close
cách
cách cách cách cách cách

Nội dung mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần bạn đã nắm rõ?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Tại các doanh nghiệp cổ phần việc các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho một người khác là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên mỗi lần chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị cần phải họp và lập biên bản. Vậy mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần có nội dung ra sao và được thiết lập như thế nào?

1. Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là gì?

Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là thứ được nhắc đến khá thường xuyên tuy nhiên lại rất ít người hiểu rõ về bản chất cũng như mục đích của nó.

Hiểu theo một cách đơn giản, mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là một văn bản ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp đại hội cổ đông của công ty cổ phần, nội dung cuộc họp thường xoay quanh vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đó chính là sự thay đổi về cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần.

Xét theo điều kiện doanh nghiệp hoạt động bình thường và có quy định cho các cổ động được quyền chuyển nhượng khi cần thiết thì bất cứ ai nằm trong Hội đồng quản trị đều có thể thực hiện chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là gì
Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là gì?

Việc chuyển nhượng này có thể có nhiều lý do, tuy nhiên thường là vì mục đích kinh tế. Các cổ đông khi gặp khó khăn về tài chính, muốn người thân của mình ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thì đều có thể chuyển nhượng cổ phần cho một người mà họ mong muốn.

Biên bản họp chuyển nhượng cổ phần xuất hiện với tần suất khá khiêm tốn bởi rất ít các cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho thành viên khác nếu như không có sự cố phát sinh hoặc những thay đổi mới từ công ty.

Tuy nhiên không vì thế mà người đảm nhận vai trò là thư ký cuộc họp lại bỏ qua kiến thức về mẫu biên bản này. Thay vào đó bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về nội dung cùng cách trình bày để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần tốn nhiều thời gian.

Xem thêm: Hướng dẫn triển khai nội dung mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị

2. Cách thiết lập nội dung trong biên bản họp chuyển nhượng cổ phần

2.1. Các nội dung cần có trong biên bản hợp chuyển nhượng cổ phần

Cuộc họp Đại hội cổ đông trong công ty cổ phần thường diễn ra khá dài, đặc biệt là khi ai đó chuyển nhượng cổ phần cho một thành viên khác. Chính vì vậy mẫu biên bản họp này cũng chứa không ít nội dung, bạn cần chuẩn bị tinh thần trước nhé.

Các nội dung cần có trong biên bản hợp chuyển nhượng cổ phần
Các nội dung cần có trong biên bản hợp chuyển nhượng cổ phần

Dựa theo những biên bản mẫu tương tự thì mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ đông thường chứa những nội dung cơ bản sau đây:

- Phần mở đầu bao gồm Quốc hiệu - Tiêu ngữ; Tên doanh nghiệp và thời gian địa điểm tiến hành lập biên bản; Thông tin của các cổ đông tham gia cuộc họp chuyển nhượng cổ phần

- Phần nội dung chính của biên bản: Nội dung và chương trình mà cuộc họp diễn ra; Thông tin cụ thể về cổ đông chuyển nhượng cổ phần

- Phần kết biên bản: Thường ở phần này chỉ dành riêng cho việc ký tên, theo đó các cổ đông tham gia liên quan tới công tác chuyển nhượng thì phải ký và ghi rõ họ tên vào phần dành cho mình

2.2. Lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần có đơn giản?

Theo dõi cách trình bày mẫu biên bản chuyển nhượng cổ phần theo 3 phần với gợi ý dưới đây nhé.

2.2.1. Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với phần đầu

Bỏ qua phần Quốc hiệu - Tiêu ngữ hay tên doanh nghiệp bởi vì đây đều là những thông tin cơ bản, cách trình bày tương tự như những mẫu biên bản khác.

Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với phần đầu
Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với phần đầu

Thay vào đó ở phần đầu bạn hãy tập trung vào một số thông tin sau đây:

- Tên biên bản họp: Phần tên này viết rõ ràng, ngắn gọn, rõ nét và kèm theo tên công ty. Bên dưới không quên ghi nội dung biên bản họp về vấn đề chuyển nhượng cổ phần nhé.

- Tên doanh nghiệp: Thêm một lần viết tên doanh nghiệp kèm theo mã số doanh nghiệp và địa chỉ chính của công ty. Đây là thông tin quan trọng cho nên bạn không thể bỏ qua hay bất cẩn viết sai.

- Giới thiệu về lý do cuộc họp được diễn ra: Lý do ở đây phần lớn là do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các thành viên trong Hội đồng cổ đông.

