cách
cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Trạng từ trong tiếng Anh và các kiến thức bạn cần biết

  image Lê Hồng Hạnh
  image

  19/10/2019

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Trong tiếng anh, một câu đầy đủ gồm chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Vậy tại sao lại xuất hiện trạng từ? trạng từ là gì? Vị trí của nó nằm ở đâu trong câu? Vai trò có quan trọng không? Cùn tìm hiểu ngay cùng vieclam123.vn nhé.

  1. Tìm hiểu vè trạng từ trong tiếng Anh

  Khái niệm trạng từ là gì: Trạng từ trong tiếng Anh (adverb) hay còn được gọi là phó từ. Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay một trạng từ khác hoặc cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước mệnh đề nó cần bổ nghĩa trong câu tuy nhiên trong một số trường hợp nó có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu.

  VD1: There are many difficulties on the way, luckily, the project is finished in time.

                             Mệnh đề 1                        Trạng từ                Mệnh đề 2

  VD2: Tonya writes so beautifully.

             S         V            adverb

  Trạng từ trong tiếng Anh

  Trạng từ có các chức năng chính như sau:

  • Bổ nghĩa cho động từ
  • Bổ nghĩa cho tính từ
  • Bổ nghĩa cho trạng từ khác

  Ngoài ra, trạng từ còn có các chức năng:

  • Bổ nghĩa cho cả câu
  • Bổ nghĩa cho các từ loại khác: cụm danh từ, cụm giới từ, đại từ, và từ hạn định

  2. Phân loại trạng từ trong tiếng Anh

  2.1. Trạng từ chỉ cách thức 

  Trạng từ chỉ cách thức(Adverb of manner): chỉ cách thức hay hình thức thể hiện của một hoạt động, hành vi nào đó ra sao, như thế nào. (bravely, happily, quickly, well…) Chúng có thể để trả lời các câu hỏi với How?

  VD: She sings marvelously (Cô ấy hát tuyệt vời) ; He worked very hard (Anh ta làm việc rất chăm chỉ)

  2.2. Trạng từ chỉ nơi chốn

  Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of place): mô tả sự việc, hiện tượng đó xảy ra ở nơi nào. (by, down, near, here, there …) Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi Where?

  VD: Here comes the police (Cảnh sát đến đây rồi)

  2.3. Trạng từ chỉ mức độ

  Diễn tả một hành động sự việc xảy ra ở một mức độ nào (too, absolutely, completely, entirely, greatly, exactly, extremely,...) trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hay một trạng từ khác.

  VD: The food is too hot. (Đồ ăn rất nóng)

  2.4. Trạng từ chỉ thời gian

  Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of time): đề cập đến vấn đề đó, hoạt động đó xảy ra vào thời điểm nào. (now, soon, still, today, yet …)

  VD: We are going to Hanoi today (Hôm nay, chúng ta sẽ đến Hà Nội); He will return soon (Anh ta sẽ trở lại sớm thôi)

  2.5. Trạng từ chỉ tần suất

  Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency): cho biết số lần xảy ra hoạt động đó hoặc số lần lặp lại của hành vi đó trong một thời gian nhất định. (always, once, twice …)

  VD: We never eat dog-meat (Chúng tôi không bao giờ ăn thịt chó); She once became the leader (Cô ta chỉ được một lần làm trưởng nhóm)

  2.6. Trạng từ chỉ tính chất

  Trạng từ chỉ tính chất (Adverb of feature): chỉ rõ tính chất của sự vật, hiện tượng đó. (certainly, definitely, luckily …)

  VD:  He was certainly the liar. (Anh ấy chắc chắn là kẻ nói dối)

  2.7. Trạng từ chỉ mức độ

  Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of degree): chỉ mức độ của một cách nhìn nhận hay một vấn đề nào đó. (fairly, hardly, rather, quite, too …)

  VD: Hardly did we see anything. (Hầu như chúng ta không thấy được bất kỳ thứ gì)

  2.8. Trạng từ chỉ sự nghi vấn

  Trạng từ chỉ sự nghi vấn (Adverb of interrogative): nhằm hỏi để biết một vấn đề gì đó. (when, where, why ….)

