How là gì? Tổng hợp các cách đặt câu hỏi với How chi tiết

  By   Loan   13/08/2020
Câu hỏi với how là một trong những câu hỏi thường gặp trong tiếng Anh. Cùng vieclam123.vn tìm hiểu về các câu hỏi với how thường gặp và cách sử dụng của nó dưới đây nhé.
Xem thêm

1. How là gì?

How trong tiếng Anh có nghĩa là “như thế nào, theo cách nào”, bạn thường gặp một số câu hỏi với how như:

Ví dụ:

 • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi)

 • How does she do? (Cô ấy thế nào rồi?)

Một số từ đồng nghĩa với how trong tiếng Anh như:

 • In what way: bằng cách nào

 • By what means: nghĩa là bằng cái gì

 • By what method: bằng phương pháp nào

 • In what manner: theo cách nào

 • Just how: như thế nào

 • Exactly how: chính xác như thế nào

Câu hỏi với how

2. Vai trò của How trong tiếng Anh

How trong tiếng Anh có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí và chức năng trong câu, cụ thể như:

2.1. How là một phó từ

Phó từ trong tiếng Anh (Adverbs) là những từ được sử dụng để bổ sung cho tính chất hoặc phụ nghĩa trong câu. Phó từ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu, hay giữa câu tùy vào từng loại phó từ cụ thể.

Trong tiếng Anh, phó từ được phân loại thành 8 loại phó từ như sau:

 • Phó từ chỉ cách thức: badly (tồi tệ), slowly (chậm chạp), quickly (nhanh chóng),...

 • Phó từ chỉ mức độ: extremely (Cực kì), completely (Hoàn toàn), entirely (hoàn toàn),...

 • Phó từ chỉ nơi chốn: everywhere (mọi nơi), here (đây), northwards (về phía bắc),..

 • Phó từ chỉ thời gian: before (trước đó), recently (gần đây), now (bây giờ),...

 • Phó từ chỉ sự thường xuyên: rarely (hiếm khi), frequently (Thường xuyên), seldom (hiếm khi), always (luôn luôn),...

 • Phó từ chỉ sự nghi vấn: when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), where (ở đâu),

 • Phó từ chỉ mối quan hệ: when (khi mà), where (nơi mà), why (tại sao)

 • Phó từ dùng đề bổ nghĩa cho câu: clearly (rõ ràng), Unfortunately (rủi thay), Obviously (hiển nhiên), certainly (Chắc chắn),..

Như vậy, How là phó từ chỉ sự nghi vấn trong tiếng Anh.

Ví dụ: 

 • How do they do? (Họ như thế nào rồi?)

2.2. How đứng trước phó từ hoặc tính từ

Ví dụ:

 • How old is she? (Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?)

Câu hỏi với how

2.3. How trong câu cảm thán

How được sử dụng trong câu cảm thán thì động từ phải đứng sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • How beautiful she is! (Cô ấy thật xinh đẹp!)

 • How nice they are! (Họ thật tử tế)

 • How lovely this room is! (Căn phòng này trông thật dễ thương!)

2.4. How là liên từ 

How đứng giữa câu có chức năng nối hai mệnh đề, đóng vai trò như một liên từ trong câu:

Ví dụ:

 • She doesn’t know how to cook Japanese food. (Cô ấy không biết được làm thế nào để nấu món ăn Nhật)

 • He doesn't understand how she can pass the exam. (anh ấy vẫn không thể hiểu được cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra như thế nào)

2.5. How là một danh từ

Trong tiếng Anh-Mỹ, how được xem như một danh từ có nghĩa là “phương pháp làm, cách làm”

Ví dụ:

 • The how of painting this house. (Phương thức để sơn ngôi nhà này)

 • The how of  this computer. (Cách sử dụng chiếc máy tính này)

3. Các cách đặt câu hỏi với how trong tiếng Anh

Câu hỏi với how được sử dụng rất phong phú, đa dạng trong tiếng Anh, cùng tìm hiểu về cách đặt câu hỏi với how dưới đây nhé.

