home-logo.png
 Tìm kiếm nâng cao

Câu trực tiếp, gián tiếp trong tiếng Anh và cách chuyển đổi

  By   Administrator   31/10/2019

Câu trực tiếp và câu gián tiếp là những vấn đề ngữ pháp cơ bản ta thường gặp trong các bài kiểm tra cũng như trong giao tiếp hàng ngày.

Câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

1. Thế nào là câu trực tiếp

Câu trực tiếp là câu diễn tả lại nguyên văn lời của người nói, câu trực tiếp thường được trích dẫn trong dấu ngoặc kép

Ex: Lan said: “I will go to Ha Noi tomorrow”.

2. Thế nào là câu gián tiếp

Câu gián tiếp là câu diễn tả lại lời của người nói, có thể có sự thay đổi trong từ ngữ nhưng phải giữ nguyên được nghĩa ban đầu.

Ex: Lan said she would go to Ha Noi the next day.

3. Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Ex:

 • Lan said: “I will go to Ha Noi tomorrow”.
 • Lan said she would go to Ha Noi the next day.

Trong đó: Mệnh đề giới thiệu: Lan said

Mệnh đề chính: “I will go to Ha Noi tomorrow”

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp nếu động từ giới thiệu ở các thì hiện tại thì không cần phải lùi thì. Tuy nhiên vẫn phải thay đổi chủ ngữ, tân ngữ, các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn.

Khi động từ giới thiệu ở các thì quá khứ, chuyển sang gián tiếp phải lùi thì động từ chính và các loại từ khác.

Thay đổi về thì của động từ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Will + V

Would + V

Am/is/are going to V

Was/Were going to V

Can

Could

May

Might

Should/Had better

Should/Had better

Must 

Must/Had to

Các thay đổi khác

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

This

That

These

Those

Here

There

Ago

Before

Today 

That day

Tonight

That night

Last month

The previous month/The month before

Tomorrow

The next day/The following day

Yesterday

The day before/The previous day

Now

Then

Next month

The next month/The following month

Lưu ý

Khi câu trực tiếp diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên thì câu gián tiếp không phải lùi thì

Ex: He said to us: “The sun rises in the East”

 • He told us that the sun rises in the East.

Các trường cụ thể

Chuyển câu hỏi dạng đảo từ trực tiếp sang gián tiếp (Yes-No question)

S1 + Vgiới thiệu (asked)+ (O) + if/whether + S2  + Vlùi thì 

Ex: Tom said to Tep: “Are you free now?”.

 • Tom asked Tep if she were free then.

Gián tiếp của câu điều kiện

Với câu điều kiện loại I sẽ lùi thì một cách bình thường

Ex: Lan said to Nam: “If it is hot today, I’ll go fishing with my father”

 • Lan told Nam if it was hot that day, she would go fishing with her father.

Với câu điều kiện loại II, III không lùi thì mà có thể sử dụng các cấu trúc câu tương ứng 

Ex: “If I were you, I’d learn English harder, Linh”, said Hung.

 • Hung advised Linh to learn English harder.

Gián tiếp với câu “Can” mang hàm ý yêu cầu, đề nghị

Câu trực tiếp: “Can you V…”

Cấu trúc câu gián tiếp: S + asked + sb + to V

Ex: Mr.Thuy said to Hong: “Can you open the door?”.

 • Mr.Thuy asked Hong to open the door.

Câu trực tiếp: “Can I have + N…”

Ex: Thanh said: “Can I have for another cake, Mum?”

 • Thanh asked his mum for another cake.

Câu gián tiếp với cấu trúc câu ước “wish” 

Đối với câu trực tiếp là câu ước thì câu gián tiếp không lùi thì ở động từ trong mệnh đề chính của câu ước.

Ex: Lan said: “I wish I knew the answer now”.

 • Lan said that the wished she knew the answer then.

 • Lan wished that she knew the answer then.

Câu gián tiếp với cấu trúc “It’s high time…”

Cấu trúc trong câu trực tiếp: 

A said to B: “It’s + high time/about time + S + VQKĐ”

(Đã đến lúc phải làm gì)

Cấu trúc dùng trong câu gián tiếp: 

A told B that it was + high time/about time + S + VQKĐ (không lùi thì)

Ex: Ms.Minh said to her son: “It’s high time you got up”.

 •  Ms.Minh told her son that it was high time he got up.

Nắm vững kiến thức về câu trực tiếp và câu gián tiếp và điều vô cùng quan trọng khi sử dụng tiếng Anh. Trong thực tiễn cuộc sống, bạn cần sử dụng linh hoạt hai kiểu câu trên.

>> Xem thêm tin liên quan:

Gia sư nổi bật
no image  Hà Nội
Nguyễn Vân Anh Gia sư môn:  Toán Từ: 300,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Lương Thị Lan Gia sư môn:  Toán , Hóa , Sinh Từ: 180,000 vnđ/buổi
Nguyễn Thị Liên  Hà Nội
Nguyễn Thị Liên Gia sư môn:  Toán , Lý Từ: 120,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Đoàn Thùy Linh Gia sư môn:  Toán Từ: 120,000 vnđ/buổi
Phạm Thanh Nga  Hà Nội
Phạm Thanh Nga Gia sư môn:  Tiếng Anh , Thể thao khác , Đàn Từ: 120,000 vnđ/buổi
Bùi Thị Linh Chi  Hà Nội
Bùi Thị Linh Chi Gia sư môn:  Toán , Hóa , Sinh Từ: 130,000 vnđ/buổi
Nguyễn Thị Xuân Nhi  Hà Nội
Nguyễn Thị Xuân Nhi Gia sư môn:  Toán , Tiếng Việt , Tiếng Anh Từ: 120,000 vnđ/buổi
Xem thêm gia sư