cách
cách cách cách cách cách cách

KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

search

Vai trò, cách viết đối với mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng

image Phan Thị Hà My
image

22/12/2021

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng viết nội dung gì bên trong? Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình viết giấy ủy quyền thì cần tìm hiểu kỹ hơn đối với cách viết mẫu giấy ủy quyền cho vị trí kế toán trưởng. Nội dung trong bài viết này sẽ làm rõ vấn đề cụ thể.

1. Giới thiệu về mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng chính là một trong những văn bản có trách nhiệm pháp lý, trong đó nội dung của giấy ủy quyền kế toán trưởng sẽ ghi nhận đối với việc cá nhân hoặc tổ chức thực hiện ủy quyền và chỉ định kế toán trưởng sẽ là người đại diện cho mình để có thể thực hiện được công việc liên quan đang được tiến hành ủy quyền, có ghi rõ trong giấy ủy quyền.

Giới thiệu về mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng
Giới thiệu về mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng thường do giám đốc doanh nghiệp hoặc là người nắm quyền điều hành cao nhất của doanh nghiệp thực hiện ủy quyền cho kế toán viên của doanh nghiệp.

Một vấn đề khác liên quan tới mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng đó là việc người kế toán trưởng có được phép ủy quyền cho kế toán viên hay ủy quyền cho người khác nữa hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ căn cứ vào quy định pháp luật tại Điều số 583 được ban hành trong Bộ Luật Dân sự (2005) đối với hợp đồng về ủy quyền. Cụ thể là phía kế toán trưởng doanh nghiệp được ủy quyền giải quyết các công việc thay giám đốc/người điều hành doanh nghiệp khi có nhu cầu ủy quyền việc đó lại cho một người khác thực hiện thì cần phải xin ý kiến của người ủy quyền ban đầu, nếu được đồng ý thì người kế toán trưởng hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Chú ý, việc ủy quyền lại nhiệm vụ cho cá nhân khác không được vượt quá nhiệm vụ đã được ủy quyền ban đầu và phải căn cứ vào giấy/hợp đồng ủy quyền ban đầu.

Như vậy, chúng ta vừa mới tìm kiếm được thông tin về việc ủy quyền và mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng. Hiểu rõ hơn về bản chất của mẫu giấy này rồi thì sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng nhé.

Xem thêm: KPI Kế toán trưởng và quy trình xây dựng KPI Kế toán trưởng hiệu quả

2. Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng chi tiết

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có bộ phận kế toán để phụ trách về mặt tài chính, sẽ có những lúc chủ doanh nghiệp cần ủy quyền cho kế toán trưởng giải quyết một số vấn đề. Do đó, các doanh nghiệp đều cần phải cập nhật thường xuyên về văn bản hành chính có liên quan, trong đó có mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng.

Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng chi tiết
Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng chi tiết

Để biết cách viết mẫu giấy ủy quyền này thì chúng ta cần khai thác thông tin, cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng chi tiết:

2.1. Cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng doanh nghiệp

Nói về mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng, người viết cần chuẩn bị trước về hình thức và nội dung bên trong. Dưới đây là những yếu tố nội dung cần trình bày trong mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng trong các doanh nghiệp nói chung.

2.1.1. Viết mở đầu giấy ủy quyền kế toán trưởng

Trong nội dung mở đầu của giấy ủy quyền kế toán trưởng, người viết cần viết các yếu tố gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ theo quy định về thể thức của văn bản đã được quy định rất rõ.

- Tên của giấy ủy quyền: ghi chữ in đậm, nội dung tên căn giữa văn bản. (GIẤY ỦY QUYỀN).

- Nêu rõ các căn cứ pháp lý có liên quan đến việc ủy quyền: thường thì sẽ căn cứ các điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự được ban hành vào năm 2015, căn cứ vào các điều khoản có liên quan trong Luật doanh nghiệp được ban hành vào năm 2020. Ngoài ra còn có căn cứ vào các điều lệ, quy định, quy chế của doanh nghiệp đó.

Viết mở đầu giấy ủy quyền kế toán trưởng
Viết mở đầu giấy ủy quyền kế toán trưởng

2.1.2. Nội dung mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng

Về mặt nội dung bên trong giấy ủy quyền, nêu rõ thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền về: Họ tên (viết chữ in hoa), chức vụ và tên đơn vị, số thẻ CCCD và nơi cấp – ngày cấp, địa chỉ nơi ở của người được ủy quyền của người ủy quyền.

Tiếp theo là thông tin nội dung ủy quyền được ghi chi tiết các việc làm, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Sau đó nêu rõ ngày có hiệu lực của giấy ủy quyền.

2.1.3. Viết phần kết giấy ủy quyền kế toán trưởng

Trong phần cuối của mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng sẽ là thông tin ghi rõ nơi nhận, lưu trữ đối với mẫu giấy này khi được ban hành.

Đồng thời có chữ ký xác nhận của giám đốc hoặc là người có thẩm quyền điều hành cao nhất tại doanh nghiệp ký và ghi rõ đối với họ tên.

2.2. Cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng có nội dung chi tiết hơn so với các mẫu giấy ủy quyền được dùng ở các doanh nghiệp nói chung.

