close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn cách viết chi tiết mẫu biên bản họp công đoàn mới nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Trong hoạt động công đoàn, việc xây dựng công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công đoàn cơ sở là đơn vị cấp cơ sở của công đoàn có tư cách pháp nhân, thành lập tại đơn vị sử dụng người lao động, hơn 5 thành viên và được công nhận bởi công đoàn cấp trên. Để công đoàn có thể phát huy vai trò và các chức năng của mình, khi thành lập công đoàn, việc tổ chức các cuộc họp là vô cùng cần thiết. Khi diễn ra cuộc họp, nội dung cuộc họp sẽ được ghi lại trong biên bản họp công đoàn. Hãy cùng vieclam123.vn khám phá các thông tin về mẫu biên bản họp này nhé!

1. Bạn hiểu biên bản họp công đoàn là gì?

Công đoàn cơ sở là một tổ chức công đoàn thuộc cấp cơ sở, tập hợp đoàn viên công đoàn vô cùng đông đảo và các thành viên này có thể nằm ở một hoặc nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác nhau.

Biên bản họp công đoàn vô cùng quan trọng
Biên bản họp công đoàn vô cùng quan trọng

Như đã nói ở trên, trong quá trình họp các thành viên hay ban chấp hành trong công đoàn không thể thiếu biên bản họp công đoàn để ghi lại diễn biến và nội dung của cuộc họp. Biên bản này ghi lại nội dung cuộc họp cụ thể như ghi chép lại những người tham gia, thời gian diễn ra buổi họp và những người tham gia họp công đoàn có ý kiến đóng góp nào đều sẽ được ghi chép lại.

Để hoạt động của ban chấp hành công đoàn được nâng cao chất lượng thì cần thực hiện những nội dung dưới đây:

- Tổ chức thực hiện những nghị quyết trong đại hội công đoàn có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của mình.

- Để xây dựng phù hợp các chương trình công tác và hoạt động của công đoàn, cần thực hiện đúng chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chính trị của cơ cơ quan ban ngành. Bên cạnh đó, công đoàn cần tăng cường thực hiện về chế độ thông tin, báo cáo với đầy đủ các cấp như cấp Ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công đoàn cấp trên, thông tin hai chiều cho các cán bộ, công đoàn cấp dưới và đoàn viên, viên chức, công chức, người lao động.

Thực hiện đúng nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra
Thực hiện đúng nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra

- Đảm bảo luôn coi trọng việc xây dựng công đoàn cơ sở bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên và tổ công đoàn ngày càng vững mạnh hơn. Bởi công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn chính là bộ phận vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa lãnh đạo với các tổ chức công đoàn. Đồng thời, cần thực hiện nâng cao năng lực, chú trọng bồi dưỡng, kỹ năng hoạt động cho các đội ngũ cán bộ nằm trong công đoàn, để thực hiện tốt các chức năng của công đoàn cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn cần có năng lực. Qua đó, các đoàn viên trong công đoàn và người lao động sẽ gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

- Tổ chức thường xuyên các cuộc họp về lãnh đạo cơ sở, ban chấp hành công đoàn để tăng cường tính dân chủ và thông qua các nghị quyết hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở khi tham gia các cuộc họp công đoàn.

Tổ chức họp thường xuyên
Tổ chức họp thường xuyên

Xem thêm: Nội dung mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần bạn đã nắm rõ?

2. Biên bản họp công đoàn được sử dụng khi nào?

Ban chấp hành công đoàn trong một nhiệm kỳ hoạt động cần phải thực hiện các cuộc họp diễn ra theo định kỳ hoặc nếu có những công việc phát sinh quan trọng cần giải quyết ngay thì sẽ có các cuộc họp đột xuất.

Dù cuộc họp đó là cuộc họp đột xuất hay theo định kỳ, thời gian họp ngắn hay dài, nội dung cuộc họp ít đề cập hay ít đề cập thì các cuộc họp công đoàn của các ban chấp hành đều cần lưu lại bằng văn bản về nội dung cuộc họp. Bên cạnh đó, cuộc họp cần ghi hình, ghi âm để lưu trữ thông tin hoặc sử dụng hình thức khác.

Một Ban chấp hành công đoàn có thời gian hoạt động không vượt quá 12 tháng. Vì vậy ngay khi Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới được bầu ra sau đại hội công đoàn cấp cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cần phải họp lần thứ nhất. Mục đích cuộc họp dành cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhằm kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các thành viên trong công đoàn và triển khai những nội dung cần thực hiện, các nội dung liên quan đến các hoạt động của những thành viên trong Ban chấp hành công đoàn tại nhiệm kỳ mới này.

Mục đích diễn ra cuộc họp
Mục đích diễn ra cuộc họp

Thông thường, theo định kỳ 3 tháng 1 lần (1 quý), Ban chấp hành công đoàn sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp một lần. Và dù các cuộc họp quan trọng hay cuộc họp ban chấp hành công đoàn đều cần thực thi ghi lại bằng tài liệu dưới dạng văn bản. 

