close
cách
cách cách cách

Tổng hợp những câu nói hay bằng Tiếng Anh giúp bạn tạo động lực

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Những câu nói hay bằng tiếng Anh hay được các bạn trẻ ngày nay sử dụng rất nhiều để chia sẻ ở những dòng trạng thái cá nhân, trở thành những châm ngôn trong cuộc sống, tình yêu và công việc. Đôi khi những câu nói tiếng anh hay là một nguồn động lực để các bạn suy nghĩ về cuộc đời hoặc đơn giản chỉ là để các bạn có thêm kiến thức về tiếng Anh. Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những câu nói tiếng anh hay để các bạn tham khảo .

1. Tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh

1.1. Những câu nói tiếng anh hay bằng tiếng Anh để tạo động lực

If you take a nap at this time you will sleep dreaming, if you study right now, you will make that dream come true.

(Nếu bạn nằm ngủ thì bạn sẽ nằm mơ. Nếu bạn học ngay bây giờ thì mơ ước của bạn sẽ thành sự thật.)

When you think it's too late, it's still very early.

(khi bạn nghĩ rằng đã quá muộn nhưng thực ra nó vẫn còn rất sớm.)

Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

(Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.)

The pain of learning is only temporary but the pain of knowledge and indifference will last forever.

(Sự mệt mỏi đối với việc học là tạm thời nhưng sự mệt nhọc với việc thiếu kiến thức, thờ ơ sẽ kéo dài mãi sau này.)

The problem of learning is not time but effort.

(Vấn đề cốt lõi của việc học không phải là thời gian mà là sự nỗ lực.)

Those who don’t believe in magic will never find it. - Roald Dahl

(Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.)

Life is not just about learning. But if you can't even beat this small thing, can you do anything else?

(Cuộc sống không chỉ có việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể đánh bại một việc nhỏ nhặt này, bạn còn có thể làm được điều gì nữa?)

The problem is not about anyone sooner than anyone but who put more effort into it will enjoy the feeling of success.

(Vấn đề không phải là ai tới sớm hơn ai mà là người nào nỗ lực nhiều hơn sẽ được tận hưởng cảm giác của sự thành công.)

Not everyone succeeds in everything. But success comes at the same time as self-management and consistency.

(Không ai có thể thành công trong tất cả mọi việc. Nhưng thành công sẽ đến khi bạn biết tự quản lý và kiên định.)

If you don't walk today, you'll have to run the next day.

( Nếu bạn không bước đi vào ngày hôm nay thì bạn sẽ phải chạy vào ngày hôm sau.)

Life is really simple, but we insist on making it complicated. - Confucius

(Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.)

Education level directly correlates with your salary.

(Trình độ học vấn có sự tương quan với mức lương của bạn.)

Today will not be back again.

(Ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay trở lại nữa)

When life gives you hundreds of reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

(Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.)

những câu nói hay về động lực

Life is not fair, learn to adapt to it.

(Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách để thích nghi với nó.)

Laughing with others is one of life's greatest pleasures. Being laughed at by others is one of life's biggest injuries.

(Cười với những người khác chính là một niềm vui lớn trong cuộc đời. Bị người khác cười nhạo lại là một nỗi đau vô cùng to lớn.)

Life is a best-selling story.

(Cuộc sống chính là một câu chuyện được bán chạy nhất).

Everybody laughs the same in every language because laughter is a universal connection. – Yakov Smirnoff

(Tiếng cười của mọi người trong bất kỳ ngôn ngữ nào đều giống nhau vì tiếng cười chính là một biện pháp kết nối trên toàn cầu.)

Life is very short, smile when you still can.

(Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi nên hãy mỉm cười khi bạn còn có thể.)

Sadness flies away on the wings of time.

(Nỗi buồn sẽ biến mất theo thời gian.)

Life is the greatest journey you've ever experienced.

(Cuộc sống chính là một hành trình tuyệt vời nhất mà bạn được trải qua.)

We can never learn courage and patience if there is only joy in this world.

(Chúng ta không bao giờ học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới này.)

Silence is the strongest scream.

(Sự im lặng chính là tiếng thét mạnh mẽ nhất.)

Smile, even if it is a sad smile, because sadder than a sad smile is tragic because you don't know how to laugh.

(Hãy mỉm cười, cho dù đó chỉ là một nụ cười buồn bởi vì buồn hơn cả một nụ cười buồn chính là sự bi thảm vì bạn không biết cười.)

Life is not what you see.

(Cuộc sống không như những gì bạn nhìn thấy.)

Busy people have no time to cry.

(Những con người bận rộn không bao giờ có thời gian khóc.)

You will never know your resolution until you do your best for it.

(Bạn sẽ không bao giờ biết được cách giải quyết nếu như bạn không nỗ lực hết mình.)

Motivate yourself because no one else can do it for you. Remember this!

