close
cách
cách cách cách cách cách

Thông tin cho bạn về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi một loại hợp đồng cần được thanh lý trong doanh nghiệp thì sẽ cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng để hai bên trong hợp đồng xác nhận với nhau về những nghĩa vụ đã được hoàn thành để tránh khỏi những tranh chấp. Và trong đó mẫu hợp đồng thanh lý trước thời hạn cũng cần phải tuân thủ theo điều đó. Cùng với chúng tôi theo dõi dưới đây về chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn ngay nhé!

1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Trong các doanh nghiệp thì việc ký kết hợp đồng với nhau là thường xuyên xảy ra và trong đó trường hợp doanh nghiệp và đối tác ký hợp đồng với nhau nhưng lại muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn dự kiến thì sẽ phải làm biên bản thanh lý hợp đồng. 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn là một văn bản dùng cho mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tất cả các loại hợp đồng như: hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho thuế dịch vụ,...đều có thể làm biên bản thanh lý trước thời hạn.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Mục đích của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn đó chính là nhằm để chấm dứt giá trị pháp lý  của hợp đồng đã được ký từ trước đó đồng thời qua biên bản này cũng để làm căn cứ cho những pháp lý có xảy ra sau này. Tuy là việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã được lập thành văn bản nhưng trước đó thì mỗi bên cần phải có sự đồng tình với nhau.

Nội dung trong biên bản thanh lý này sẽ là nội dung ghi nhận những công việc được hoàn thiện nào đó của hai bên và xác nhận lại những thông tin có liên quan giữa hai bên với nhau. Khi đã đồng ý với nhau và xác nhận lại mọi điều trong biên bản thì các đối tượng sẽ cùng lý tên ở cuối văn bản.

Xem thêm: Hợp đồng xây dựng phần thô bao gồm những nội dung và điều khoản nào?

2. Khám phá chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

2.1. Tìm hiểu các quy định thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện để làm được điều này. Việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn sẽ phải đảm bảo được những điều kiện riêng biệt ở mỗi đối tượng tham gia từ trước đó và khi thanh lý hợp đồng trước thời hạn sẽ phải được lập thành biên bản một cách rõ ràng.

Mỗi cá nhân sẽ đều có quyền cá nhân như nhay khi chấm dứt thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Mỗi bên chủ thể sẽ không được phân biệt đối xử về tài sản hay bảo hộ trước pháp luật về những điều thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Quy định thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Tìm hiểu các quy định thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn phải dựa trên sự tự nguyện và đồng ý của mỗi bên tham gia. Khi tiến hành thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì từng bên cần phải xác lập lại công việc và chịu mọi trách nhiệm về việc thanh lý hợp đồng của mình.

Khi tiến hành thanh lý hợp đồng trước thời hạn hay kể cả đúng thời hạn thì hai bên phải thống nhất với nhau về biên bản để xác lập lại thông tin. Sau khi lập xong biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì mỗi cá thế sẽ được giữ 1 bản để đảm bảo những vấn đề liên quan đến tính pháp lý

2.2. Thời gian lập mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Như vậy, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn sẽ được tiến hành lập lên ngay sau khi các bên thực hiện những thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng của họ. Khi đó, mẫu biên bản thanh lý sẽ cần được soạn thảo ngay tức khắc.

Lập mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Thời gian lập mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Về những vấn đề vi phạm trong hợp đồng thanh lý thì vẫn được diễn ra một cách bình thường. Nếu hai bên có những vi phạm liên quan đến hợp đồng thanh lý trước thời hạn đều sẽ phải thực hiện thanh toán vi phạm một cách đầy đủ

Xem thêm: Tham khảo cách viết hợp đồng thuê chuyên gia nước ngoài

2.3. Bật mí nội dung mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Để cho bạn đọc hình dung rõ ràng hơn về biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn có những nội dung gì thì sau đây sẽ là những chia sẻ vô cùng chi tiết của vieclam123:

2.3.1. Phần đầu của biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Với phần đầu tiên của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì cũng không có điều gì khác biệt so với những mẫu hợp đồng thông thường khác. Trong nội dung phần đầu tiên sẽ có những thông tin về tên quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề của biên bản, thời gian và những căn cứ liên quan.

