close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn cách viết hợp đồng mua bán phần mềm chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Hợp đồng mua bán phần mềm là hợp đồng được sử dụng để mua bán giữa các bên với nhau. Mục đích chính của hợp đồng là mua bán phần mềm. Để có thể hiểu hơn về cách viết nội dung cụ thể của hợp đồng này thì bạn hãy đọc bài viết của vieclam123.vn tại đây nhé!

1. Hợp đồng mua bán phần mềm được hiểu là gì?

Hợp đồng mua bán phần mềm được hiểu là văn bản hợp đồng về việc thực hiện mua bán các loại phần mềm. Theo nội dung của hợp đồng về mua bán phần mềm thì giữa hai bên sẽ thực hiện việc mua bán phần mềm các loại. Bên bán sẽ thỏa thuận với bên mua về việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bên bán. Bên mua sẽ trở thành chủ sở hữu của tài sản (phần mềm) mà bên bán đã bán cho. Hợp đồng mua bán này được thể hiện dưới hình thức là một văn bản. Cụ thể, các bên sẽ soạn thảo hợp đồng trong quá trình ký kế và thực hiện đến khi hợp đồng chấm dứt.

Văn bản thực hiện mua bán phần mềm giữa hai bên
Văn bản thực hiện mua bán phần mềm giữa hai bên

Xem thêm: Khám phá cách viết mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm chuẩn nhất

2. Các thông tin hợp đồng về mua bán phần mềm

2.1. Nội dung hợp đồng mua bán phần mềm

Nội dung của hợp đồng về việc mua bán phần mềm sẽ có các điều khoản về việc hỗ trợ và bảo hành, chăm sóc định kỳ. Ngoài ra hai bên còn có thể thỏa thuận về một số điều khoản để làm rõ về trách nhiệm cũng như công việc đối với quá trình triển khai hay bàn giao phần mềm.

Bên bán sẽ có nghĩa vụ đến vị trí của bên B để có thể thực hiện việc cài phần mềm vào hệ thống theo như yêu cầu. Trong quá trình thực hiện thì bên mua có những quyền như giám sát và đưa ra các ý kiến nếu như có căn cứ. Có thể đôn đốc và nhắc nhở bên bán thực hiện đúng với tiến độ bàn giao.

Khi đã thực hiện lắp đặt xong phần mềm thì bên mua có quyền nghiệm thu các sản phẩm và kiểm tra lắp đặt. Việc kiểm tra sẽ nhận thấy được tổng thể các vấn để như hiệu suất, chất lượng quảng cáo có đạt đúng yêu cầu như thỏa thuận không. Nếu không đạt yêu cầu thì có thể từ chối sản phẩm và yêu cầu bên bán phải lắp đặt lại hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng
Thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng

Xem thêm: Chia sẻ đến bạn thông tin về mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn nhất

2.2. Cách viết hợp đồng mua bán phần mềm

2.2.1. Phần mở đầu hợp đồng

Trong phần đầu của hợp đồng mua bán phần mềm cần phải có các thông tin mở đầu quan trọng để đáp ứng được việc đảm bảo được cấu trúc của một bản hợp đồng. Các thông tin bao gồm như Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng soạn thảo hợp đồng, tên hợp đồng và các căn cứ trong hợp đồng. Thông tin về Quốc hiệu và tiêu ngữ được trình bày như sau “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Trong đó Quốc hiệu sẽ viết in hoa, còn tiêu ngữ sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên sau mỗi cụm từ được ngăn cách với nhau bởi dấu gạch. Thông tin này sẽ được viết đầu tiên và căn giữa trang giấy.

Tiếp  đến là thông tin về địa điểm và ngày tháng soạn thảo hợp đồng “Địa điểm, ngày… tháng … năm …”. Nội dung này được viết ở lề bên phải của hợp đồng.

Tiếp đến là thông tin về tên của hợp đồng, nội dung này cần được viết in hoa và viết in đậm với cỡ chữ to hơn được soạn ở chính giữa của hợp đồng “HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẢN QUYỀN PHẦN MỀM PHẦN MỀM”.

Cuối cùng là các căn cứ được đưa ra để thể hiện được cơ sở hình thành nên hợp đồng. Trong hợp đồng có thể đưa ra các căn cứ như sau: “Căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ trong nội dung Luật thương mại năm 2005

Căn cứ trong nội dung Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 

Căn cứ vào việc thỏa thuận giữa các bên”

Thông tin mở đầu trong hợp đồng mua bán về phần mềm
Thông tin mở đầu trong hợp đồng mua bán về phần mềm

2.2.2. Nội dung chính của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng mua bán phần mềm cần đề cập đến thông tin của bên bán (bên A) và bên mua (bên B). Nội dung thông tin giữa hai bên sẽ bao gồm: Tên công ty, Mã số thuế, Số tài khoản, Chi nhánh, Ngân hàng, Địa chỉ, Số điện thoại, Số fax, Người đại diện theo pháp luật, Chức vụ,...Các thông tin này cần được trình bày một cách đầy đủ và chính xác để đảm bảo được quyền lợi giữa hai bên.