(Hãy tự thúc đẩy bản thân bởi vì không ai có thể làm điều đó thay bạn. Hãy nhớ lấy!)

On the path of success, there is no footprint of lazy people.

(Trên con đường dẫn tới thành công, sẽ không có dấu chân của những người lười biếng)

A little more persistent, a little more of effort, and what seemed like a hopeless failure could turn into a great success.

(Thêm một chút kiên nhẫn, một chút sự nỗ lực thì điều tưởng chừng như thất bại lại có thể biến thành một thành công tốt đẹp.)

Know your limits, but never stop trying to expand it.

(Biết giới hạn của bạn, nhưng bạn không bao giờ ngừng việc mở rộng nó.)

You cannot wait for your life to change, the only thing you can change is yourself, you are the change that you have been looking for for so long.

(Bạn không thể chờ đợi cuộc đời mình tự thay đổi, thứ duy nhất mà bạn có thể thay đổi chính là bản thân bạn, bạn chính là sự thay đổi mà bấy lâu nay bản thân đang tìm kiếm.)

1.2. Những câu nói tiếng anh hay bằng tiếng Anh về tình yêu

Someone has said that, if at least one person cares about you, life is not wasted. By waving, even if it is difficult or when I want to give up, remember that I always have you.

(Một số người nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm bạn thì cuộc đời sẽ không hề lãng phí. Bởi vậy khi bạn khó khăn hay muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ rằng tôi luôn có bạn)

Loving daughter with ears, son loves with eyes.

(Con gái thường yêu bằng tai, con trai thường yêu bằng mắt)

If one day I die or go somewhere far, I will write your name on all the stars, so that everyone can look up and understand how much I mean to you.

(Nếu một ngày mà tôi chết đi hoặc đi đâu đó xa, tôi sẽ viết tên bạn lên những ngôi sao để mọi người có thể nhìn thấy và hiểu bạn có có ý nghĩa với tôi như thế nào)

How can you love others if you don't love yourself ?

(Nếu bạn không yêu bản thân mình thì làm sao có thể yêu người khác?) 

Hate anyone can give reasons but love is impossible

(Khi ghét ai có thể đưa ra nhiều lý do nhưng khi yêu thì không thể)

Big love is not about falling in love with many people but in love with one person all your life

(Tình yêu vĩ đại không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người đến hết cuộc đời)

Love means never having to say sorry

(Yêu có nghĩa là không bao giờ nói xin lỗi)

Better to be poor and have love than to be rich and alone

(Nghèo mà có tình yêu còn tốt hơn giàu mà cô đơn)

No one deserves your tears because the worthy person will not make you cry.

(Không ai xứng đáng với giọt nước mắt của bạn bởi vì người xứng đáng sẽ không để bạn rơi lệ)

An angel asked him why he loved me so much. I said that I really love you because there's no reason not to do that.

(Một thiên thần đã hỏi anh rằng tại sao anh yêu em nhiều vậy. Anh đã trả lời rằng anh thật sự yêu em không vì không có lý do nào để không làm vậy)

Love is like a cough that can't be sealed. 

(Tình yêu cũng giống như một cơn ho không thể nào giấu kín)

Never frown even when you're sad, because you never know if someone will love you because of that smile.

(Đừng tiết kiệm nụ cười khi bạn buồn vì bạn không bao giờ biết nếu có ai đó yêu bạn vì nụ cười đó)

No one deserves your tears. Those who deserve them are definitely not letting you cry

(Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn. Những người xứng đáng sẽ không cho phép bạn khóc)

For this world you are only one person but for someone you are a whole world

(Với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng với ai đó bạn là cả thế giới)

One day you may not call and text me when you wake up and before you go to sleep. But believe that no day is not the beginning and ends with the thought of you.

(Một ngày anh có thể không gọi, không nhắn tin cho em khi anh thức dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng hãy tin rằng không ngày nào mà không bắt đầu và kết thúc với suy nghĩ về em

I will give you all my life in exchange for looking at you smiling and holding my hand

(Anh sẽ cho em tất cả cuộc sống của anh để được nhìn thấy em  cười và nắm tay của em)

When he looked at me, he felt like his heart was in a rhythm.

Khi anh nhìn thấy em, anh đã có cảm giác trái tim anh đập loạn nhịp)

I used to think the dream never came true. But that thought changed quickly since the moment he saw me

(Anh từng nghĩ rằng giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Nhưng nó đã thay đôit rất nhanh kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em)

Your world becomes a paradise when you have magical moments with me

(Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có giây phút bên em)

In terms of distance, I'm away from you. About thoughts, I am very close to you. As for emotion, my heart is already in you

(Về phương diện khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em lại rất gần với anh. Còn về cảm xúc thì trái tim em đã ở trong anh rồi)

1.3. Những câu nói tiếng anh hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

(Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)

Be happy with the present

(hãy hạnh phúc với hiện tại).