  VD: When did you go? (Bạn đã đi khi nào vậy?); Where is she now? (Cô ấy bây giờ đang ở đâu?)

  2.9. Trạng từ chỉ mối liên hệ

  Trạng từ chỉ mối liên hệ (Adverb of relative): dùng để nối các vế câu lại với nhau. (when, where, why …)

  VD: He came when we were watching television. (Anh ấy đến khi chúng tôi đang xem tivi)

  3. Một số tính từ cũng là trạng từ

  Một số tính từ cũng là trạng từ

  Trong tiếng anh, có một số tính từ vừa đóng vai trò là tính từ, vừa là trạng từ tùy vào mục đích người sử dụng và vị trí đặt từ đó.

  Trạng từ Tính từ
  fast fast
  only only
  late late
  pretty pretty
  right right
  short short
  sound sound
  hard hard
  fair fair
  even even
  cheap cheap
  early early
  much much
  little little

  Cách hình thành trạng từ: Đa số các trạng từ được hình thành từ tính từ và thêm đuôi “ly”.

  Ví dụ: quick - quickly, bad - badly

  4. Vị trí của trạng từ trong câu

  Trạng từ có rất nhiều cách dùng vì thế vị trí trong câu của nó cũng khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là dùng bổ nghĩa cho động từ: S + V + O + Adv

  Trước động từ thường nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually...

  VD: She usually walks to school

  Giữa trợ động từ và động từ thường

  VD: I have recently finished my thesis.

  Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj

  VD: She is very nice.

  Sau “too”: V(thường) + too + adv

  VD: The teacher speaks too quickly.

  Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

  VD: The MC speaks slowly enough for us to understand.

  Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that

  VD: Jack drove so fast that he caused an accident.

  Đứng cuối câu

  VD: The doctor told me to breathe in slowly.

  Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

  VD: Last summer, I came back my home country

  Trạng từ bổ nghĩa cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc "cận kề".

  Ví dụ: She often says she visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho "says"). She says he often visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho "visits")

  Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt Nam ). Ví dụ: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week.

  Trạng từ không được đặt/dùng giữa Động từ và Tân ngữ: Ví dụ: He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

  Một khi có nhiều trạng từ trong một câu, vị trí của trạng từ nằm ở cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên như sau: [ Nơi chốn - Cách thức - Tần suất - Thời gian]

  Chủ ngữ Nơi chốn Cách thức Tần suất Thời gian
  /động từ /địa điểm by plane everyday yesterday
  I went to Bankok by jet plane once a week last month
  I walked to the library     last year
  He flew to London      

  Những trạng từ chỉ phẩm chất cho cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... thường được đặt ở đầu mỗi câu.

  Ví dụ: Certainly, they will be here this afternoon. Luckily, she didn\'t live where the war broke out in 1914-1918.

  5. Các trường hợp đảo ngữ khi có trạng từ

  Các trạng từ đi kèm khi gặp một số tình huống phải đảo ngữ: hardly … ever; hardly … when; in no circumstances; neither … nor; never, no sooner … than; not only; not till; nowhere; on no account; only by; only in this way; only then; only when; scarely … when; seldom; so…

  Công thức đảo ngữ như sau:

  Trạng từ (Adverb) + Trợ động từ (Auxiliary) + Chủ ngữ (Subject) + Động từ (Verb)

  VD:

  Never have so many people been unemployed as today (Chưa bao giờ có nhiều người thất nghiệp như ngày nay)

  Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far away lands (Hình như anh ta đã ngủ thiếp đi khi anh ấy bắt đầu mơ về những vùng đất xa xôi.)

  Only by hard work will be able to accomplish this great task (Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vời này.)

