close
cách
cách cách cách cách cách

Mô tả mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp mới nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Trong mỗi doanh nghiệp, việc đối thoại định kỳ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Đây chính là lúc mà người lao động có thể được trình bày những khúc mắc của bản thân trong quá trình làm việc và tăng hiệu quả làm việc hơn. Và trong quá trình đó không thể nào thiếu đi được mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Vậy bạn đã biết có gì trong biểu mẫu này chưa? Hãy cùng theo dõi và tìm hiểu với chúng tôi thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Sơ lược về mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

1.1. Khái niệm mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Vào năng 2019, Bộ Luật lao động đã có căn cứ như sau về việc tổ chức đối thoại: Đối thoại tại doanh nghiệp hay nơi làm việc là việc chia sẻ những thông tin, thảo luận và trao đổi ý kiến giữa những người sử dụng lao động và người lao động với nhau. Nội dung của cuộc đối thoại sẽ là những nội dung và vấn đề liên quan đến những quyền lợi và lợi ích của hai bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hợp tác, hiểu biết để cùng nhau hướng tới 1 giải pháp để cùng có ích.

Mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Khái niệm mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Vậy là, thông qua căn cứ trên thì mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp từ đây cũng được đề ra và sẽ là một văn bản dùng để ghi chép lại toàn bộ những nội dung liên quan đến các vấn đề cần được giải quyết giữa bên lao động và doanh nghiệp để từ đó đưa ra những phương hướng giải quyết cho thật phù hợp.

Xem thêm: [CẬP NHẬT] Nội dung biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

1.2. Trường hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Cũng như theo căn cứ của Bộ Luật lao động thì việc tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp sẽ được mở ra trong những trường hợp sau đây:

- Định kỳ mỗi năm 1 lần: Đây là số lần tổ chức đối thoại định kỳ tối thiểu nhất tại một doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tùy theo nhu cầu thì có thể tổ chức đối thoại nhiều hơn 1 lần để giải quyết những vấn đề với người lao động.

- Tổ chức theo yêu cầu của một trong hai bên lao động.

Trường hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Các trường hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Ngoài những trường hợp kể trên thì doanh nghiệp và người lao động hoàn toàn có thể tổ chức người đại diện để đối thoại những quyền và lợi ích của các bên mà không phải tuân theo một quy định cụ thể nào.

Như vậy, việc tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp không có một quy định khắt khe nào cả. Mỗi doanh nghiệp có thể tổ chức việc đối thoại định kỳ theo năm, theo quý,...Nhưng điều quan trọng là sau mỗi cuộc đối thoại đó việc lập lên mẫu biên bản là vô cùng quan trọng và không thể nào thiếu sót.

1.3. Những đối tượng tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Trong tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp thì những thành phần và đối tượng tham gia sẽ bao gồm:

1.3.1. Người sử dụng lao động

- Những đối tượng này sẽ là những thành phần chủ doanh nghiệp và khi tham gia sẽ cần phải có ít nhất là 3 người.

- Đối tượng trong phía người sử dụng lao động bắt buộc cần phải có là người đại diện theo pháp luật.

1.3.2. Người lao động

Ở đối tượng này thì khi tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp thì những người tham gia phải tương ứng với tỷ lệ thành viên của nhóm lao động trong đó:

- Nếu doanh nghiệp có dưới 50 người lao động thì sẽ cần ít nhất là 3 người tham gia.

Đối tượng tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Những đối tượng tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có từ 50 đến 150 người lao động thì sẽ cần từ 4 đến 8 người tham gia. Từ 150 đến 300 người lao động thì cần từ 9 đến 13 người tham gia đối thoại.

- Có từ 300 đến 500 người lao động thì cần 14 đến 18 người và từ 19 đến 23 người nếu có số người lao động từ 500  đến 10000. Còn nếu doanh nghiệp có từ 1000 người lao động trở lên thì số thành viên tham gia sẽ tối thiểu là 24.

Với những thanh viên được tham gia vào trong đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp thì sẽ được hưởng ít nhất 2 kỳ liên tiếp thực hiện đối thoại và sẽ được tuyên bố danh sách tại nơi làm việc. Bên cạnh đó những người được lựa chọn hoàn toàn có thể mời người lao động khác cùng tham gia bất kể là nam hay nữ để bảo vệ những quyền cá nhân.

