close
cách
cách cách cách cách cách

Giấy ủy quyền cá nhân và cách viết chuẩn xác nhất dành cho bạn

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi mà một cá nhân cần phải thực hiện một thủ tục hay một công việc nào đó mà không thể tự mình đứng ra thực hiện thì sẽ phải cần đến giấy ủy quyền cá nhân. Đây là một văn bản bắt buộc cần phải có để đảm bảo được tính pháp lý cũng như quy định được đề ra trong việc ủy quyền cá nhân. Vậy, hãy xem bài viết sau để tìm hiểu giấy ủy quyền cá nhân là gì và cách viết thật chuẩn cùng với vieclam123.vn ngay bạn nhé!

1. Khái niệm về giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân là một trong những văn bản ủy quyền vô cùng phổ biến hiện nay. Đây là một dạng văn bản pháp lý ghi lại việc một cá nhân ủy quyền cho một cá nhân khác thực hiện một hay nhiều công việc trong nội dung được ủy quyền.

Vì là mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho nên cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải là một cá nhân độc lập, không phải là doanh nghiệp hay là cá nhân đại diện thay cho doanh nghiệp. Mẫu giấy ủy quyền này còn có thể được gọi là ủy quyền cá nhân với cá nhân.

Giấy ủy quyền cá nhân
Khái niệm về giấy ủy quyền cá nhân

Việc ủy quyền cá nhân khi được tiến hành giữa hai đối tượng với nhau sẽ cần có giấy xác lập đồng thời sẽ phải được thực hiện tại văn phòng công chứng. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt khác thì việc ủy quyền cá nhân còn phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Điều này sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đảm bảo được tính khách quan và có hiệu lực giữa quan hệ ủy quyền cá nhân với cá nhân.

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ – thông tin trình bày hiệu quả

2. Tìm hiểu chi tiết giấy ủy quyền cá nhân và cách viết

2.1. Phạm vi ủy quyền của giấy ủy quyền cá nhân

Việc ủy quyền cá nhân hiện nay đang là một trong những quan hệ ủy quyền vô cùng phổ biến và được áp dụng vô cùng rộng rãi. Theo như quy định của luật dân sự thì việc ủy quyền cá nhân được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

- Thực hiện quản lý tài sản của một cá nhân vắng mặt tại nơi cư trú. Chẳng hạn như một cá nhân đi làm việc tại nước ngoài có thể ủy quyền cho một cá nhân quản lý tài sản của mình trong thời gian không có mặt tại Việt Nam.

- Ủy quyền cá nhân ở trong nội bộ doanh nghiệp hoặc công ty: như là một cá nhân đại diện pháp luật ủy quyền các cá nhân thực hiện những công việc được giao phó.

Phạm vi ủy quyền của giấy ủy quyền cá nhân
Phạm vi ủy quyền của giấy ủy quyền cá nhân chuẩn nhất

- Ủy quyền cá nhân thực hiện những giao dịch dân sự.

Phạm vi ủy quyền giữa cá nhân và cá nhân cần phải thực hiện đúng như những nội dung đã được đề ra trong văn bản ủy quyền cá nhân. Cá nhân được ủy quyền sẽ chỉ cần thực hiện đúng như những nội dung ủy quyền được giao phó từ người ủy quyền. Không được thực hiện thiếu công việc ủy quyền vì sẽ gây ra nhiều bất lợi và tính pháp lý sẽ không được đảm bảo.

Đối với những nguyên tắc ủy quyền cá nhân thì khi tiến hành thực hiện ủy quyền cần phải xác lập được những nội dung quan trọng như sau:

- Cần phải xác định quan hệ ủy quyền giữa 2 bên với nhau bằng văn bản về căn cứ xác lập ủy quyền cá nhân.

- Thời hạn ủy quyền cá nhân cần phải được xác lập rõ ràng theo thỏa thuận và ghi rõ trong giấy ủy quyền. Bên cạnh đó có thể xác lập thời hạn ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền thực hiện các công việc thì có thể được phát sinh thêm nhiều quyền, nghĩa vị trên giấy ủy quyền cá nhân. Do đó, cá nhân được ủy quyền sẽ có thể được nhận thêm mức chi phí về thù lao. Tuy nhiên nếu như tái phạm những quy định được ghi trong giấy ủy quyền thì đồng thời cũng sẽ phải bồi thường hoặc chị trách nhiệm về những tái phạm.

Xem thêm: Nội dung của mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

2.2. Cách viết giấy ủy quyền cá nhân chi tiết nhất cho bạn

Giấy ủy quyền cá nhân về hình thức và bố cục cũng gần như tương tự với các mẫu giấy ủy quyền khác. Mẫu giấy này sẽ cần phải được trình bày đầy đủ nội dung, các thông tin chính xác và thể hiện trang trọng. Sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết của vieclam123.vn về cách viết giấy ủy quyền cá nhân dành cho bạn.

2.2.1. Mở đầu giấy ủy quyền cá nhân

Đầu tiên, khi tiến hành viết giấy ủy quyền cá nhân thì bạn cần phải thể hiện được tính trang trọng và viết theo đúng quy định giống với các văn bản hiện hành. Đó chính là thông tin của quốc hiệu và tiêu ngữ,  phần nội dung này sẽ được viết trang trọng giữa trang giấy ủy quyền cá nhân. Nội dung của quốc hiệu sẽ được viết in hoa toàn bộ và tiêu ngữ sẽ được viết in hoa mỗi chữ cái đầu.