Believe you can and you’re halfway there

(Hãy luôn tin là bạn có thể và bạn đã đi được nửa con đường rồi).

Difficult roads always lead to beautiful destinations.

(Những con đường khó khăn sẽ luôn dẫn đến những điểm đến tươi đẹp)

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

(Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)

Never judge anyone's choice, because you don't know their reasons.

(Đừng bao giờ phán xét về sự lựa chọn của ai bởi vì bạn không biết lý do của họ

Do not say bad things when the mood is not good. Your mood may change, but what you have said, cannot be retracted.

(Đừng nói về những điều không tốt khi tâm trạng không được tốt. Tâm trạng có thể thay đổi nhưng cái bạn đã nói không thể rút lại)

Don't chase power but lose morality, as well as wisdom that gives you happiness, not money and material

(Đừng theo đuổi quyền lực mà đánh mất đi đạo đức, cũng như trí tuệ đưa bạn đến hạnh phúc chứ không phải tiền và vật chất)

Do not sweat for small things and do not pet the things that make you sweat.

(Đừng đổ mồ hôi với những việc nhỏ nhặt, đừng cưng chiều những việc khiến bạn tốn mồ hôi)

Don't cry because it ends, smile because it happened.

(Không khóc bởi vì kết thúc, hãy cười bởi nó đã xảy ra)

Good friends, good books and a peaceful conscience: that is the ideal life

(Những người bạn tốt, những cuốn sách tốt và một lương tâm thanh bình: đó chính là lý tưởng sống)

những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống

I am a selfish, impatient and easy-going person. I was often wrong, out of control and at times I could hardly control. But if you can't stand me in my worst times then you certainly don't deserve the best I have.

(Tôi là một kẻ chỉ biết bản thân, thiếu kiên nhẫn, dễ nghe theo người khác. Tôi thường sai, mất hướng đi và có những lúc tôi không thể điều khiển được. Nhưng bạn không bên tôi những lúc tôi tồi tệ nhất thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có)

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

(Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,Hát như không ai nghe thấy,Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất)

Don't cling to dreams but forget about your life.

(Đừng theo đuổi những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại của bạn)

If you want to go fast, go alone. If you want to go away, let go together.

(Nếu bạn muốn đi nhanh hãy đi một mình còn nếu bạn muốn đi xa hãy đi cùng nhau)

I will die when I need to die, so let me live my life the way I want.

(Tôi sẽ chết đi khi mà tôi cần phải chết, vì thế hãy cho phép tôi sống theo cách mà tôi muốn)

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

(Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.)

I am very grateful to these people who said no to me. It is through them that I am working with my own strength.

(Tôi biết ơn những người người đã nói không với tôi bởi nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức của mình)

I'm not lazy, I'm just in energy saving.

(Tôi không lười, tôi đang tiết kiệm năng lượng thôi)

Be where your feet are

(Hãy sống vui với hiện tại)

I was never wrong the second time. I often make the fifth or sixth mistake to see for sure.

(Tôi không bao giờ sai lần thứ hai vì tôi thường sửa những lỗi sai năm sáu lần mới chắc chắn)

 If you are born poor, it is not your fault, but if you die in poverty it is your fault.

(Nếu bạn sinh ra ở hoàn cảnh nghèo khó đó không phải lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết trong sự nghèo đói thì đó mới chính là lỗi của bạn)

The madness is to do the same thing, repeating but looking forward to different results.

(Sự điên rồ là làm những thứ giống nhau, lặp đi lặp lại nhưng lại cứ mong chờ những kết quả khác nhau)

Turn your eyes towards the stars, and touch your feet on the ground.

(Đưa mắt theo hướng những ngôi sao và va chạm đôi chân bạn trên mặt đất)

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

(Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.)

Life is like driving a bike.You must keep moving to keep your balance.

(Cuộc đời cũng giống như đi một chiếc xe đạp, để giữ được cân bằng bạn phải tiếp tục di chuyển)

Life is not fair, learn to adapt to them!

(Cuộc sống không hề công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng)

Trên đây là tổng hợp những câu nói hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh được mình dịch nghĩa, để thấu hiểu được ý nghĩa của câu nói thì bạn cần đọc kỹ câu nói đó. Hãy tìm ngay một câu nói để làm châm ngôn sống cho mình nhé.

>> Tham khảo thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ngành tiếng anh thương mại học trường nào
Ngành Tiếng Anh thương mại học trường nào uy tín, chất lượng?
Tiếng Anh thương mại là một ngành quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Vậy thì ngành tiếng Anh thương mại học trường nào thì uy tín, chất lượng?

Chill là gì
Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Cấu trúc More and More
Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

Mẹo thi part 1 TOEIC
Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.