3. Hướng dẫn cách viết biên bản cuộc họp công đoàn

Bạn đang tìm kiếm mẫu biên bản họp ban lãnh đạo công đoàn hay các thành viên trong công đoàn? Bạn cũng đang tìm kiếm cách viết của mẫu biên bản họp trong công đoàn? Cùng vieclam123 tìm hiểu tiếp nhé!

3.1. Tải về mẫu biên bản

Để có thể đảm bảo nội dung cuộc họp không xảy ra thiếu sót hoặc nhầm lẫn các nội dung, bạn có thể tải về mẫu biên bản họp công đoàn mới nhất tại đây để tham khảo nhé!

Tải ngay

Biên bản họp công đoàn cần có đầy đủ chữ ký của bên chủ tọa và thư ký để đảm bảo tính pháp lý, đồng thời, biên bản này cần được lưu trữ lại trong hồ sơ của công đoàn công sở.

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về mẫu biên bản họp chi bộ chuẩn nhất hiện nay

3.2. Cách viết biên bản họp

Để đảm bảo nội dung biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở được đảm bảo đầy đủ nội dung và có tính pháp lý, bạn cần đáp ứng được các yêu cầu về nội dung trong biên bản.

3.2.1. Phần mở đầu

Đầu tiên, trong mục bên phải trên cùng, bạn cần ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ, cũng như thời gian, địa điểm lập biên bản họp này. Tiếp đến, tên công đoàn cấp trên và tên công đoàn cơ sở cần được ghi rõ ràng, bao gồm cả số biên bản họp của công đoàn cơ sở.

Phần mở đầu cần đầy đủ nội dung
Phần mở đầu cần đầy đủ nội dung

Sau đó, tên biên bản họp bạn cần viết in hoa nổi bật ở phần chính giữa, ví dụ “BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN”, và ghi rõ họp lần mấy, tháng mấy…

3.2.2. Phần nội dung chính

Đến phần nội dung chính, bạn cần liệt kê đầy đủ và rõ ràng các thông tin về thời gian bắt đầu diễn ra cuộc họp (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và địa điểm họp tại đâu (ghi rõ số nhà, cho đến tỉnh thành).

Sau đó, bạn cần điểm danh các thành viên tham dự cuộc họp gồm có những ai tham dự cuộc họp công đoàn này, tổng số người tham gia là bao nhiêu, bao nhiêu người có mặt, số lượng người vắng mặt gồm có những ai (ghi rõ tên và lý do vắng mặt).

Tiếp theo, tên chủ tọa cuộc họp là ai cần ghi rõ (thường do Chủ tịch công đoàn chủ trì) và thư ký ghi biên bản (người này phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở và sẽ do chủ tọa cuộc họp chỉ định).

Bạn cần ghi trình tự nội dung cuộc họp và cần ghi một cách cụ thể như: sinh hoạt văn bản chỉ đạo, gồm có các văn bản chỉ đạo và ban hành các chế độ chính sách mới; sơ kết tháng, quý vừa qua và đưa ra những hoạt động cho tháng, quý tới; thư ký cuộc họp ghi tóm tắt các nội dung của mỗi ý kiến thảo luận và đóng góp của các thành viên. Sau đó, chủ tọa sẽ là người ghi nhận các ý kiến này và giải trình các ký kiến và kết luận về cuộc họp.

Ký tên xác nhận vào biên bản cuộc họp
Ký tên xác nhận vào biên bản cuộc họp

Nếu cuộc họp là hội nghị cần thông qua dự thảo Nghị quyết và ghi rõ số lượng cùng với tỷ lệ số người biểu quyết không tán thành, tán thành hoặc số lượng người không có ý kiến.

3.2.3. Phần cuối văn bản

Cuối cùng, sau khi ghi đầy đủ các nội dung trên, thư ký là người ghi chính xác thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào cuối cùng của biên bản. Bên cạnh đó, chủ tọa trong cuộc họp cần ký, ghi rõ họ tên của mình, sau đó đóng dấu xác nhận.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được cách viết mẫu biên bản họp công đoàn và một số nội dung của mẫu biên bản này. Trong các cuộc họp công đoàn diễn ra, nội dung của cuộc họp vô cùng quan trọng, bởi vậy mà để có thể khái quát lại nội dung và diễn biến cuộc họp thì không thể thiếu mẫu biên bản họp giữa các thành viên trong công đoàn. Để biên bản có tính pháp lý, thư ký cần ghi đầy đủ nội dung, thời gian, thành phần tham dự cuộc họp, đồng thời thư ký và chủ tọa cần ký, đóng dấu xác nhận biên bản này.

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Bạn biết gì về biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế? Click bài viết dưới đây tải và biết được cách viết mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế nhé!

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.