close
cách
cách cách cách cách cách

Cùng khám phá mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Kiểm điểm cá nhân chắc hẳn là điều mà một trong số chúng ta đã từng nghe qua hoặc từng thực hiện nó. Trong cuộc sống hiện nay thì bản kiểm điểm xuất hiện trong nhiều lĩnh vực và là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp cho một cá nhân nhìn nhận lại bản thân mình. Vậy hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết này về mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm ngay nhé!

1. Giới thiệu chung về mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

1.1. Khái niệm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là một văn bản được chính một cá nhân Đảng viên lập ra để tự đánh giá, nhìn nhận về những sai sót, lỗi lầm của bản thân trong suốt một năm. Từ đây, Đảng viên sẽ phải nâng cao những ý thức trách nhiệm về những khuyết điểm của bản thân và đồng thời rút ra những kinh nghiệm cho bản thân.

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Khái niệm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Không chỉ kiểm điểm những sai sót của bản thân mà trong mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm còn là nơi để Đảng viên đó đánh giá những thành tựu, ưu điểm của bản thân trong thời gian 1 năm đã đạt được những gì và cố gắng phát huy những điểm tốt đó. Đây sẽ được coi như là văn bản tổng kết những thành tựu và những điều chưa làm được của Đảng viên trong 1 năm.

Xem thêm: Thông tin chi tiết về mẫu quyết định kết nạp Đảng viên cực chuẩn

1.2. Mục đích của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mục đích của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ bao gồm những mục đích chính như sau:

- Giúp cho những tổ chức đảng, các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan và cá nhân Đảng viên tự kiểm điểm phê bình, đánh giá và soi xét lại mình. Từ đây sẽ đề ra những chủ trương và các biện pháp để khắc phục những điểm còn hạn chế và phát huy tốt những ưu điểm. Bên cạnh đó thì mẫu biên bản kiểm điểm này còn là một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện những công tác lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng viên và tổ chức đảng.

- Lấy kết quả kiểm điểm của Đảng viên cuối năm để làm cơ sở đánh giá kiểm điểm của tập thể. Trong bản kiểm điểm sẽ phải xác định rõ những biểu hiện về tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống,...Bên cạnh đó thì cần thực hiện đánh giá Đảng viên một cách liên tục để so sánh với các vị trí tương đương.

Mục đích của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Mục đích của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chuẩn nhất

- Giúp các Đảng viên từng bước xây dựng và khắc phục được những nể nang, xóa bỏ những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức nhằm nâng cao năng lực của Đảng viên và hoàn thiện bản thân.

1.3. Những quy luật về kiểm điểm Đảng viên cuối năm

1.3.1. Nguyên tắc chung về việc kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Về quy định và nguyên tắc chung thì việc kiểm điểm Đảng viên cuối năm phải tuân thủ theo những điều như sau:

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của đảng. Đồng thời cũng phải tuân theo pháp luật nhà nước.

- Có sự thống nhất liên thông và đồng bộ trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Ngoài ra, cần đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, trung thực, công bằng, công khai và có tính minh bạch cao.

- Phải lấy phẩm chất chính trị để làm gốc. Trong đó kết quả và hiệu quả công việc sẽ là một trong những thước đo chính để đánh giá và xếp loại hằng năm.

- Không chỉ vậy, cần lấy trách nhiệm của cá nhân gắn liền với trách nhiệm của tập thể.

1.3.2. Những căn cứ để kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Việc kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm sẽ dựa trên những căn cứ sau đây:

Quy luật về kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Những quy luật về kiểm điểm Đảng viên cuối năm

- Dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của một tập thể và những nghĩa vụ, quyền hạn của một cá nhân.

- Thông qua những cơ chế hoạt động làm việc của một tập thể và những quy định về việc chấp hành những quy định của đảng, nhà nước. Đồng thời dựa vào những yếu tố về tu dưỡng, tư tưởng, lối sống, đạo đức, tác phong làm việc của một cá nhân.

- Dựa trên những môi trường làm việc, điều kiện công tác, cam kết, phấn đấu hằng năm của một đối tượng cá nhân.

- Các chương trình về kế hoạch công tác, những chỉ tiêu và nhiệm vụ được những cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hằng năm.

2. Hướng dẫn chuẩn bị mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Từng Đảng viên khi làm mẫu biên bản kiểm điểm của mình sẽ cần thực hiện những nội dung như sau:

2.1. Thông tin cơ bản của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Biên bản kiểm điểm của Đảng viên cuối năm thì thông tin cơ bản của nó sẽ bao gồm 3 phần chính là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc của biên bản. Nếu đã từng viết bản kiểm điểm trong thời đi học thì hình thức bố cục chung của biên bản sẽ tương tự nhưng về mặt nội dung thì sẽ có nhiều khác biệt.