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng hay tại các tổ chức đích danh là mẫu giấy được chính ngân hàng hay tổ chức đó soạn ra để đáp ứng cung cấp đủ thông tin chi tiết phục vụ cho đơn vị sự nghiệp của họ. Mẫu giấy này do khách hàng gửi tới đơn vị để tiến hành ủy quyền cho kế toán trưởng của đơn vị.

Cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng
Cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng

Theo đó, các phần nội dung trong giấy ủy quyền kế toán trưởng tại tổ chức đích danh/ngân hàng cụ thể như sau:

2.2.1. Thông tin của người ủy quyền (khách hàng)

Trong phần đầu tiên này thì người viết giấy ủy quyền cần điền đủ các nội dung theo mẫu. Tuy nhiên trước khi viết thông tin thì cần gửi lời chào đến đơn vị được nhận ủy quyền trong dòng Kính gửi ở ngay phía dưới tên giấy ủy quyền.

Sau đó tiến hành điền mẫu thông tin gồm: Tên của tổ chức ủy quyền; địa chỉ của tổ chức đó; mã ID của tổ chức (khách hàng); số tài khoản của tổ chức (khách hàng); Tên của người đại diện cho tổ chức để làm chủ tài khoản; số thẻ căn cước của người đại diện cùng thông tin ngày cấp, nơi cấp cụ thể.

Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng và những điều cần biết dành cho bạn

2.2.2. Thông tin về việc ủy quyền

Trong phần này, người viết giấy ủy quyền và người được nhận ủy quyền sẽ phải điền đủ các nội dung như sau:

- Họ tên đầy đủ, viết chữ in hoa.

- Sổ thẻ căn cước công dân, ngày và nơi cấp.

- Chức vụ.

Đối với người được nhận ủy quyền sẽ ghi thêm thông tin về liên lạc của mình trong phần đầu tiên này.

Tiếp theo, ghi rõ nội dung ủy quyền gồm phạm vi được tiến hành ủy quyền, mẫu chữ ký của người được ủy quyền, thời gian tiến hành ủy quyền.

Phần tiếp theo, người ủy quyền sẽ ghi rõ thông tin về việc ủy ủy quyền: ghi rõ tên người ủy quyền, người được ủy quyền; chức vụ, số thẻ căn cước, ghi rõ ngày hủy bỏ ủy quyền.

Thông tin về việc ủy quyền trong giấy ủy quyền kế toán trưởng
Thông tin về việc ủy quyền trong giấy ủy quyền kế toán trưởng

2.2.3. Phần cuối giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng

Trong phần cuối cùng này là xác nhận của khách hàng (người ủy quyền), xác nhận của người đại diện đối với chủ tài khoản của đơn vị (có đóng dấu vào chữ ký, họ tên).

Trong mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng tại ngân hàng sẽ có thêm phần điền thông tin dành cho phía đơn vị, ngân hàng để xác nhận các thông tin ủy quyền của khách hàng, ghi rõ nội dung về trách nhiệm, quyền của người được ủy quyền.

Tải mẫu giấy ủy quyền chi tiết:

mau-giay-uy-quyen-cua-doanh-nghiep.docx

van-ban-uy-quyen.docx

giấy ủy quyền kế toán trưởng của giám đốc.docx

Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng.docx

Trên đây là những chia sẻ của vieclam123 về cách viết mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng. Chỉ cần bạn điền đủ nội dung bên trong giấy ủy quyền theo mẫu, đảm bảo các thông tin này chuẩn thì bạn đã hoàn thiện nội dung.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Ngoài ra, vieclam123.vn chia sẻ thêm thông tin về quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi tiết, giúp các kế toán viên mới vào nghề nắm rõ hơn về quy trình này.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
hoa tam giác mạch là gì
Hoa tam giác mạch là gì? Ý nghĩa loài hoa đặc trưng của Hà Giang
hoa tam giác mạch là gì? nguồn gốc và sự ra đời của tên gọi tam giác mạch? ý nghĩa của hoa tam giác mạch là gì? công dụng của loại hoa này? click xem ngay

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

thăng tiến là gì
Thăng tiến là gì? Bí quyết thăng tiến nhanh chóng trong công việc
Bạn muốn tìm hiểu thăng tiến là gì? Làm thế nào để thăng tiến trong công việc một cách thuận lợi và nhanh chóng? Khám phá ngay thông tin bổ ích sau đây.

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

gỗ tần bì là gỗ gì
Gỗ tần bì là gỗ gì? Vì sao gỗ tần bì được nhiều người sử dụng?
Bạn muốn tìm hiểu thông tin gỗ tần bì là gỗ gì và ứng dụng của gỗ tần bì trong đời sống thực tế. Nắm rõ hơn qua bài viết được bật mí ngay bên dưới đây nhé.

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

kim lâu nghĩa là gì
Kim Lâu nghĩa là gì? Cách tính và hóa giải tuổi Kim Lâu chi tiết nhất
Kim Lâu nghĩa là gì? Làm thế nào để tính tuổi Kim Lâu? Hướng dẫn cách hóa giải tuổi Kim Lâu chi tiết. Có nên kiêng kỵ cưới hỏi trong năm Kim Lâu không?

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022