2. Quy trình lập mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Để có thể lập được mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp thì quy trình sẽ được tiến hành như sau:

- Trước hết là chuẩn bị đối thoại, quá trình trình này sẽ bao gồm những việc lấy ý kiến từ người lao động về nội dung đưa ra trong cuộc đối thoại. Bên cạnh đó các bên cần bàn bạc và đưa ra nội dung đối thoại, thời gian, địa điểm,...

- Sau khi thống nhất với nhau về những nội dung chủ chốt cần đưa ra thì trước khi cuộc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp được bắt đầu những bên có trách nhiệm sẽ phải gửi nội dung đối thoại cho bên còn lại trước thời gian tối thiểu là 5 ngày.

Lập mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Quy trình lập mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

- Tiến hành đối thoại và lập mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp: Trong quá trình cuộc đối thoại được tổ chức thì từ đây mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp cũng được lập lên và sau đó sẽ cần phải có chữ ký xác nhận của hai bên.

- Nêu kết quả của cuộc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp: Sau khi mẫu biên bản được lập xong và cuộc đối thoại kết thúc thì phía doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm công bố về kết quả của cuộc đối thoại định kỳ tại chính doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, những người lao động trực tiếp tham gia đối thoại cũng phải phổ biến lại nội dung cho những người lao động khác cùng nghe

Xem thêm: Cách soạn nội dung biểu mẫu quy định công ty chuẩn nhất

3. Nội dung chi tiết mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

Về nội dung chi tiết của mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp sẽ bao gồm những nội dung chính và cơ bản như sau:

Chi tiết mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Nội dung chi tiết mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp

- Phần đầu sẽ là nội dung cơ bản của mẫu văn bản hành chính thông thường bao gồm: tên quốc hiệu và tiêu ngữ, tên doanh nghiệp, ngày tháng năm, tiêu đề của biên bản, thời gian tổ chức định kỳ là lần thứ bao nhiêu, 

- Tiếp đến nội dung trong đó là những căn cứ cấu thành biên bản và thành phần những đối tượng tham gia vào đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Từng đối tượng tham gia của mỗi bên cần tối thiểu là 3 người và cần phải nêu rõ tên, chức vụ và một số thông tin liên quan khác.

- Đi vào phần chính của biên bản sẽ là nội dung đối thoại. Trong đó, cả người lao động và phía doanh nghiệp đều có quyền đưa ra những vấn đề của mình và nội dung của từng bên sẽ được cụ thể vào trong mẫu biên bản. Thông thường nội dung của cuộc đối thoại sẽ xoay quanh về những tình hình sản xuất, điều kiện làm việc và những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

- Phần tiếp theo đó chính là kết quả của cuộc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Ở phần nội dung này các bên sẽ cùng thống nhất với nhau về cách thực hiện những công việc được đưa ra trong biên bản và đồng thời là những ý kiến khác được nêu ra cùng với phương hướng giải quyết.

Khám phá mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp
Khám phá biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp đầy đủ nhất

- Cuối cùng ở phần cuối của biên bản đối thoại định kỳ doanh nghiệp sẽ là nội dung nêu về thời gian kết thúc, số mẫu biên bản được lập ra và những đối tượng được giữ mẫu biên bản. Nội dung phần này sẽ được cụ thể hóa bằng một đoạn văn và sau đó sẽ là chữ ký của các bên tham gia trong đó.

Như vậy, để lập lên được mẫu biên bản đối thoại tại doanh nghiệp là không hề khó tuy nhiên để chính xác thì trong quá trình đó thì người viết cần phải ghi thông tin cho thật rõ ràng, không được để tình trạng dập, xóa quá nhiều trong biên bản. Bên cạnh đó, để biên bản có giá trị thì chữ ký của những người đại diện mỗi bên sẽ không thể nào thiếu.

Tải mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp cực chuẩn và chi tiết ngay tại đây:

mau-bien-ban-doi-thoai-dinh-ki-tai-doanh-nghiep.docx

Nội dung bài viết trên là tất tần tật những thông tin mà vieclam123 cung cấp xoay quanh mẫu biên bản đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Mong rằng qua đây bạn sẽ hiểu thêm về biểu mẫu này và có thể soạn thảo được một cách dễ dàng khi cần thiết.

Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất

Trong tiến trình đóng thuế thu nhập cá nhân thì mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh là một trong những văn bản cần thiết và mang lại nhiều lợi ích. Vậy bạn đã biết có những nội dung gì trong mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh chưa? Nếu đang cần đến văn bản này thì hãy theo dõi ngay bài viết sau đây nhé!

Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.