3.1. How + to be + Noun (cái gì đó như thế nào?)

Trong trường hợp này, how được sử dụng để đặt câu hỏi về tính chất của một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Ví dụ:

 • How is your back? (Lưng của bạn như thế nào rồi?) I'm fine (Tôi ổn)

 • How is your friend? (bạn của bạn như thế nào rồi?) He is fine. (Anh ấy khỏe)

 • How is she? (Cô ấy như thế nào rồi?) He is fine. (Cô ấy ổn)

3.2. How long + trợ động từ + S+ V? (Bao lâu?)

Câu hỏi với how

Cấu trúc: How long + trợ động từ + S+ V? được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của sự vật, sự việc, hành động.

Ví dụ:

 • How long did she leave? (Cô ấy đã rời khỏi được bao lâu rồi?)

 • How long does she live here? (Cô ấy đã sống ở đây được bao lâu rồi)

 • How long has he been staying here? (anh ấy đã ở đây được bao lâu rồi?)

3.3. How + Adj + to be + N?

Cấu trúc: How + Adj+ tobe+ N? được sử dụng để hỏi chi tiết về tính chất của một sự vật, sự việc, hành động.

Ví dụ:

 • How length is this road? (con đường này dài bao nhiêu?)

 • How weight is he? (anh ấy nặng bao nhiêu)

 • How weight is this table? (Chiếc bàn này nặng bao nhiêu)

3.4. How about + N/V-ing?

Cấu trúc: How about + N/V-ing? được sử dụng để đưa ra lời đề nghị

Ví dụ:

 • How about the bread for breakfast? (Bánh mì cho bữa sáng thì sao?)

 • How about next day? (ngày tới thì sao?)

3.5. How + trợ động từ + S + V(nguyên thể)?

Cấu trúc: How + trợ động từ+ S+ V(nguyên thể)? dùng để hỏi về cách thức để làm việc gì.

Ví dụ:

 • How do you want? (Bạn muốn như thế nào?)

 • How do you feel? (Bạn cảm thấy như thế nào?)

 • How does she work? (Cô ấy làm việc như thế nào?)

3.6. How often...?

Cấu trúc: How often được sử dụng để hỏi về mức độ thường xuyên xảy ra của hành động, sự việc nào.

Ví dụ:

 • How often do you play badminton? (Bạn có thường xuyên chơi cầu lông không?)

 • How often does she travel abroad? (Cô ấy có thường xuyên đi nước ngoài hay không?)

Để trả lời những câu hỏi về mức độ thường xuyên này, chúng ta có thể sử dụng những trạng từ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường), seldom (hiếm khi), never (không bao giờ),...

3.7. How much...?

Câu hỏi với how: how much + Danh từ không đếm được +is there…? 

Trả lời: There is/ There are + từ chỉ số lượng

=> Được sử dụng để hỏi về số lượng của những danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • How much money is there in the bed? (Có bao nhiêu tiền ở trên giường?)- There is $500. (Có 500 dollar)

Câu hỏi với how

Câu hỏi với how: How much+ N(không đếm được) + trợ động từ +S+ V(nguyên thể)

Trả lời: S+ V+ từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How much water do you want? (Bạn muốn bao nhiêu nước?)- I want five litters. (Tôi muốn 5 lít)

 • How much rice do they need? (Họ cần bao nhiêu gạo?) -They need ten kilos. (họ cần 10 cân gạo)

Câu hỏi với how: How much+  is/are+ S?/ how much+ trợ động từ +S+ cost?

Trả lời: S+ is/are +giá tiền

⇒ được sử dụng để hỏi giá cả của đồ vật

Ví dụ:

 • How much is a pen? (một chiếc bút giá bao nhiêu?)

 • How much does this car cost? (Chiếc ô tô này có giá bao nhiêu vậy?)

 • How much does this coat cost? (Chiếc áo này giá bao nhiêu?)

3.8. How many ... ?

Câu hỏi với how: How many + N(số nhiều) + are there..? được sử dụng để hỏi về số lượng của những danh từ đếm được.

Cách trả lời: There is/There are +từ chỉ số lượng.

Ví dụ:

 • How many apples are there in the table? (Có bao nhiêu quả táo ở trên bàn?)-There are fours apples in the tables. (Có 4 quả táo ở trên bàn)

 • How many people are there in this party? (Có bao nhiêu người ở trong bữa tiệc này?)-There are approximately a hundred people in this party. (Có gần 100 người trong buổi tiệc này)

 • How many cats are there in your house? (Có bao nhiêu con mèo trong ngôi nhà của bạn?)- There are ten cats in my house. (Có 10 chú mèo ở trong nhà của tôi)

Câu hỏi với how: How many+ N(số nhiều)+ do/does+ S+V?