  So sure of this were the owners that they provided lifeboats for only 950 of its possible 3,500 passengers. (Vì vậy, chắc chắn đây là chủ sở hữu mà họ đã cung cấp xuồng cứu sinh chỉ có thể cho 950 trong số 3.500 hành khách.)

  Một số trạng từ thường gặp:

  not

  không

  also

  cũng

  very

  rất

  often

  thường

  then

  sau đó

  however

  Tuy nhiên

  too

  quá

  usually

  thường

  early

  sớm

  never

  không bao giờ

  always

  luôn luôn

  sometimes

  đôi khi

  together

  cùng

  likely

  có khả năng

  simply

  đơn giản

  generally

  nói chung

  instead

  thay vì

  actually

  thực sự

  again

  một lần nữa

  rather

  thay, chứ không phải

  almost

  gần như, hầu như

  especially

  đặc biệt là

  ever

  bao giờ, đã từng

  quickly

  một cách nhanh chóng

  probably

  có thể

  already

  đã, sẵn sàng

  below

  dưới đây

  directly

  trực tiếp

  therefore

  do đó, vì thế, vì vậy

  else

  khác

  thus

  do đó

  easily

  dễ dàng

  eventually

  cuối cùng

  exactly

  chính xác

  certainly

  chắc chắn

  normally

  bình thường

  currently

  hiện tại

  extremely

  cực kỳ, vô cùng

  finally

  cuối cùng

  constantly

  liên tục

  properly

  đúng

  soon

  sớm

  specifically

  đặc biệt

  ahead

  trước

  daily

  hàng ngày

  highly

  cao

  immediately

  ngay lập tức

  relatively

  tương đối

  slowly

  chậm

  fairly

  khá

  primarily

  chủ yếu

  completely

  hoàn toàn

  ultimately

  cuối cùng

  widely

  rộng rãi

  recently

  gần đây

  seriously

  nghiêm túc

  frequently

  thường xuyên

  fully

  đầy đủ

  mostly

  chủ yếu

  naturally

  tự nhiên

  nearly

  gần

  occasionally

  thỉnh thoảng

  carefully

  cẩn thận

  clearly

  rõ ràng

  essentially

  cơ bản

  possibly

  có thể

  slightly

  hơi

  somewhat

  hơi

  equally

  như nhau

  greatly

  rất nhiều

  necessarily

  nhất thiết

  personally

  cá nhân

  rarely

  hiếm khi

  regularly

  thường xuyên

  similarly

  tương tự

  basically

  cơ bản

  closely

  chặt chẽ

  effectively

  hiệu quả

  initially

  ban đầu

  literally

  nghĩa đen

  mainly

  chủ yếu

  merely

  chỉ

  gently

  nhẹ nhàng

  hopefully

  hy vọng

  roughly

  khoảng

  significantly

  đáng kể

  totally

  hoàn toàn

  twice

  hai lần

  elsewhere

  ở những nơi khác

  everywhere

  ở khắp mọi nơi

  perfectly

  hoàn hảo

  physically

  thể chất

  suddenly

  đột nhiên

  truly

  thực sự

  virtually

  hầu như

  altogether

  hoàn toàn

  anyway

  nào

  automatically

  tự động

  deeply

  sâu

  definitely

  chắc chắn

  deliberately

  cố tình

  hardly

  hầu như không

  readily

  dễ dàng

  terribly

  khủng khiếp

  unfortunately

  không may

  forth

  ra

  briefly

  một thời gian ngắn

  moreover

  hơn thế nữa

  bly

  Bly

  honestly

  trung thực

  previously

  trước đây

  as

  như

  there

  when

  khi

  how

  như thế nào

  so

  để

  up

  lên

  out

  ra

  no

  không có

  only

  chỉ

  well

  cũng

  first

  đầu tiên

  where

  nơi

  why

  lý do tại sao

  now

  bây giờ

  around

  xung quanh

  once

  một lần

  down

  xuống

  off

  tắt

  here

  ở đây

  tonight

  tối nay

  away

  đi

  today

  hôm nay

  far

  đến nay

  quite

  khá

  later

  sau

  above

  trên

  yet

  chưa

  maybe

  có thể

  otherwise

  khác

  near

  gần

  forward

  về phía trước

  somewhere

  một nơi nào đó

  anywhere

  bất cứ nơi nào

  please

