Đăng xuât

Bạn có chắc chắn đăng xuất khỏi hệ thống?

close
popup_login

Tổng hợp mẫu CV ngành nghề khác được dùng nhiều nhất 2023

CV background CV background

Trình tạo mẫu CV ngành nghề khác miễn phí

v_Path3.svg Tạo ấn tượng mạnh đầu tiên với nhà tuyển dụng
v_Path3.svg Thật dễ dàng tạo cv với những mẫu có sẵn
v_Path3.svg Mẫu CV theo 85 ngành nghề và 5 ngôn ngữ phổ biến
Tạo mẫu CV ngành nghề khác ngay
v_vietnam.svg CV Tiếng Việt
v_english.svg CV Tiếng Anh
v_japan.svg CV Tiếng Nhật
v_korea.svg CV Tiếng Hàn
v_china.svg CV Tiếng Trung

Danh sách mẫu CV ngành nghề khác được dùng nhiều nhất

Tổng hợp mẫu CV 1 trang đẹp nhất

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 511
save 2
download 397

Cv thể dục thể thao 2

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 296
save 2
download 96

Cv thể dục thể thao 1

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 177
save 0
download 98

CV Nhân viên thẩm định giám định 3

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 193
save 0
download 93

CV Nhân viên thẩm định giám định 2

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 208
save 0
download 55

CV Nhân viên thẩm định giám định 1

Tổng hợp mẫu CV 2 trang đẹp nhất

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 202
save 0
download 35

Mẫu cv thể dục thể thao 10

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 103
save 1
download 36

Mẫu cv thể dục thể thao 11

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 182
save 1
download 32

Mẫu cv thể dục thể thao 8

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 113
save 1
download 30

Mẫu cv thể dục thể thao 12

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 107
save 0
download 7

thể dục thể thao 9

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 100
save 0
download 2

Mẫu cv thể dục thể thao 13

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 107
save 1
download 9

Mẫu cv thể dục thể thao 7

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 86
save 0
download 6

Mẫu cv thể dục thể thao 14

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 152
save 0
download 14

Mẫu cv thể dục thể thao 15

Điểm: 5  (2 bình chọn)