Trả lời: S+ V+ từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How many pens do you want? (Bạn muốn bao nhiêu cây bút?)- I want two. (Tôi muốn 2)

 • How many eggs do they want? (Họ muốn bao nhiêu quả trứng?)-They want ten. (Họ muốn mười quả)

3.9. How do you do?

Câu hỏi với how

Câu hỏi với how: How do you do được sử dụng để chào hỏi thân thiện trong lần đầu gặp mặt.

Ví dụ:

A: How do you do. I am Linh (Xin chào. Tôi là Linh)

B: Hi, Linh. My name is Nga. (Chào Linh, tôi là Nga)

3.10. Cách đặt câu hỏi với how khác

Bên cạnh những câu hỏi với how trên đây, how còn được sử dụng trong một số cách hỏi như:

 • How now? (sao, thế là thế nào, thế là thế nào)

 • How so?  (sao lại như thế được)

 • How is it that…? (làm sao mà…, làm thế nào mà…, nó là như thế nào…)

4. Cách sử dụng câu hỏi How trong một số trường hợp

Trong tiếng Anh, How thường được sử dụng trong những trường hợp cụ thể như sau:

4.1. Trong câu hỏi trực tiếp

How được dùng trong câu hỏi trực tiếp về một sự vật, sự việc, hiện tượng.

Ví dụ:

 • How was the party last night? (Bữa tiệc hôm qua như thế nào?)

 • How is the company? (Công ty đó như thế nào?)

4.2. Hỏi về giá cả

Khi muốn hỏi về giá tiền của một vật, chúng ta sử dụng câu hỏi với how. 

Ví dụ:

 • How much? (Bao nhiêu?)

 • How much does this cost? (Cái này giá bao nhiêu vậy?)

 • How much does this book cost? (Cuốn sách này giá bao nhiêu?)

4.3. Trước tính từ, trạng từ và cụm động từ

How được sử dụng trong câu cảm thán với cấu trúc như sau: How + adj +S+ V

Ví dụ:

 • How sad you are! (Trông bạn buồn quá!)

4.4. Trong cách nói thân thiết, đưa ra gợi ý

Khi nói chuyện với những người có mức độ thân thiết nhất định, bạn có thể sử dụng câu hỏi với how để thể hiện sự thân thiết, không quá trang trọng.

Ví dụ:

 • How about some more drink? (Bạn có muốn gọi thêm đồ uống không?)

 • How about some tea? (Bạn có muốn thêm chút trà?)

5. Bài tập thực hành câu hỏi với how

Bài tập: Lựa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Cho các từ: do, did, difficult, about, many, much, long

1. How ………. does the film last? B. It lasts about two hours.

2. A. How ……… you do? B. How do you do.

3. A. How …………. she get so much done? B. She worked long hours.

4. A. How ……….. driving this afternoon? B. OK, I’ll do the driving this afternoon.

5. How ……… does it cost? B. About $45

6. How ……….. is the exam? B. Very difficult!

7. How ………. people are coming?

Đáp án:

 1. long

 2. do

 3. did

 4. about

 5. much

 6. difficult

 7. many

Như vậy, trên đây là những lý thuyết mà bạn cần nắm được về câu hỏi với how. Nắm vững các câu hỏi với how sẽ giúp bạn học tốt tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong tiếng Anh giao tiếp. Vieclam123.vn chúc các bạn học tốt.

>> Tham khảo ngay:

Khóa học mới nhất
English Basic Chi tiết
English Basic

2,970,000 vnđ 2,970,000vnđ

Tình trạng nhóm : 0/1 TOEIC

Khóa học IELTS BASIC Chi tiết
Khóa học IELTS BASIC

4,000,000 vnđ 3,950,000vnđ

Tình trạng nhóm : 0/2 IELTS

Khóa học Zezo Class - Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc Chi tiết
Khóa học Zezo Class - Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

3,600,000 vnđ 3,600,000vnđ

Tình trạng nhóm : 0/1 Người mới

Anh Văn Cho Trẻ Em (Flyers A2) Chi tiết
Anh Văn Cho Trẻ Em (Flyers A2)

1,850,000 vnđ 1,665,000vnđ

Tình trạng nhóm : 0/2 Trẻ em

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226