  xin vui lòng

  forever

  mãi mãi

  somehow

  bằng cách nào đó

  absolutely

  hoàn toàn

  abroad

  ở nước ngoài

  yeah

  vâng

  nowhere

  đâu

  tomorrow

  ngày mai

  yesterday

  ngày hôm qua

  the

  các

  to

  để

  in

  trong

  on

  trên

  by

  bởi

  more

  hơn

  about

  về

  such

  như vậy

  through

  thông qua

  new

  mới

  just

  chỉ

  any

  bất kỳ

  each

  mỗi

  much

  nhiều

  before

  trước

  between

  giữa

  free

  miễn phí

  right

  đúng

  best

  tốt nhất

  since

  từ

  both

  cả hai

  sure

  chắc chắn

  without

  mà không

  back

  trở lại

  better

  tốt hơn

  enough

  đủ

  lot

  rất nhiều

  small

  nhỏ

  though

  mặc dù

  less

  ít

  little

  ít

  under

  dưới

  next

  tiếp theo

  hard

  cứng

  real

  thực

  left

  còn lại

  least

  ít nhất

  short

  ngắn

  last

  cuối cùng

  within

  trong

  along

  cùng

  lower

  thấp hơn

  bad

  xấu

  across

  qua

  clear

  rõ ràng

  easy

  dễ dàng

  full

  đầy đủ

  close

  gần

  late

  cuối

  proper

  thích hợp

  fast

  nhanh chóng

  wide

  rộng

  item

  mục

  wrong

  sai

  ago

  trước

  behind

  đằng sau

  quick

  nhanh chóng

  straight

  thẳng

  direct

  trực tiếp

  extra

  thêm

  morning

  buổi sáng

  pretty

  khá

  overall

  tổng thể

  alone

  một mình

  bright

  sáng

  flat

  phẳng

  whatever

  bất cứ điều gì

  slow

  chậm

  clean

  sạch

  fresh

  tươi

  whenever

  bất cứ khi nào

  cheap

  giá rẻ

  thin

  mỏng

  cool

  mát mẻ

  fair

  công bằng

  fine

  tốt

  smooth

  mịn

  thick

  dày

  collect

  thu thập

  nearby

  lân cận

  wild

  hoang dã

  apart

  ngoài

  none

  không

  strange

  lạ

  tourist

  du lịch

  aside

  sang một bên

  loud

  lớn

  super

  siêu

  tight

  chặt chẽ

  gross

  tổng

  ill

  bệnh

  downtown

  trung tâm thành phố

  honest

  trung thực

  ok

  ok

  pray

  cầu nguyện

  weekly

  hàng tuần

  Như vậy, trạng từ trong tiếng Anh chiếm vai trò quan trọng trong câu. Nó mang đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa của câu đó. Đồng thời, góp phần nhấn mạnh tính chất của vấn đề, sự vật hay hiện tượng được đề cập đến trong câu. 

  >> Tham khảo thêm bài liên quan:

  Tôi là Lê Hồng Hạnh - Trợ lý Giám đốc tại Công Ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân. Với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực việc làm và tuyển dụng, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng, hỗ trợ nâng cao công tác đào tạo ứng viên chuyên nghiệp, giúp các ứng viên có định hướng tốt đối với nghề nghiệp của mình.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Chill là gì
  Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
  Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  15/06/2022

  Cấu trúc More and More
  Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
  Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  30/01/2021

  Mẹo thi part 1 TOEIC
  Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
  Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  08/10/2020

  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng
  Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về văn phòng đầy đủ nhất
  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng là chủ đề từ vựng thông dụng, thường dùng cho dân văn phòng ở môi trường làm việc với các tình huống giao tiếp thông dụng.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  01/10/2020