Cách viết giấy ủy quyền cá nhân
Cách viết giấy ủy quyền cá nhân chi tiết nhất cho bạn

Tiếp theo, cũng vẫn phần chính giữa của giấy ủy quyền cá nhân thì người viết cần ghi đầy đủ thông tin về tên của văn bản. Để viết được chính xác tên tiêu đề của giấy ủy quyền cá nhân thì bạn cần ghi theo công thức là “GIẤY ỦY QUYỀN” cùng với sự việc muốn ủy quyền. Toàn bộ phần thông tin này sẽ được viết in hoa và có cỡ chữ lớn.

Một phần nội dung không thể nào thiếu được ở giấy ủy quyền cá nhân đó chính là thông tin về các căn cứ đi kèm trong ủy quyền cá nhân. Phần thông tin này sẽ bắt buộc cần phải có và người viết cần viết đúng thông tin căn cứ có liên quan để đảm bảo giấy ủy quyền cá nhân có tính pháp lý. Những căn cứ có thể là bộ luật dân sự hoặc một số văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Tiếp theo cần ghi rõ về thời gian viết giấy ủy quyền cá nhân. Thông tin về thời gian sẽ cần cụ thể về ngày, tháng, năm lập giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân.

2.2.2. Thông tin chính của giấy ủy quyền cá nhân

Đây sẽ là phần chiếm nhiều nội dung nhất trong giấy ủy quyền cá nhân và cũng là phần thông tin quan trọng nhất. Trong phần nội dung chính giấy ủy quyền cá nhân này sẽ được chia thành 3 phần chính như sau:

Thông tin chính của giấy ủy quyền cá nhân
Thông tin chính của giấy ủy quyền cá nhân chuẩn nhất

- Thông tin của đối tượng ủy quyền cá nhân: Phần này sẽ gồm có thông tin cá nhân ủy quyền và cá nhân được ủy quyền. Mỗi cá nhân này sẽ cần phải được cung cấp đầy đủ các thông tin về họ và tên, địa chỉ sinh sống, số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch. Những thông tin này cần phải chính xác và không được viết thiếu sót trong mẫu giấy ủy quyền cá nhân.

- Tiếp theo đó chính là vệ nội dung ủy quyền, cá nhân ủy quyền sẽ có trách nhiệm viết vào phần thông tin này và đưa ra những nội dung ủy quyền thật chi tiết theo đúng như phạm vi ủy quyền đã được quy định.

- Cam kết giữa hai cá nhân khi tiến hành ủy quyền: Phần thông tin này sẽ cần được thể hiện rõ về cam kết giữa hai cá nhân với nhau trước pháp luật về các thông tin ủy quyền được liệt kê trong văn bản. Bên cạnh đó cần đưa ra những cam kết về những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình ủy quyền và hai bên sẽ có nghĩa vụ tự giải quyết với nhau.

2.2.3. Kết thúc giấy ủy quyền cá nhân

Thông tin trong phần kết của giấy ủy quyền cá nhân sẽ cần nêu rõ giấy ủy quyền được in thành hai bản và mỗi cá nhân ủy quyền và được ủy quyền sẽ có trách nhiệm giữa văn bản đó. Mục đích của việc này sẽ giúp cho hai bên đảm bảo được tính pháp lý với nhau trong quá trình ủy quyền.

Kết thúc giấy ủy quyền cá nhân
Cách viết phần kết thúc giấy ủy quyền cá nhân

Cuối cùng khi nội dung thông tin của toàn bộ giấy ủy quyền đã được hoàn thiện thì cá nhân ủy quyền và cá nhân được ủy quyền sẽ tiến hành ký tên đầy đủ của mình vào trong biểu mẫu. Sau khi ký xong xuôi cần đem lên các chính quyền để nhận được xác nhận từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung sau là mẫu giấy ủy quyền cá nhân chi tiết và đầy đủ nhất, bạn hãy mau tải về để tham khảo hoặc sử dụng cho mình.

mau-giay-uy-quyen-ca-nhan.doc

2.3. Lưu ý cần biết về giấy ủy quyền cá nhân

Để giấy ủy quyền cá nhân có tính chính xác nhất thì bạn cần lưu ý những điều như sau:

- Thông tin cá nhân của mỗi bên cần được đầy đủ và chính xác, thời gian ủy quyền cần được ghi rõ để tránh những tranh chấp không đáng nó.

- Cần đưa ra rõ trách nhiệm ủy quyền nếu như có trường hợp tranh chấp xảy ra về ủy quyền cá nhân.

Lưu ý về giấy ủy quyền cá nhân
Lưu ý cần biết về giấy ủy quyền cá nhân

- Không được ủy quyền cá nhân những công việc ngoài phạm vi như là: kết hôn, viết di chúc, ly hôn, gửi tiền tiết kiệm,...Đây đều là những công việc không nằm trong phạm vi ủy quyền cá nhân cho nên không được thực hiện những công việc ủy quyền này.

Mong rằng với những nội dung đã chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giấy ủy quyền cá nhân. Chúc bạn có thể soạn thảo được mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho mình thật chính xác để giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Mẫu báo cáo kết quả công tác

Đi công tác là một trong những công việc mà một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân phải thực hiện khi một cấp trên giao phó. Và để kiểm soát được hoạt động công tác đó sẽ cần phải có mẫu báo cáo kết quả công tác. Cùng xem bài viết sau để tìm hiểu nội dung và cách viết mẫu báo cáo kết quả công tác nhé!

Mẫu báo cáo kết quả công tác

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.