Chuẩn bị mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Hướng dẫn chuẩn bị mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Đối với phần đầu của biên bản kiểm điểm sẽ là những nội dung về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng kiểm điểm và các thông tin cá nhân của Đảng viên. Những nội dung này là vô cùng cơ bản, bắt buộc đồng thời cần phải chính xác tuyệt đối về thông tin cá nhân của Đảng viên.

Còn phần nội dung chính của mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chính là những nội dung kiểm điểm của Đảng viên. Phần này Đảng viên sẽ tự kiểm điểm bản thân mình dựa trên những ưu nhược điểm của mình. Phần cuối biên bản sẽ là chữ ký của người Đảng viên viết biên bản.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

2.2. Những ưu điểm đạt được trong một năm

Trong phần nội dung này, các cá nhân Đảng viên sẽ tự đánh giá và nhìn nhận những kết quả bản thân đạt được trong thời gian suốt một năm thông qua những yếu tố như sau:

- Các tư tưởng về chính trị: Nêu rõ những tư tưởng chính trị mà bản thân đã đạt được đồng thời chỉ ra những yếu tố thực hiện nghiêm túc các tư tưởng chính trị đó. Mỗi cá nhân phải tự đánh giá dựa trên những tư tưởng của bản thân sau đó nêu ra những ưu điểm của mình.

Cách viết mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Cách viết mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết

- Phẩm chất đạo đức và lối sống: Nêu lên những ưu điểm nổi trội về công tác dân vận, tuyên truyền, sự trung thực của bản thân trong việc xây dựng đường lối của đảng, lối sống tích cực của bản thân và mối quan hệ trong cộng đồng.

- Các chức trách, nhiệm vụ được giao: Nêu lên những công tác đạt được về chuyên môn và công tác trong Chi bộ. Đồng thời chỉ rõ những công việc đã được hoàn thành và nghĩa vụ được giao phó.

- Kiểm điểm về ý thức tổ chức kỷ luật: Bao gồm những việc thực hiện các cam kết tu dưỡng trong cơ quan của Đảng, việc rèn luyện, chấp hành các nội quy và phấn đấu trong năm. Bên cạnh đó cần đưa ra những kết quả và khắc phục những hạn chế của bản thân đã được nêu trong kiểm điểm của năm trước đó.

2.3. Những khuyết điểm và hạn chế của Đảng viên trong năm

Cá nhân Đảng viên sẽ đưa ra những nhược điểm của bản thân và những khuyết điểm của mình chưa đạt được hoặc làm chưa tốt trong một năm của mình. Đồng thời chỉ rõ ra nguyên do dẫn đến việc chưa thực hiện tốt những điểm đó.

Soạn thảo mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
Soạn thảo mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cực chuẩn

Sau khi đã đưa ra những hạn chế và nguyên nhân thì Đảng viên cần liệt kê những phương hướng khắc phục những nhược điểm của bản thân mình. Trong đó cần nêu rõ các biện pháp khắc phục, sửa chữa những yếu kém của mình và đưa ra phương hướng thực hiện tốt hơn trong năm tới.

Cuối cùng Đảng viên sẽ cần dựa vào những ưu nhược điểm của bản thân và tự đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên của mình. Mức đánh giá này sẽ dựa vào việc Đảng viên đó có hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình hay không.

Để hiểu rõ và nắm bắt nội dung mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chính xác và chi tiết nhất thì bạn có thể tham khảo biểu mẫu vô cùng chi tiết trong file dưới đây:

mau-bien-ban-kiem-diem-dang-vien-cuoi-nam.docx

Trên đây là toàn bộ những thông tin về mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Hy vọng những thông tin của bài viết của vieclam123.vn sẽ giúp bạn chuẩn bị được một mẫu biên bản kiểm điểm thật chính xác và chuyên nghiệp.

Biên bản thay đổi thiết kế

Trong xây dựng thì việc thay đổi một thiết kế công trình là điều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quá trình xây dựng. Một khi có sự thay đổi trong thiết kế thì sẽ cần phải có mẫu biên bản cụ thể để các bên tham gia thi công có thể thống nhất lại với nhau về tiến trình xây dựng. Cùng xem bài viết sau để tìm hiểu rõ hơn về mẫu biên bản thay đổi thiết kế ngay nhé!

Biên bản thay đổi thiết kế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.