home-logo.png

ONLINE TOEIC TEST - Thi Thử
TOEIC Online Miễn Phí

Đề thi thử TOEIC được thực hiện theo format mới, có chấm điểm và giải thích chi tiết giúp bạn đánh giá chính xác điểm TOEIC hiện tại đặc biệt website dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí phù hợp với tất cả mọi người
TEST FULL LISTEN + READING

KIỂM TRA ĐẦY ĐỦ

NGHE + ĐỌC
Đề01
Đề thi chuẩn IIG ngày 04/12/2019
Thời gian : 02h 00m
Đề02
Đề thi TOEIC chuẩn ngày 11/12/2019
Thời gian : 02h 00m
Đề03
Bộ đề thi TOEIC chuẩn ngày 20/12/2019
Thời gian : 02h 00m
Đề04
Đề thi TOEIC chuẩn IIG ngày 25/12/2019
Thời gian : 02h 00m
Đề05
Đề thi Toeic ngày 31/12/2019 tại IIG
Thời gian : 02h 00m
Đề06
Đề thi TOEIC chuẩn IIG ngày 06/01/2020
Thời gian : 02h 00m
TEST SHORT LISTEN + READING

KIỂM TRA NGẮN

NGHE + ĐỌC