- Ghi rõ thời gian cuộc họp được tiến hành: Ví dụ từ 8.00h - 12.00h

- Các thành phần tham dự cuộc họp chuyển nhượng cổ phần: Từng người tham gia phải được kê khai cụ thể với những thông tin như tên, chức danh, số vốn đóng góp cho công ty, tỷ lệ vốn góp tính theo % và giấy chứng nhận góp vốn.

- Các thành phần khác cũng cần giới thiệu bao gồm chủ tọa cuộc họp, thư ký cuộc họp.

Tiếp theo, cần ghi rõ nội dung là bỏ phiếu kín và một số căn cứ phù hợp với cuộc họp chuyển nhượng cổ phần này.

Xem thêm: Mẫu biên bản cuộc họp công ty và hướng dẫn cách ghi chi tiết

2.2.2. Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với nội dung chính

Toàn bộ nội dung chính của biên bản chuyển nhượng cổ phần là nói về diễn biến của cuộc họp, mục đích là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do thay đổi thành viên với cổ phần vốn góp tương ứng.

Kê khai chi tiết thông tin của 2 bên là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Những thông tin cần kê khai gồm có:

- Họ và tên

- Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân kèm theo ngày cấp và nơi cấp

- Ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc và quốc tịch ghi theo giấy khai sinh

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của 2 bên

- Chỗ ở hiện tại

Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với nội dung chính
Cách lập biên bản họp chuyển nhượng cổ phần với nội dung chính

Sau khi có đầy đủ thông tin, người soạn thảo nội dung biên bản cuộc họp cần ghi rõ nội dung chuyển nhượng giữa các cổ đông một cách cụ thể.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại công ty ABC tương ứng với 500 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn B.

Ông Nguyễn Văn B đồng ý mua lại số cổ phần tương ứng mà ông Nguyễn Văn A đã chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng thành công, ông Nguyễn Văn A cam kết không khiếu nại về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Một số thông tin không thể thiếu là hình thức chuyển nhượng (Tiền mặt hay chuyển khoản); Thời điểm chuyển nhượng (Ghi rõ ngày tháng năm chuyển nhượng); 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi vốn góp: Phần này bạn có thể tạo bảng sau đó viết các trường nội dung như họ tên, chức danh, số vốn góp và tỷ lệ vốn góp. Việc trình bày theo bảng giúp người đọc nhìn vào dễ quan sát và so sánh tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty.

Cuối cùng là lấy ý kiến thành viên, các nội dung gồm có:

- Tổng số phiếu hợp lệ

- Tổng số phiếu không hợp lệ

- Tổng số lượng phiếu không nhận được

- Tổng số phiếu có ý kiến đồng ý

- Tổng số phiếu có ý kiến không đồng ý

2.2.3. Phần kết biên bản họp chuyển nhượng cổ phần trình bày thế nào?

Phần kết biên bản họp chuyển nhượng cổ phần trình bày thế nào
Phần kết biên bản họp chuyển nhượng cổ phần trình bày thế nào?

Phần kết của biên bản họp chuyển nhượng cổ phần chủ yếu tập trung cho chữ ký của các bên liên quan. Tuy nhiên trước khi đưa ra chữ ký thì biên bản phải ghi rõ mẫu văn bản này kết thúc vào lúc mấy giờ, ngày tháng năm nào, hơn nữa biên bản sẽ được in thành mấy bản và do những ai lưu trữ.

3. Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần và những lưu ý cần nhớ

Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần chứa nội dung khá dài, chính vì vậy mà khi soạn thảo bạn cần hết sức cẩn thận để tránh việc ghi chép thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông.

Vì nội dung khá dài cho nên khi trình bày cần tóm gọn các vấn đề ở mức tối ưu, tránh sử dụng những từ ngữ đa nghĩa, khó hiểu làm văn bản không thực tế. Trường hợp nhận thấy các lỗi sai này thì các cổ đông sẽ yêu cầu soạn lại biên bản, bạn sẽ tốn thời gian để thực hiện nhiệm vụ này.

Để hình dung rõ hơn về mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần, mời bạn theo dõi file tài liệu mà tôi chia sẻ bên dưới. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về để sử dụng bất cứ khi nào cần.

Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần và những lưu ý cần nhớ
Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần và những lưu ý cần nhớ

Trên đây là toàn bộ những thông tin xoay quanh về mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần, mong rằng sau bài viết bạn sẽ hiểu rõ về cách trình bày mẫu văn bản này. Tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại website vieclam123.vn bạn nhé.

Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hỏng

Bạn đã từng tiếp xúc với nhiều mẫu biên bản khác nhau nhưng mẫu biên bản hủy hàng hóa hỏng thì bạn đã biết chưa? Cùng cập nhật các thông tin ở bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về mẫu văn bản này nhé.

Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hỏng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.