close
cách
cách cách cách

Topic luyện nói tiếng Anh thường gặp nhất trong các bài thi

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bạn muốn ôn luyện một vài topic luyện nói tiếng Anh thường gặp để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số topic luyện nói tiếng Anh mà bạn không thể bỏ qua.

1.Topic luyện nói tiếng Anh chủ đề “Day out” (Chủ đề ngày nghỉ)

Với chủ đề này, bạn sẽ thường được đưa ra dạng câu hỏi như:

“Describe a day out that you enjoyed recently”, you can use some of these points:

- Where did you go on that day?

- Who did you go with?

- What did you do?

- And why did you enjoy the day out you mentioned?

(Miêu tả một ngày nghỉ mà bạn thích nhất gần đây. Bạn có thể nói:

-Nơi mà bạn đã đi?

-Người mà bạn đi cùng?

-Những việc mà bạn đã làm?

-Và giải thích lí do tại sao bạn lại thích ngày đó?) 

Để trả lời cho các câu hỏi gợi ý được đưa ra trong đề bài, bạn có thể tham khảo một số cách trả lời sau:

-Where did you go on that day? (Nơi mà bạn đã đi)

Answer: Well, I would like to share with you one of my most special day-out which I ever had. It was a trip to Da Nang, which is located in the Central Part of Vietnam. (Trả lời: Vâng, tôi muốn chia sẻ với bạn một trong những ngày nghỉ đặc biệt nhất cái mà tôi thích nhất. Đó là chuyến đi tới Đà Nẵng, một thành phố ở miền trung của nước Việt.)

-With whom did you go with? (Người bạn đi cùng?)

Answer: I went to Da Nang with my high school friends. There were a total of 4 people in my team and they are my best friends. That was  the first time I had a trip without my family. (Trả lời: Tôi đến Đà Nẵng với những người bạn cấp ba của tôi. Tổng cộng có 4 người trong nhóm của chúng tôi và tất cả họ đều là những người bạn thân thiết. Đó là  lần đầu tiên tôi đi chơi xa mà không phải với gia đình.)

Topic luyện nói tiếng Anh

-What did you do? (Bạn đã làm những gì?)

Before the trip, I had already booked a homestay in Da Nang instead of a luxurious hotel. We all agreed to experience  the intimate and affectionate lifestyle of the locals . (Trước chuyến đi, tôi đã đặt nhà nghỉ cộng đồng ở Đà Nẵng thay vì một  khách sạn đắt tiền. Tất cả chúng tôi đều đồng ý trải nghiệm cuộc sống thân thiện và hiếu khách của người bản địa nơi đây)

During the trip, we had many experiences together. We visited most of the  beautiful destinations in Da Nang such as the Golden Bridge, My Khe beach, Ba Na Hill, Son Tra peninsula, Ngu Hanh Son mountain. We discovered the beauty of nature here, took many photos, and understood the lifestyle here . In addition, we  enjoyed many local foods , which are very delicious and different from Hanoi cuisine.

(Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau. Chúng tôi đi thăm những địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng như Cầu Vàng, biển Mỹ Khê, Bà Nà Hill, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn. Chúng tôi khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, chụp rất nhiều bức ảnh và cũng hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có cơ hội để thưởng thức món ăn địa phương cái mà thực sự rất ngon và khác biệt so với ẩm thực Hà Nội)

We also had a nice time in our homestay. We had BBQ dinners near the beach, we chilled, sang  many songs together, and played many interesting games. (Chúng tôi cũng đã có thời gian rất tuyệt ở homestay mà chúng tôi ở. Chúng tôi có tiệc nướng bên cạnh bãi biển, chúng tôi vui đùa cùng nhau, hát nhiều bản nhạc và tham gia nhiều trò chơi thú vị.)

-Why was the trip  so special? (Tại sao nó lại rất đặc biệt)

There are a variety of reasons why  I feel this is the most special trip. First of all,  it was the first time I visited Da Nang-a beautiful city with my beloved friends. We have had many memorable experiences that I will never forget in my life. The second reason is that this was  the first trip that I ever paid everything myself without my parent’s support. I had the first month's salary so I decided to make it more special . The last reason is that after the trip, I learned  a lot . I open my mind to welcome new things. I realise my dream, I want to travel more, discover more. You could say that this trip helped me to understand myself.

Topic luyện nói tiếng Anh

(Có một vài lý do mà tôi cảm thấy đây là chuyến đi đặc biệt nhất với tôi. Lý do đầu tiên là bởi đây là lần đầu tiên tôi tới Đà Nẵng- một thành phố thực sự rất xinh đẹp, với những người bạn tôi yêu quý nhất. Chúng tôi thực sự đã có rất nhiều những trải nghiệm đáng nhớ, điều mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. 