Về tiêu đề của biên bản thì tên của mẫu này có thể được viết theo hai cách là “BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN” hoặc “BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG. Bạn có thể tùy chọn một trong hai tên tiêu đề này đều được. Còn đối với những căn cứ pháp lý trong biên bản cần được nêu rõ và phải đảm bảo có được những căn cứ liên quan đến luật dân sự, hợp đồng đang thanh lý và một số căn cứ có liên quan khác.

 2.3.2. Nội dung thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Về phần chính của biên bản thì chủ yếu sẽ là thông tin liên quan đến việc thanh lý của mỗi bên tham gia trong hợp đồng thanh lý. Sau đây sẽ là những nội dung có trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn cực chuẩn:

Nội dung mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Bật mí nội dung mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Phần nội dung đầu tiên trong phần chính của biên bản là thông tin của các bên tham gia. Trong đó, nếu là cá nhân thì mỗi thông tin của từng bên sẽ cần được đảm bảo những thông tin bao gồm: tên đầy đủ, sinh năm bao nhiêu, các thông tin về số chứng minh về căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, địa chỉ thường trú và số điện thoại. 

Trong trường hợp bên tham gia là doanh nghiệp thì cần chỉ rõ những thông tin là tên công ty, trụ sở, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã thuế, số điện thoại, số fax, và thông tin của người đại diện. Trong đó thông tin của cá nhân người đại diện sẽ cần đảm bảo đầy đủ như cá nhân đã được liệt kê ở phần nội dung đã kể trên.

Sau đó, ở trong văn bản biên bản này sẽ là đoạn nội dung nêu rằng hai bên tự nguyện ký kết và lập thành biên bản. Điều này nhằm mục đích chứng minh là hai bên tự có những thỏa thuận tự nguyện với nhau và không có một sự ràng buộc nào cả.

Tiếp đến trong biên bản thanh lý này sẽ là những thỏa thuận biên bản và hầu hết mọi biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn chủ yếu có 3 điều thỏa thuận sau đây:

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Chi tiết nội dung biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

- Điều 1 là nội dung của biên bản, trong đó cần nêu rõ thời gian ký hợp đồng đang thanh lý một cách rõ ràng từ thời gian nào đến thời gian nào. Tiếp đến là nêu lý do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và thời gian hai bên cùng nhau đồng ý chấm dứt hợp đồng đó.

- Điều 2 là những cam đoan của mỗi bên khi tiến hành thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Trong đó thì cần phải chỉ ra được sự bồi thường của 1 trong hai bên vi đã chấm dứt hợp đồng đồng thời nêu rõ ràng các vấn đề đã được giải quyết một cách rõ ràng.

- Cuối cùng điều số 3 sẽ là thời hạn có hiệu lực của biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Bên cạnh đó trong biên bản này cần nêu rõ ràng về hợp đồng đã được thanh lý trước thời hạn sẽ không còn giá trị.

2.3.3. Kết thúc biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Ở phần cuối của biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn sẽ là những nội dung nêu về sự đồng ý của các bên với nhau và nêu rõ biên bản được lập thành bao nhiêu bản đồng thời chỉ được biên bản sẽ lưu tại phòng công chứng để xác nhận lại việc thanh lý hợp đồng.

Kết thúc biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Nội dung kết thúc biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Bạn có thể tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn vô cùng đầy đủ và chi tiết theo file dưới đây:

mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-truoc-thoi-han.docx

Mong rằng với những nội dung bật mí trong bài viết đã giúp cho bạn hình dung rõ ràng về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Bạn đừng quên liên tục theo dõi những bài viết của chúng tôi để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động thường thấy trong các cơ quan đoàn thể. Và để một cá nhân có thể trở thành Đảng viên chính thức thì sẽ không thể nào thiếu đi được mẫu quyết định kết nạp Đảng viên. Theo dõi ngay sau đây bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn về  mẫu quyết định kết nạp Đảng viên nhé!

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.