close
cách
cách cách cách cách cách

Viết mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật như thế nào?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Hợp đồng là một văn bản cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Để làm bất cứ việc gì có liên quan đến vấn đề pháp lý cũng cần có hợp đồng. Nếu bạn đang quan tâm đến mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật thì hãy đọc bài viết của vieclam123.vn để biết những thông tin quan trọng bạn nhé!

1. Tìm hiểu về hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

1.1. Thế nào là mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật?

Mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi chép thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên được thuê sẽ thực hiện những công việc liên quan đến phụ trách kỹ thuật và thi công trực tiếp những hạng mục đào tạo đúng với chuyên môn theo quy định của hợp đồng. Còn bên thuê sẽ có nghĩa vụ trả tiền cho bên được thuê.

Văn bản thỏa thuận thuê cán bộ kỹ thuật
Văn bản thỏa thuận thuê cán bộ kỹ thuật

Xem thêm: Tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ chuẩn nhất và những điều cần biết

1.2. Nội dung trong hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

Nội dung trong hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật phải đáp ứng được những điều kiện và có hiệu lực của pháp luật, nội dung hợp đồng không được trái pháp luật. Dưới đây là một số nội dung cần phải có trong hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật:

- Thông tin của bên tham gia hợp đồng.

- Đối tượng của hợp đồng bao gồm: tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc công việc không được làm.

- Số lượng và chất lượng.

- Thời hạn, địa điểm và phương thức để thực hiện hợp đồng.

- Quyền cũng như nghĩa vụ của bên tham gia.

- Trách nhiệm mắc phải những vi phạm hợp đồng.

- Nội dung bị phạt khi vi phạm hợp đồng.

- Những nội dung khác.

Những nội dung cần thiết trong hợp đồng thuê cán bộ
Những nội dung cần thiết trong hợp đồng thuê cán bộ

2. Cách mẫu viết hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

2.1. Phần mở đầu hợp đồng

Trong phần mở đầu của mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật cần đề cập đến các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng và số hợp đồng. Các nội dung này được trình bày ở chính giữa của trang giấy. Nội dung của Quốc hiệu và tên hợp đồng cần phải viết in hoa. Riêng tên hợp đồng phải viết in đậm với cỡ chữ lớn hơn để có thể làm nổi bật được nội dung hợp đồng. Các thông tin sẽ được viết lần lượt “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CÁN BỘ KỸ THUẬT

(Số: …/2020/HĐLĐ-A)”

Thông tin trong phần mở đầu được trình bày một cách rõ ràng
Thông tin trong phần mở đầu được trình bày một cách rõ ràng

2.2. Phần nội dung hợp đồng

Đến nội dung của mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật sẽ phải đưa ra căn cứ tạo nên hợp đồng: “Căn cứ Bộ Luật Lao Động 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

Căn cứ dựa vào Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu của các bên”

Sau đó sẽ trình bày các thông tin về người sử dụng lao động (Bên A) và người lao động (Bên B). Các thông tin bao gồm: 

- Ngày tháng năm làm hợp đồng

- Thông tin về người sử dụng lao động (Bên A): Địa chỉ, Mã số thuế, Người đại diện, Chức vụ.

- Thông tin về người lao động (Bên B): Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD (Ngày cấp, Nơi cấp), Hộ khẩu thường trú, Nơi ở hiện tại, Số điện thoại, Email, Ngân hàng ( Số tài khoản, Chi nhánh)

Sau khi trình bày các thông tin thì sẽ đưa ra thỏa thuận bằng các điều khoản trong hợp đồng. 

Đưa ra các căn cứ trong hợp đồng
Đưa ra các căn cứ trong hợp đồng 

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

“Bên A đồng ý thuê bên B làm cán bộ kỹ thuật phụ trách kỹ thuật thi công những hạng mục công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của bên B trong khoảng thời gian là… tháng.”