Lý do thứ hai là  đây là chuyến đi đầu tiên mà tôi tự chi trả toàn bộ chi phí mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Đây là tháng lương đầu tiên của tôi và tôi quyết định để làm một điều gì đó thật đặc biệt. Lý do cuối cùng là bởi sau chuyến đi này tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi mở mang suy nghĩ của mình để chào đón những điều mới, tự nhận ra ước mơ của mình, muốn đi du lịch thật nhiều, khám phá nhiều hơn. Bạn có thể nói rằng chuyến đi này đã giúp tôi hiểu hơn về bản thân mình)

2.Topic luyện nói tiếng Anh chủ đề “Technology” (Chủ đề về công nghệ)

Chủ đề công nghệ cũng là một trong những chủ đề thường gặp trong các bài thi nói, câu hỏi mà bạn có thể gặp như:

-Do you know what technology or equipment is used in most workplaces recently? (Bạn có biết công nghệ hoặc trang thiết bị nào được sử dụng nhiều nhất trong môi trường làm việc hiện nay không?)

-Does technology have more  advantages or make people’s lives more difficult?

(Công nghệ có nhiều lợi thế hơn hay khiến cuộc sống của con người trở nên khó khăn hơn? )

-Does the change of technology have any effects on employment?

(Sự thay đổi của công nghệ có ảnh hưởng gì đến việc thuê nhân sự không? )

Để trả lời cho mỗi câu hỏi trên đây, bạn có thể sử dụng một vài tips sau:

-Do you know what technology or equipment is used in most workplaces nowadays?

Answer: There are a variety of useful equipment used in working places such as computers, phones, printers, fax machines and photocopiers. In my own opinion, I think the computer is probably the most important piece of equipment that is very essential in people’s life. People use computers for many purposes such as: communicating by email, organising data, writing reports, and researching information on the Internet.

(Trả lời: Có rất nhiều những trang thiết bị và công nghệ hữu ích được sử dụng trong môi trường làm việc như máy tính, điện thoại, máy in, máy fax, hay máy photo. Theo quan điểm cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng máy tính là trang thiết bị cần thiết nhất cái mà rất quan trọng với cuộc sống con người. Con người sử dụng máy tính cho rất nhiều mục đích như trao đổi thông tin qua email, viết báo cáo, sắp xếp dữ liệu hay tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.)

Topic luyện nói tiếng Anh

-Does technology bring more  advantages or make people’s lives more difficult?

Technology definitely brings many benefits to workers because it makes tasks become  much easier. For example, email is a convenient tool for communication between people in different offices, or even in different countries all over the world. By contrast, technology can also make employee’ life more difficult, especially when something goes wrong with the equipment, it may take a lot of time for people to fix it. . It can cause a lot of stress, for example, when the Internet is down, slow or a computer crashes and employees need to access something urgently but can’t, it will negatively affect people’s lives in so many aspects.  

(Công nghệ mang đến rất nhiều lợi ích cho người đi làm bởi nó khiến cho phần công việc trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, email là một công cụ tiện ích trong giao tiếp giữa mọi người ở những cơ quan khác nhau hay thậm chí những quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngược lại, công nghệ cũng khiến cuộc sống con người gặp nhiều rắc rối, đặc biệt là khi có những hỏng hóc về trang thiết bị, điều này có thể khiến con người mất nhiều thời gian để sửa chữa. Việc này có thể gây ra nhiều áp lực, ví dụ khi mà mất kết nối Internet, kết nối chậm hoặc hỏng máy tính và người đi làm không thể truy cập một vài tài liệu gấp, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống con người ở nhiều khía cạnh.)

-Does the change of technology have any effects on employment?

Obviously, technology is partly responsible for people losing their jobs because for some types of jobs, it works more effectively and quickly than people can. Machines have replaced people in areas, for example, in  manufacturing and agriculture, even in doing housework. Whenever a new technology is introduced and highly evaluated, there is a significant fall in the number of people needed for a job. However, technology also helps to create many employability for the large number of people. If the new technology hadn’t been invented, working  would have been much more difficult and productivities would not have risen as it is right now.
(Hiển nhiên rằng, công nghệ một phần nào đó chịu trách nhiệm cho việc con người mất đi nhiều vị trí công việc bởi vì đối với một số loại việc làm, công nghệ làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn những gì con người có thể làm. Máy móc đã thay thế công việc của con người trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như trong sản xuất, trong nông nghiệp, thậm chí là trong những công việc nhà. Bất cứ khi nào một công nghệ mới ra đời và được đánh giá cao, sẽ có một lượng lớn nhân sự bị cắt giảm để không phải làm công việc đó. Tuy nhiên, công nghệ cũng giúp tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nếu như không có công nghệ, công việc sẽ trở lên khó khăn hơn và năng suất sẽ không thể tăng nhanh như bây giờ)

3.Topic luyện nói tiếng Anh chủ đề “Describe a book” (Mô tả một cuốn sách)

Câu hỏi thường gặp trong chủ đề này sẽ là: 

Describe a book that you enjoyed reading. You should say:

- What is  the name of the  book?

- Why did you read this book?

- What is the  book about?

- What did you like about  the book?

(Mô tả một cuốn sách mà bạn thích nhất. Bạn nên nói:

-Tên của cuốn sách đó là gì?