Sau đó là những thỏa thuận thông qua các điều khoản mà hai bên bàn bạc với nhau. Nội dung cụ thể của thỏa thuận sẽ được tách biệt thông qua các điều về đối tượng trong hợp đồng, tính pháp lý, phương thức thanh toán, thực hiện hợp đồng, cách thức tiến hành, hỗ trợ, cam kết của các bên, chấm dứt thực hiện, phạt vi phạm, giải quyết các tranh chấp, hiệu lực của hợp đồng.

Ví dụ như:

Trong Điều 1 sẽ quy định về đối tượng của hợp đồng, sẽ đưa ra được những cam kết về thỏa thuận giữa bên A và bên B về việc mua và bán. Thông qua đó sẽ trình bày về tên của phần mềm và thông tin của sản phẩm.

Điều 2 sẽ quy định về thời hạn của hợp đồng ghi cụ thể về ngày tháng năm và trách nhiệm bàn giao sản phẩm của bên A vào thời gian quy định.

Điều 3 là nội dung thực hiện hợp đồng về việc bàn giao và hình thức vận chuyển sản phẩm nếu có.

Điều 4 là nội dung về giá cả và phương thức thanh toán. Cụ thể trong điều này sẽ ghi rõ về giá cả cụ thể của phần mềm bằng chữ và bằng số. Sau đó là nội dung về địa điểm và phương thức bàn giao phần mềm: bàn giao tại đâu? sử dụng bằng hình thức thanh toán chuyển khoản hay tiền mặt? Nếu là chuyển khoản thì ghi cụ thể số tài khoản.

Quy định bởi những điều khoản cụ thể
Quy định bởi những điều khoản cụ thể

Điều 5 là cam kết giữa bên A và bên B

- Đối với bên A

Chuyển giao phần mềm đúng thời gian quy định

Đảm bảo đúng và đủ các yêu cầu của bên A

Đền bù những thiệt hại nếu như vi phạm hợp đồng

Từ chối nhận phần mềm hoặc đơn phương hủy hợp đồng nếu bên B có hành vi phạm

Thực hiện các nghĩa vụ của mình về chính sách chăm sóc khách hàng như: bảo trì, bảo hành, chỉnh sửa…..khi sản phẩm có lỗi.

- Đối với bên B

Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo như thỏa thuận có trong hợp đồng.

Có quyền từ chối việc chuyển giao phần mềm và đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu như bên A có hành vi vi phạm.

Điều 6 về việc chấm dứt thực hiện sẽ do quyết định về các vấn đề giữa hai bên khiến cho hợp đồng chấm dứt.

Điều 7 quy định về việc phạt vi phạm thông qua các vấn đề vi phạm, các lỗi vi phạm sẽ được quy định bằng số tiền mà hai bên đã thỏa thuận.

Điều 8 sẽ quy định về việc giải quyết các tranh chấp của hai bên bằng phương pháp trao đổi, hòa giải. Nếu không thực hiện được việc trao đổi về tranh chấp thì sẽ đưa ra tòa án.

Điều 9 quy định về hiệu lực hợp đồng có hiệu lực từ ngày tháng năm cụ thể và thông tin về số bản hợp đồng, số trang hợp đồng mà hai bên sẽ giữ. 

Cam kết giữa bên mua và bên bán
Cam kết giữa bên mua và bên bán

2.2.3. Phần kết hợp đồng mua bán phần mềm

Nội dung trong phần kết của hợp đồng mua bán phần mềm sẽ có thông tin về tên và chữ ký xác nhận của bên bán và bên mua. Đây là những thông tin quan trọng khiến cho hợp đồng trở nên có giá trị. Trong phần này bạn cần chia nội dung thành hai phần là đại diện bên bán và đại diện bên mua. Tương ứng với mỗi nội dung thì bên mua và bên bán sẽ tiến hành ký tên và ghi ghi họ và tên của người đại diện vào mỗi phần. Chú ý không được để thiếu một trong hai thông tin của các bên. Bởi thiếu đi thông tin về chữ ký xác nhận thì văn bản sẽ không còn giá trị hiệu lực nữa, các nội dung và điều khoản được trình bày ở trên đều trở nên vô nghĩa.

Xác nhận của hai bên tham gia mua bán phần mềm
Xác nhận của hai bên tham gia mua bán phần mềm

Trên đây là toàn bộ nội dung về cách viết hợp đồng mua bán phần mềm. Hy vọng rằng với những nội dung thông tin mà vieclam123.vn vừa cung cấp có thể giúp bạn hoàn thành được nội dung của hợp đồng về việc mua bán phần mềm một cách chính xác nhất.

Nội dung của biên bản bàn giao website được viết như thế nào?

Biên bản bàn giao website gồm có những nội dung quan trọng nào? Viết biên bản bàn giao website như thế nào cho chuẩn? Cùng đọc bài viết về loại biên bản này tại link dưới đây bạn nhé!

Mẫu biên bản bàn giao website

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.