Điều 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Ghi các thông tin về thời gian, địa điểm, chức cụ và những công việc cần phải làm tùy vào mỗi doanh nghiệp.

“Thời gian làm việc: từ ngày/ tháng/ năm đến hết ngày/ tháng/ năm.

Địa điểm làm việc:...

Chức vụ:...

Công việc phải làm:....”

Điều 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Quy định về thời gian, thiết bị, công cụ và điều kiện an toàn khi làm việc

Điều 4: CHI PHÍ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Thông tin về lương, phụ cấp, thời hạn trả lương, chế độ nâng lương và các chế độ khác.

Điều 5: QUYỀN - NGHĨA VỤ BÊN A

- Quyền của Bên A

Điều hành người lao động hoàn thành công việc trong hợp đồng

Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật và theo nội quy Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng và kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, nội quy công ty.

Có quyền đòi bồi thường và khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản trong hợp đồng.

- Nghĩa vụ của Bên A

Thực hiện những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc. Đảm bảo việc làm của người lao động theo Hợp đồng.

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn chế độ và quyền lợi cho người lao động.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên A và B
Quyền và nghĩa vụ của hai bên A và B

Tải mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật tại đây:

Mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

Điều 6: QUYỀN - NGHĨA VỤ BÊN B

- Quyền của Bên B

Được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với công việc và hợp đồng.

Đi tham quan, du lịch, quà sinh nhật.

Trong thời gian công ty cử đi học thì người lao động phải hoàn thành khóa học đúng hạn, được hưởng lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.

- Nghĩa vụ của bên B

Chịu sự điều hành của….

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý của người có thẩm quyền.

Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.

Hoàn thành các công việc khác tùy theo yêu cầu của Công ty và quyết định của Ban Giám đốc.

Thực hiện các công việc đã nêu tại Điều 2, thực hiện đúng trách nhiệm của mình nêu tại điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 7: TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Quy định về một trong những việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của các bên.

Điều 8: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Nội dung những trách nhiệm về việc bồi thường của bên B khi đã gây ra.

Trách nhiệm khi gây ra thiệt hại
Trách nhiệm khi gây ra thiệt hại

Điều 9: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

“Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường…., không làm việc đủ 2 năm thì bồi thường…..

Mỗi bên thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng này sẽ phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền là … VNĐ”

Điều 10: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

“Quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước: Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

Bên A bị phá sản hoặc giải thể (trừ trường hợp tái cơ cấu) hoặc bị yêu cầu tuyên bố phá sản, mất khả năng thanh toán trong trường hợp Bên đó bị tịch thu tài sản bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Một số những vấn đề khác có liên quan sẽ được đề cập trong nội dung này. 

Điều 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

“Nếu có bất kỳ tranh chấp  liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần tự thỏa thuận, hòa giải.

Trường hợp tranh chấp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.”

Điều 13: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng lao động này gồm 6 trang, lập thành 2 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 1 bản.

Hợp đồng nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Nội dung của mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

2.3. Phần kết thúc hợp đồng

Trong phần kết thúc mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật  cần phải có tên và chữ ký xác nhận của hai bên tham gia ký kết hợp đồng là người sử dụng lao động (Bên A) và người lao động (Bên B). Đây sẽ là căn cứ để bản hợp đồng được thi hành và có giá trị pháp lý. Nếu như thiếu 1 trong các thông tin của các bên thì văn bản sẽ không còn có giá trị nữa.

Có đầy đủ chữ ký của cả hai bên
Có đầy đủ chữ ký của cả hai bên

Trên đây là những hướng dẫn về cách viết mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng những thông tin vừa được vieclam123 đề cập ở trên sẽ giúp bạn hoàn thành được hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật một cách chính xác.

Biên bản phân công công việc cho nhân viên

Viết biên bản phân các công công việc như thế nào? Trình bày các thông tin về công việc trong biên bản ra sao? Link bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết biên bản này nhé!

Biên bản phân công công việc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.