Cấu trúc enough, cách sử dụng cấu trúc Enough chuẩn nhất

  By   Loan   12/10/2020
Cấu trúc Enough trong tiếng Anh được sử dụng với ý nghĩa là “đầy đủ”. Có rất nhiều cấu trúc Enough mà bạn cần phải nắm được bởi đây là một phần kiến kiến thức tương đối quan trọng. Bài viết dưới đây của Vieclam123.vn sẽ tổng hợp cho bạn cấu trúc Enough chuẩn và đầy đủ nhất.
Xem thêm

1. Cấu trúc Enough

1.1. Cấu trúc Enough dạng khẳng định

Cấu trúc:

S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể

S + V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

 • He is strong enough to lift this box (Anh ấy đủ khỏe để nâng chiếc hộp này lên)

 • The room is big enough for us to organize the workshop. (Căn phòng này đủ rộng để chúng tôi có thể tổ chức một buổi hội thảo)

 • She run quickly enough to finish first. (Cô ấy chạy nhanh đủ để cán đích đầu tiên)

1.2. Cấu trúc Enough dạng phủ định

Cấu trúc:

S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể

S + trợ động từ (do/does/did) +not + V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

 • She isn’t tall enough to take the book on the top of shelf. (Cô ấy không đủ cao để lấy quyển sách ở phía trên đỉnh của giá sách)

 • I am not smart enough to answer this question. (Tôi không đủ thông minh để trả lời câu hỏi này)

 • She is not clever to cook Korean food. (Cô ấy không đủ khéo léo để nấu món ăn Hàn)

Cấu trúc Enough

1.3. Cấu trúc Enough với danh từ

Cấu trúc: S+ V+enough +Danh từ + for sb +to V(nguyên thể)

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to buy a new car. (Tôi không có đủ tiền để mua một cái ô tô mới)

 • They don’t have enough time to finish the exam. (Họ không có đủ thời gian để hoàn thành bài kiểm tra)

 • The room doesn’t have enough seats for all interviewees. (Căn phòng không có đủ chỗ cho tất cả ứng viên tham gia phỏng vấn)

2. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Enough để nối câu

Khi sử dụng cấu trúc enough để nối câu, chúng ta cần lưu ý một số quy tắc sau:

Quy tắc 1:

Khi dùng Cấu trúc Enough để nối hai câu, nếu trong câu nguyên gốc có các trạng từ “too, so, very, quite, extremely,...” đứng trước tính từ hoặc các từ “many, much, a lot of, lots of” đứng trước danh từ thì ta phải lược bỏ.

Ví dụ:

 • She is very beautiful. She can be the most beautiful person in my class.

(Cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy có thể là người xinh nhất trong lớp tôi)

=> Chuyển thành câu sử dụng cấu trúc enough: She is beautiful enough to be the most beautiful person in my class. (Cô ấy xinh đẹp đủ để trở thành người xinh nhất lớp tôi)

 • I have a lot of money. I can buy anything I like. (Tôi có rất nhiều tiền. Tôi có thể mua bất cứ cái gì tôi thích)

=> I have enough money to buy anything I like. (tôi có nhiều tiền đủ để mua bất cứ thứ gì tôi thích.)

Quy tắc 2: 

Nếu chủ ngữ ở hai câu nguyên gốc đều nhắc tới cùng một đối tượng thì ta lược bỏ “for sb”, hoặc chủ ngữ trong câu ám chỉ một đối tượng chung chung thì ta cũng lược bỏ “for sb”.

Ví dụ:

 • Linda is thin. She can wear this small skirt . (Linda rất gầy. Cô ấy có thể mặc chiếc váy nhỏ này)

=> Linda is thin enough to wear this small skirt. (Linda gầy đủ để mặc vừa chiếc váy nhỏ này)

 • Nam is very intelligent. He can answer this question. (Nam rất thông minh. Anh ấy có thể trả lời câu hỏi này)

=> Nam is intelligent enough to answer this question. (Nam đủ thông minh để có thể trả lời câu hỏi này.)

Cấu trúc Enough

Quy tắc 3:

Nếu chủ ngữ của câu thứ nhất cùng chỉ một đối tượng với tân ngữ của câu thứ hai thì ta lược bỏ tân ngữ.

Ví dụ: 

 • The water is hot. The children can’t drink it. (Nước rất nóng. Những đứa trẻ không thể uống nó được.)

=> The water isn’t cold enough for the children to drink. (Nước không đủ lạnh để lũ trẻ có thể uống được)

 • The game is very easy. He can play it. (Trò chơi rất dễ. Anh ấy có thể chơi được.)

=> The game is easy enough for him to play. (Trò chơi đủ dễ để anh ấy có thể chơi. 

3. Bài tập về cấu trúc Enough

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc enough và một từ đã cho dưới đây để điền vào chỗ trống

Cho các từ
Tính từ: big, old, warm, well

Danh từ: cups, milk, money, qualifications, time, room.

1. She shouldn’t get married. She’s not .......................

2. I’d like to buy a car but I haven’t got .......................

3. Have you got ....................... in your tea or would you like some more ?

4. Are you ....................... ? Or shall I swish on the heating ?

5. It’s only a small car. There isn’t ....................... for all of you.

6. Steve didn’t feel ....................... to go to work this morning.

7. I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have .......................

8. Do you think I’ve got .............................................. to apply for the job ?

9. Try this jacket on to see if it’s ....................... for you.

10. There weren’t ....................... for everybody to have coffee at the same time.

Đáp án:

1. old enough

2. enough money

3. enough milk

4. warm enough

5. enough room

6. well enough

7. enough time

8. enough qualifications

9. big enough

10. enough cups

Như vậy, trên đây là lý thuyết cũng như bài tập về cấu trúc Enough trong tiếng Anh. Đây là phần kiến thức quan trọng, Vieclam123.vn hy vọng bạn có thể nắm vững cấu trúc này để học tốt tiếng Anh hơn.

>> Xem thêm tin:

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226

NULL