close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn cách viết mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là văn bản cần thiết để đánh giá một Đảng viên trong đời sống và trong công việc. Trong bài viết này vieclam123.vn sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết mẫu nhận xét Đảng viên một cách chính xác nhất nhé!

1. Tìm hiểu chung mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

1.1. Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú được hiểu là gì?

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là văn bản do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi mà họ cư trú. Đảng viên sẽ được đánh giá và xếp loại dựa theo bản kiểm điểm về nề nếp, lối sống và đạo đức của Đảng viên trong đời sống và công việc. Mỗi một Đảng viên sẽ có trách nhiệm giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú một cách gần gũi, gắn bó và thường xuyên.

Nhận xét về các hoạt động của Đảng viên nơi cư trú
Nhận xét về các hoạt động của Đảng viên nơi cư trú

1.2. Trách nhiệm đối với Đảng viên nơi cư trú là gì?

Theo quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của Đảng viên trong công tác giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú sẽ ghi nhận về nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác tại nơi cư trú như sau:

- Là một tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, là người gương mẫu có vai trò tiên phong trước nhân dân nơi cư trú.

- Người tiên phong gương mẫu về việc thực hiện các nghĩa vụ công dân về việc tuyên truyền, phổ biến và vận động gia đình, bạn bè cùng với nhân dân nơi cư trú thực hiện những đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Tham gia tích cực các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập và tham gia đóng góp các ý kiến về những công việc chung trong địa phương. Đặc biệt là các vấn đề bức xúc nơi thôn, bản hay tổ dân phố.

- Tham gia các cuộc họp với nhân dân tại nơi cư trú và thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, chi ủy và ban công tác mặt trận,...Để có thể nắm được các tình hình về nhân dân và có thể phản ánh được kịp thời những ý kiến của nhân dân đến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện tuyên truyền và vận động nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền cơ sở và giám sát cán bộ đảng viên.

- Tham gia tích cực các phong trào và vận động các thành viên trong gia đình, bạn bè tham gia vào các phong trào thi đua tại địa phương để xây dựng được mối quan hệ gắn bó và đoàn kết tại khu dân cư.

- Báo cáo lại kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo khi có những thay đổi tại nơi cư trú.

Một số trách nhiệm của Đảng viên cư trú
Một số trách nhiệm của Đảng viên cư trú

2. Hướng dẫn viết nhận xét Đảng viên nơi cư trú

2.1. Cách viết mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

2.1.1. Phần mở đầu mẫu nhận xét

Trong phần mở đầu của mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú sẽ có các thông tin về “ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHI BỘ……………………” (Chi bộ mà đảng viên đang thực hiện công tác) được trình bày ở lề trái.

Bên cạnh là thông tin của về “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.....,ngày.......tháng......năm.........” được trình bày ở lề phải mẫu nhận xét

Cuối cùng là tên của nhận xét Đảng viên nơi cư trú “PHIẾU NHẬN XÉT

Đảng viên công tác thường xuyên và giữ mối liên hệ tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú” Trong đó tên phiếu nhận xét được viết in hoa và in đậm để đảm bảo chuẩn chỉnh về mặt hình thức. Còn nội dung cụ thể của giấy nhận xét sẽ được viết dưới tên phiếu nhận xét với chữ thường.

Trình bày các thông tin mở đầu của nhận xét
Trình bày các thông tin mở đầu của nhận xét

2.1.2. Nội dung chính của nhận xét

Sau khi trình bày các thông tin trong phần mở đầu mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú sẽ trình bày các nội dung chính có trong đơn. Các nội dung chính bao gồm những nhận xét và đánh giá về Đảng viên qua các câu trả lời có sẵn. Khi nhận xét về Đảng viên, người nhận xét chỉ cần tích vào câu trả lời phù hợp. Các câu trả lời trong nội dung này thường có đáp án về việc tham gia (đầy đủ, thường xuyên, tích cực, chưa tích cực, không tham gia), thái độ (gương mẫu, chưa gương mẫu, xử lý (biểu dương, xem xét xử lý, không đề nghị)

Các câu hỏi trong phần này thường là về:

- Hỏi về phẩm chất chính trị và lối sống của Đảng viên

- Câu hỏi về nghĩa vụ công dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng với các quy định về địa phương nơi cư trú.

- Việc tham gia đầy đủ vào các cuộc họp do cấp ủy nơi cư trú triệu tập và các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

- Giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn và tổ trưởng dân phố,... để nắm bắt được các tình hình và ý kiến của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào công việc chung, các vấn đề bức xúc của chi ủy, chi bộ, đảng ủy tại nơi cư trú.

- Tuyên truyền và vận động nhân dân trong việc đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát các cán bộ Đảng viên trong việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nêu gương. Vận động nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Đề nghị về việc xem xét, biểu dương Đảng viên trong việc thực hiện các công tác.

- Đưa ra các nhận xét khác nếu có.

Nội dung cụ thể về nhận xét Đảng viên
Nội dung cụ thể về nhận xét Đảng viên

Tải mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú tại đây

Tải nhận xét Đảng viên nơi cư trú

2.1.3. Kết thúc mẫu nhận xét

Trong phần kết của mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú sẽ có các thông tin về tên, đóng dấu và chữ ký xác nhận của Đảng ủy, chi bộ nơi Đảng viên cư trú.

Đây là nội dung quan trọng để có thể chứng minh tất cả các nhận xét đánh giá ở bên trên là hoàn toàn chính xác. Các thông tin trong phần này đều là những thông tin bắt buộc khiến cho nhận xét Đảng viên nơi cư trú trở nên có giá trị.

Thông tin trong phần này sẽ được chia thành hai nội dung. Một bên là “XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)” và một bên là “T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)”

Có chữ ký và xác nhận của Đảng ủy, Chi bộ
Có chữ ký và xác nhận của Đảng ủy, Chi bộ

2.2. Chú ý khi viết nhận xét Đảng viên nơi cư trú

Trong mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú cần phải trình bày các thông tin một cách đầy đủ. Không được trình bày lan man các nội dung. Mỗi một nội dung nên đi thẳng vào vấn đề để việc nhận xét trở nên ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất.

Chú ý tất cả các nội dung trong nhận xét đều phải chính xác hoàn toàn. Chú ý đến cách sử dụng và sắp xếp câu từ sao cho các nội dung trở nên mạch lạc nhất. Nên kiểm tra lại các thông tin, các lỗi chính tả có thể mắc phải trước khi hoàn thiện phiếu nhận xét để nhận xét trở nên chuyên nghiệp nhất.

Trình bày ngắn gọn các nội dung trong nhận xét
Trình bày ngắn gọn các nội dung trong nhận xét

Trên đây là các thông tin về cách viết  mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú. Hy vọng rằng với những thông tin vừa được đưa ra trên đây, bạn đọc có thể nắm rõ được cách viết và những nội dung cần thiết trong giấy nhận xét. Để có thể biết được nội dung của nhiều mẫu đơn, các giấy tờ quan trọng khác, bạn đọc có thể truy cập vào website của vieclam123.vn để có thể hiểu hơn về các văn bản này hơn nhé!

Tìm hiểu về bản nhận xét Đảng viên dự bị

Nội dung cụ thể trong bản nhận xét Đảng viên dự bị là gì? Khi viết bản nhận xét Đảng viên dự bị cần chú ý những vấn đề gì? Đọc bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về nhận xét Đảng viên dự bị bạn nhé!

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.