Đăng xuât

Bạn có chắc chắn đăng xuất khỏi hệ thống?

close
popup_login

Tổng hợp mẫu CV ngành nghề khác được dùng nhiều nhất 2022

CV background CV background

Trình tạo mẫu CV ngành nghề khác miễn phí

v_Path3.svg Tạo ấn tượng mạnh đầu tiên với nhà tuyển dụng
v_Path3.svg Thật dễ dàng tạo cv với những mẫu có sẵn
v_Path3.svg Mẫu CV theo 85 ngành nghề và 5 ngôn ngữ phổ biến
Tạo mẫu CV ngành nghề khác ngay
v_vietnam.svg CV Tiếng Việt
v_english.svg CV Tiếng Anh
v_japan.svg CV Tiếng Nhật
v_korea.svg CV Tiếng Hàn
v_china.svg CV Tiếng Trung

Danh sách mẫu CV ngành nghề khác được dùng nhiều nhất

Tổng hợp mẫu CV 1 trang đẹp nhất

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 249
save 1
download 57

Cv thể dục thể thao 2

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 201
save 1
download 10

Cv thể dục thể thao 1

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 123
save 0
download 23

CV Nhân viên thẩm định giám định 3

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 142
save 0
download 61

CV Nhân viên thẩm định giám định 2

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 167
save 0
download 8

CV Nhân viên thẩm định giám định 1

Tổng hợp mẫu CV 2 trang đẹp nhất

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 159
save 0
download 13

Mẫu cv thể dục thể thao 10

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 65
save 1
download 28

Mẫu cv thể dục thể thao 11

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 123
save 1
download 10

Mẫu cv thể dục thể thao 8

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 96
save 1
download 12

Mẫu cv thể dục thể thao 12

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 73
save 0
download 2

thể dục thể thao 9

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 82
save 0
download 2

Mẫu cv thể dục thể thao 13

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 92
save 1
download 7

Mẫu cv thể dục thể thao 7

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 68
save 0
download 3

Mẫu cv thể dục thể thao 14

like
Miễn phí
Xem trước Xem trước

Sửa CV Tạo CV mới

Sửa CV Sửa CV với nội dung tham khảo

Ảnh cv
Xem 134
save 0
download 5

Mẫu cv thể dục thể thao 15

Điểm: 5  (2 bình chọn)