thời củng cố và nâng cao niềm tin vào tương lai dân tộc vào cách mạng vào Đảng thậm chí lý tưởng Cộng sản. Từ đó khiến cho những người phục vụ đất nước có niềm tin vững vàng hơn khi công tác tạo tiền đề cho các thế hệ sau ngày càng cố gắng hết mình cho đất nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mục đích của lớp trung cấp chính trị
Mục đích của lớp trung cấp chính trị

1.2. Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển lớp trung cấp chính trị

Bộ Nội Vụ đã có những quy định rất rõ ràng về tiêu chuẩn cho các đối tượng cụ thể dựa trên quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thì cán bộ, đảng viên, công viên chức làm tại xã, phường, quận, thành phố thuộc mọi chức danh đều có thể tham gia đăng ký dự tuyển lớp học trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

1.2.1. Đối tượng và điều kiện được dự tuyển lớp trung cấp chính trị

Tuy nhiên vẫn có những giới hạn về độ tuổi cùng các điều kiện cho các cán bộ, đảng viên được học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cụ thể là:

- Yêu cầu về độ tuổi: Nữ từ 25 và Nam từ 30 trở lên mới được học.

- Các đối tượng muốn tham gia phải được các tổ chức chính quyền, đoàn thể hay Đảng cử đi học và tự nguyện đi học đồng thời phải đảm bảo về mặt sức khỏe khi tham gia học tập.

Đối tượng và điều kiện đăng ký học
Đối tượng và điều kiện đăng ký học

- Các đối tượng tham gia lớp học trung cấp chính trị có thể là các cán bộ thuộc bậc quản lý, lãnh đạo của tổ chức chính quyền, đoàn thể hay Đảng từ cấp cơ sở đương chức và dự nguồn trở lên.

- Đối tượng học làm tại các vị trí như trưởng, phó trưởng phòng tại các cơ quan chính quyền địa phương thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố tại các tỉnh.

- Đối tượng học làm tại các vị trí như trưởng, phó trưởng phòng tại các cơ quan chính quyền thuộc trung ương đương chức và dự nguồn.

1.2.2. Đối tượng được miễn học trung cấp chính trị

Bên cạnh đó có những trường hợp mà các cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên đã đáp ứng những điều kiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về trình độ trung cấp lý luận chính chỉ nên sẽ được miễn học. Các đối tượng đủ điều kiện cụ thể như sau:

- Những người đã tốt nghiệp tại bậc cao đẳng, đại học hay các học viên trong đó các trường có các nhóm chuyên ngành như Kinh tế, Quản trị kinh doanh hay Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước ta.

- Đối tượng đã hoàn thành các chương trình trung học chính trị tại các trường giảng dạy về chính trị tại khắp tỉnh hành hay tại các cơ sở đào tạo tham gia bồi dưỡng các cán bộ được cấp phép đồng thời có trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Các đối tượng được miễn học
Các đối tượng được miễn học 

- Các đối tượng đã hoàn thành, tốt nghiệp các chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, các tổ chức chính quyền hay đoàn thể nhân dân tại cơ sở đào tạo chính trị tỉnh, thành phố thuộc cấp trung ương.

- Các đối tượng được miễn hoàn toàn lớp học trung cấp chính trị đó là học viên tại các trường như Phân hiệu Nguyễn Ái Quốc, Phân viện Hà Nội, Phân viện Đà Nẵng, trường Đảng khu vực, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh và phân viện Báo chí và tuyên truyền phải tốt nghiệp ít nhất từ hai trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Những người tham gia bảo vệ thành công luận án bậc Tiến sĩ hay Tiến sĩ khoa học ở các chuyên ngành Khoa học kỹ thuật hay Khoa học tự nhiên trong nước và các trường ở nước XHCN.

- Những người đạt bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị kinh doanh trong nước.

- Những người tham gia đào tạo dài hạn trường sĩ quan hoặc các lực lượng khác như quản lý - chỉ huy quân sự, công an hay các học viện chuyên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến thuật thuộc lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật.

Những người có bằng cấp hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo sẽ được miễn
Những người có bằng cấp hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo sẽ được miễn

2. Nội dung học trong lớp trung cấp chính trị

Trước hết, ta cần phải hiểu môn lý luận chính trị bao gồm các mảng kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về đảng cũng như tính giai cấp rõ rệt, bên cạnh đó còn mang tính khái quát về sự trừu tượng hóa và dự báo về khoa học. Đây là bộ môn khá phức tạp đòi hỏi kiến thức xã hội cũng như sáng tạo nhằm nhận thức sâu hơn và cách vận dụng lý luận chính trị.

Cùng tìm hiểu kỹ hơn về các nội dung bên trong môn học trung cấp lý luận chính trị bao gồm các kỹ năng và kiến thức đó là:

- Trung cấp chính trị là môn nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Các kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung học lớp trung cấp chính trị
Nội dung học lớp trung cấp chính trị

- Các hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật cũng như cách quản lý hành chính nhà nước.

- Tìm hiểu kỹ hơn về đường lối và chính sách của Đảng cùng các lĩnh vực khác của đời sống xã hội và nhà nước Việt Nam.

- Tìm hiểu về cách quản lý, kỹ năng lãnh đạo ở các cơ sở và nghiệp vụ công tác Đảng cũng như khắp mặt trận tổ quốc và đoàn thể.

- Ngoài ra còn học về Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các kỹ năng lý luận nhằm vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác giúp nâng cao trình độ và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Hướng dẫn điền đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị

Hiện nay các các bộ, đảng viên không cần sạn đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị bằng mà đã có mẫu sẵn, người khai chỉ cần điền đầy đủ các thông tin trong đơn là được trong đó có các thông tin cần chú ý:

Hướng dẫn điền đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị
Hướng dẫn điền đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị

- Kính gửi: điền tên hoặc cơ quan tiếp nhập đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị ở khu vực định học

- Họ tên: tên của người viết đơn

- Ngày tháng năm sinh: điền đầy đủ theo thứ tự

- Ngày vào Đảng: phải ghi rõ ngày tháng năm được kết nạp Đảng

- Ngày chính thức: là ngày nhận giấy chứng nhận làm đảng viên

- Chức vụ, đơn vị công tác: ghi rõ nơi đang làm việc và vị trí đang làm

- Căn cứ vào công văn tuyển sinh: ghi rõ số và ngày tháng năm công văn được tuyên bố về việc thông báo tuyển sinh lớp trung cấp chính trị.

- Căn cứ theo tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi được đơn vị công tác là (nơi đề cử tham dự lớp học trung cấp chính trị) 

- Cuối cùng là ghi rõ ràng tháng năm viết đơn kèm theo chữ kỹ và họ tên đầy đủ để xác nhận.

Người làm đơn chỉ cần điền theo các thông tin có sẵn trong mẫu sau đó nộp lên các cơ quan chức năng phụ trách tuyển sinh lớp trung cấp chính trị là được. Người dùng có download mẫu đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị dưới đây:

don-xin-di-hoc-trung-cap-chinh-tri.doc

4. Kết luận

Bên trên là những thông tin mà các cán bộ, đảng viên cần nắm được khi nộp đơn xin dự tuyển lớp trung cấp chính trị nhằm bổ sung thêm những kiến thức chính trị cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đơn xin thực tập

Đơn xin thực tập luôn luôn là yếu tố hàng đầu được quan tâm với cả nhà tuyển dụng và các thực tập sinh. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của vieclam123.vn!

Đơn xin thực tập