Câu điều ước Wish: ý nghĩa, cấu trúc và cách dùng chi tiết

  By   Administrator   16/07/2019

Câu điều ước wish là câu thể hiện tất cả sự mong muốn ước muốn của một cá nhân nào đó về một sự việc hay hiện tượng xảy ra ở quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai. Câu điều ước thường có 3 dạng: câu điều ước ở quá khứ, câu điều ước ở hiện tại và câu điều ước ở tương lai.

1. Câu điều ước wish ở tương lai

1.1. Ý nghĩa câu điều ước wish trong tương lai

Câu điều ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước, ước muốn của một cá nhân nào đó về một sự việc trong tương lai. Chúng ta hay dùng câu điều ước trong tương lai với mong muốn ai đó hay sự việc gì đó sẽ có kết quả đẹp ở tương lai.

câu điều ước thể hiện mong ước của một ai đó

1.2. Cấu trúc câu điều ước wish trong tương lai

Câu khẳng định  S+ wish(es) + S + would + V
Câu phủ định  S + wish(es) + S + wouldn’t + V
IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)

Ví dụ

I wish she would not leave my key in her office.

I wish I would be a doctor in the future

If only I would take the trip with my darling next week

If only I would be able to attend your birthday party next week

I wish they would stop talking.

Lưu ý: với những chủ ngữ là số nhiều như they wish, Nam and Lan wish…thì chúng ta sẽ giữ nguyên động từ wish. Với những chủ ngữ là số ít như Lan, he, she thì chúng ta chia động từ wish thành ”wish”

Động từ ở mệnh đề sau chúng ta sẽ chia ở dạng nguyên thể và đứng trước nó là  would, could.

2. Câu điều ước wish ở hiện tại

2.1. Ý nghĩa của câu điều ước wish ở hiện tại

Câu điều ước với “wish” ở hiện tại dùng để diễn tả những mong muốn, ước muốn về một sự việc, hiện tượng không có thật ở hiện tại, hay một điều trái ngược lại so với thực tế. Chúng ta thường dùng câu điều ước ở hiện tại để nói lên những điều mong ước không có thật ở thực tại và gây ra sự tiếc nuối cho chủ thể.

2.2. Cấu trúc câu điều ước wish ở hiện tại

Câu khẳng định: S + wish(es) + S + Vpp + O (to be: were / phủ định:weren’t)
Câu phủ định: S + wish(es) + S + didn’t + V = IF ONLY + S+ V (quá khứ)
- Động từ ở mệnh đề sau “wish” luôn luôn được chia ở thì quá khứ đơn.
- Động từ be luôn được chia ở dạng were ở tất cả các ngôi chủ ngữ.

mong ước ở hiện tại

Ví dụ:

 • I wish I were beautiful
 • She can’t swim. She wish she could swim
 • If only my parent were here
 • We wish that we didn’t have to go to school today

3. Câu điều ước wish trong quá khứ

3.1. Ý nghĩa

Câu điều ước với từ “wish” ở quá khứ dùng để diễn tả hết tất cả những mong muốn, ước muốn của một cá nhân về một sự việc không có thật xảy ra ở trong quá khứ, hay giả định một sự việc trái ngược với thực tế đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta thường sử dụng câu điều ước ở quá khứ khi nói lên mong ước của ai đó trong quá khứ và thường gây ra tiếc nuối cho chủ thể.

3.2. Cấu trúc câu điều ước wish trong quá khứ

Câu khẳng định: S + wish(es) + S + had + Vpp
Câu phủ định: S + wish(es) + S + hadn’t + Vpp = IF ONLY + S + V ( pp)
S + WISH + S + COULD HAVE + Vpp = IF ONLY+ S + COULD HAVE + Vpp
Động từ xuất hiện ở mệnh đề sau chữ “wish” sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

 • If only I had gone by plane
 • I wish I hadn’t fail my english exam last week.
 • If only I had met him yesterday
 • She wishes she had had enough money to buy this car
 • He wishes he could have been there

4. Các cách sử dụng khác của từ wish

 • Đôi khi từ “wish to được sử dụng để thay thế cho từ “want to”

Ví dụ: I wish to make a cake.

I wish to see the my darling now (tôi ước được gặp người yêu ngay bây giờ).

 • Sử dụng “ wish” với một cụm danh từ đứng sau để có thể đưa ra một lời chúc mừng hay một mong ước

Ví dụ: we wish you a merry christmas

I wish you all luck in your new job.

những cách sử dụng khác của wish

 • Chúng ta sẽ phải sử dụng động từ hope thay cho wish khi các bạn muốn mong ước một điều gì đó mà sử dụng động từ.

Ví dụ câu điều ước trong quá khứ:

We wish you the best of luck ( chúng tôi mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn) = we hope you have the best of luck

He wishes his parents a safe journey ( anh ấy mong ước rằng bố mẹ anh ấy có một chuyến bay an toàn) = he hopes his parents have a safe journey.

 • Phân biệt với chữ “wish” có ý nghĩa mong muốn :

+  wish to do st ( muốn làm gì)

Ví dụ : Why do you wish to see your manager

+ to wish sb to do st ( muốn ai làm gì)

The manager does not wish Lan to accept a professorship at a foreign university.

Đọc thêm:

Gia sư nổi bật
Bùi Thị Dung  Đà Nẵng
Bùi Thị Dung Gia sư môn:  Toán , Tiếng Việt Từ: 80,000 vnđ/buổi
Trần Thị Nhung  Bắc Ninh
Trần Thị Nhung Gia sư môn:  Tiếng Việt , Tiếng Anh , Luyện chữ đẹp Từ: 50,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Phùng Thị Thuý Gia sư môn:  Toán , Tiếng Việt Từ: 120,000 vnđ/buổi
Ngô Xuân Lộc  Hà Nội
Ngô Xuân Lộc Gia sư môn:  Toán , Lý Từ: 120,000 vnđ/buổi
no image  Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Anh Tâm Gia sư môn:  Tiếng Anh Thương lượng
Phạm Nhân Quyền  Hà Nội
Phạm Nhân Quyền Gia sư môn:  Toán , Hóa Từ: 50,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Phạm Quang Thịnh Gia sư môn:  Toán , Lý , Hóa Từ: 150,000 vnđ/buổi
Xem thêm gia sư  

Hotline

0869.154.226

1
Bạn cần hỗ trợ ?