-Tại sao bạn quyết định đọc nó?

-Quyến sách nói về điều gì? 

-Giải thích tại sao bạn thích cuốn sách này)

Topic luyện nói tiếng Anh

Một số câu trả lời mà bạn có thể tham khảo để luyện nói tiếng Anh đạt điểm cao như:

-What is  the name of the  book?

Answer: I’m going to share with you my most favourite. The name of the book is ‘ Ready for Anything’, it has positive effects on my life. 

(Trả lời: Tôi sẽ chia sẻ với bạn về một cuốn sách yêu thích nhất của tôi. Tên của cuốn sách là “Ready for Anything”, nó có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi.)

-Why did you read this book?

Answer: I decided to read  “Ready for Anything” after watching an interview of  the book’s author, Davd Allen, who is a world-renowned expert in the field of habit formation. David Allen shows readers how to become more organized but still flexible, so they can gain the power to face any problems in life and think more positively. (Tôi quyết định đọc cuốn sách “Ready for Anything” sau khi xem một buổi phỏng vấn của tác giả cuốn sách, David Allen, người  là một học giả trên thế giới về lĩnh vực truyền cảm hứng qua những thói quen tốt. David Allen chỉ ra cho người đọc thấy như thế nào để có tính tổ chức tốt nhưng vẫn linh hoạt, từ đó mà họ có thể có được sức mạnh để đối mặt với bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống và suy nghĩ một cách tích cực)

-What is the  book about?

Answer: The book scientifically explains the underlying reasons behind the work-retaining actions and shares practical methods of minimizing time-wasting habits. Please read  the book if you want to learn about systematically achieving your career goals in a shorter amount of time.

(Cuốn sách giải thích một cách khoa học những lý do cơ bản đằng sau hành động duy trì công việc và các phương pháp thực tế để giảm thiểu thói quen lãng phí thời gian.  Hãy đọc cuốn sách này nếu như bạn muốn tìm hiểu về việc làm thế nào để đạt được một cách có hệ thống các mục tiêu nghề nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn hơn.)

-What did you like about  the book?

 Answer: I thoroughly enjoyed reading “Ready for Anything”  because it was well researched, well reasoned and well written. This book is a tool to help us work effectively, to keep a "cool head" even when working in a pressure environment. 

(Trả lời: Tôi thích cuốn sách này bởi vì cuốn sách có một nội dung tốt, hợp lý, và cách viết rất trôi chảy. Cuốn sách này là một công cụ giúp chúng ta học tập một cách hiệu quả, giữ một cái đầu lạnh ngay cả khi làm việc trong một môi trường áp lực.)

4. Topic luyện nới tiếng Anh chủ đề “Living in the countryside” (Chủ đề sống ở nông thôn)

Topic luyện nói tiếng Anh

Câu hỏi mà bạn thường gặp ở chủ đề luyện nói tiếng Anh này là lợi ích của việc sống ở vùng nông thôn “The advantages of living in the countryside”

Khi bắt gặp topic luyện nói tiếng Anh này, bạn có thể nêu ra một vài điểm nổi bật như:

-Firstly, the environment in the countryside is much cleaner than in the big cities. There are lots of trees, rice fields and rivers so the air is very fresh. (Đầu tiên, môi trường sống ở vùng nông thôn sạch hơn rất nhiều ở những thành phố lớn. Có rất nhiều cây, những cánh đồng lúa, và những dòng sông nên không khí rất trong lành.)

-Secondly, living in the countryside is  cheaper, as the cost of food, clothes and other expenditure is lower. When you live in the countryside, you will save a lot of money.(Thứ hai, sống ở thành phố sẽ rẻ hơn nhiều, bởi vì giá của thực phẩm, quần áo và chi tiêu sẽ thấp hơn. Khi bạn sống ở vùng quê, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.)

-Finally, in my opinion, the neighbours in the countryside are a little bit more  friendly, helpful and open than people living in the city.(Cuối cùng, theo ý kiến riêng của tôi, hàng xóm ở vùng nông thôn  thân thiện, hay giúp đỡ và cởi mở hơn ở thành phố một chút.)

Bài viết trên đây với một số topic luyện nói tiếng Anh thông dụng hy vọng đã giúp bạn ôn luyện tốt hơn và hoàn thành tốt bài thi của mình. Bên cạnh việc có nhiều ý tưởng cho nhiều chủ đề khác nhau, bạn cũng cần luyện thêm phát âm để có thể nói tiếng Anh lưu loát và thành thạo hơn. Chúc các bạn học tốt.

>> Tham khảo ngay:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ngành tiếng anh thương mại học trường nào
Ngành Tiếng Anh thương mại học trường nào uy tín, chất lượng?
Tiếng Anh thương mại là một ngành quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Vậy thì ngành tiếng Anh thương mại học trường nào thì uy tín, chất lượng?

Chill là gì
Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Cấu trúc More and More
Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

Mẹo thi part 1 TOEIC
Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.